Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ

 новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ elisaveta_p Профил Изпрати email 12.01.2017 10:29

Като четете точка 3, какво си представяте:

Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Годишната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 29, придобит през данъчната година, се намалява със:
1. вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, а ако лицето не е самоосигуряващо се - с удържаните задължителни осигурителни вноски, които са за негова сметка, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;
2. внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице;
3. вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, когато облагаемият доход по чл. 29 се включва при годишното изравняване на осигурителния доход.

Според мен точка тя се отнася само за доходи на СОЛ, защото само те имат годишно изравняване на осигурителния доход.
Греша ли? Има ли други лица, които, без да са самоосигуряващи се, могат да имат доходи по чл. 29 от ЗДДФЛ, които се включват в годишно изравняване на осигурителния доход?

За мен е ясно, че самоосигуряващи се лица с доходи по чл. 29 (т.е. земеделски стопани и свободни професии), които са били такива през част от годината, а през останалото време са имали задължение да внасят вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, имат право да приспадат тези здравни осигуровки при определяне на данъчната основа.

Обаче, колкото и да ми се струва ясно, ми се струва, че е спорно.

Иначе в мотивите на МФ, с който внасят проекта за промените:
http://www.minfin.bg/tdocs/1442056952.pdf
се казва:

"С проекта се предвижда възможност за приспадане на задължителните здравно осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за всички доходи, които се вземат предвид при определянето на окончателния размер на осигурителния доход с цел максимално хармонизиране на данъчния закон с осигурителното законодателство, както и предотвратяването на противоречива практика по прилагането на законовите разпоредби."

Въпреки че този текст е там, където се говори за реда за авансово облагане на доходите от други източници.

Ама за какъв окончателен размер на ОД може да се говори, когато става дума за доходи от други източници?

Бях провокирана за тези размисли вчера. Не съм го мислила много-много.

 RE: новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ Pupeshche Профил 12.01.2017 11:31

За изравняването в Т2 не е необходимо да си СОЛ по смисъла на КСО. Може би това имат предвид.

 RE: новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ elisaveta_p Профил Изпрати email 12.01.2017 11:46

Отговор на Pupeshche(12.01.2017 11:31):
Pupeshche каза:
За изравняването в Т2 не е необходимо да си СОЛ .


А кой, ако не СОЛ, попълва Т2? По принцип? Особено с доходи по чл. 29?
За наемите е друга бира и там питанката не е по чл. 30, която касае годишната основа на доходи по чл. 29 (в които няма доходи от наем)

 RE: новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ Pupeshche Профил 12.01.2017 12:05

Безработно лице, което е получило доходи от авторски възнаграждения например.

 RE: новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ elisaveta_p Профил Изпрати email 12.01.2017 12:36

осигуровки върху авторски възнаграждения?
Годишно изравняване на осигурителен доход2

 RE: новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ Pupeshche Профил 12.01.2017 12:36

Здравни, да. На принципа на наема са.

 RE: новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ elisaveta_p Профил Изпрати email 12.01.2017 13:00

хубаво, към моите хора, нека прибавим и твоя безработен с авторските възнаграждения.

Айде образувай поотделно данъчната основа на тези двама юнака:
1. Човек, който е упражнявал свободна професия от януари до септември и е получил 4000 лв възнаграждение за този период. Няма болнични. Осигурява се авансово върху 420 лв без ОЗМ. От 01 октомври след прекъсване на дейност и самоосигуряване и след подадена Д7 внася по 16,80 лв по ЗЗО.

2. Безработен цяла година. Внася по 16,80 по ЗЗО. Има "авторско възнаграждение", получено през м. септември (ако изобщо има значение кога точно) 4000 лв.

 RE: новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ Pupeshche Профил 12.01.2017 13:03

Нищо няма да преобразувам към момента :)
Имам да правя ДДСта :) Нали говорихме принципно :))

 RE: новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ elisaveta_p Профил Изпрати email 12.01.2017 13:13

Добре, не смятай, а принципно кажи, ще приспаднеш ли от облагаемия доход 50,40 лв, внесени от човека по т.1 по чл. 40, ал. 5, за да получиш данъчната основа. Или ще приспаднеш само 108,36 * 9 от 3000 лв.
Ай стига с тва ДДС. Все ще го направим до понеделник :)
 

 RE: новата редакция на чл. 30 от ЗДДФЛ Pupeshche Профил 12.01.2017 13:29

Бях болна цялата минала седмица :( И сега наваксвам...
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци