Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. данъчно облекчение за наемане на безработни лица по чл. 177 ал.1 от ЗКПО

 данъчно облекчение за наемане на безработни лица по чл. 177 ал.1 от ЗКПО yvv74 Профил 10.11.2016 16:22

Здравейте, относно ползването на данъчно облекчение за наемане на безработни лица над 50г. например по чл. 177 ал.1 от ЗКПО имам следния въпрос: Според ЗКПО намалението на счетоводния финансов резултат по чл. 177 ал. 2 се извършва с изплатените суми за трудово възнаграждение и внесените за сметка на работодателя вноски за фондовете на ДОО и НЗОК за първите 12 месеца от наемането. Брутните или нетните възнаграждения се вземат предвид, а относно осигуровките само тези за фонд ДОО и НЗОК ли или и тези за фондове ТЗПБ и ДЗПО?
 

 RE: данъчно облекчение за наемане на безработни лица по чл. 177 ал.1 от ЗКПО BokoKoko Профил 10.11.2016 18:37

Чл. 177. (1) Данъчно задължено лице има право да намали счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, когато е наело лице по трудово правоотношение за не по-малко от 12 последователни месеца и към момента на наемането му то е:
1. регистрирано като безработно за повече от една година, или
2. регистрирано безработно лице на възраст над 50 години, или
3. безработно лице с намалена работоспособност.
(2) Намалението се извършва с изплатените суми за трудово възнаграждение и внесените за сметка на работодателя вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за първите 12 месеца от наемането. Намалението се извършва еднократно в годината, през която изтича 12-месечният период.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Намаление не се извършва за сумите, получени по Закона за насърчаване на заетостта и по реда на чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Кое не е ясно?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци