Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Данък по граждански договор

 Данък по граждански договор malechka Профил 23.12.2016 14:39

Здравейте,

Искам да попитам, когато гражданските договори са към съдружници, от кого се плаща данъкът? От фирмата или от самите лица? Най-добре ще е, ако може да ми дадете референция към някой закон. Аз съм 99% сигурна, че данъкът трябва да го внесе фирмата, но не мога да го намеря в закона.

Благодаря предварително!

 RE: Данък по граждански договор ely_g Профил Изпрати email 23.12.2016 14:43

ако може да ми дадете референция към някой закон - ЗДДФЛ

 RE: Данък по граждански договор malechka Профил 23.12.2016 14:44

Точно него гледам.

 RE: Данък по граждански договор ely_g Профил Изпрати email 23.12.2016 14:57

Чл.65...
(12) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат почл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4, се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
(13) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Не се удържа и внася авансов данък почл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.

това ли гледате?

 RE: Данък по граждански договор malechka Профил 23.12.2016 15:10

Всъщност гледам това:

Чл. 65. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1 - 9 и чл. 38, ал. 10 и 12 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице - платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.

Което не ми отговаря на въпроса лицето ли си внася данъка или фирмата, когато лицето е съдружник във фирмата и е самоосигуряващ се. Притеснява ме съюзът ''ИЛИ'' в изречението '...предприятието или от самоосигуряващото се лице..

 RE: Данък по граждански договор стискозъбка Профил 23.12.2016 15:32

членове 43 и 29?

 RE: Данък по граждански договор malechka Профил 23.12.2016 15:36

Т. е. излиза, че всеки от съдружниците като самоосигуряващ трябва да го внесе?

 RE: Данък по граждански договор Abby12 Профил 23.12.2016 15:46

Отговор на стискозъбка(23.12.2016 15:32):
стискозъбка каза:
членове 43 и 29?


предлагам да почне от края - ДР, т. 26, б. "и"

 RE: Данък по граждански договор стискозъбка Профил 23.12.2016 15:54

да почне, ама да не се обърка повече :) Отговор на Abby12(23.12.2016 15:46):

 RE: Данък по граждански договор malechka Профил 23.12.2016 15:58

Да, повече се обърках. Има ли еднозначен отговор дали лицето или предприятието трябва да го внесе?

 RE: Данък по граждански договор jasta13 Профил 23.12.2016 16:02

Чл. 10. (1) В зависимост от източника видовете доходи по този закон са:
1. доходи от трудови правоотношения;
2. доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
3. доходи от друга стопанска дейност;
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
5. доходи от прехвърляне на права или имущество;

Та какви са тези доходи?

 RE: Данък по граждански договор malechka Профил 23.12.2016 16:33

Доходи от трудови правоотношения.
 

 RE: Данък по граждански договор jasta13 Профил 23.12.2016 16:52

Ами значи може да си разплетете кълбото.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци