Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. изтекла давност на заем

 

 изтекла давност на заем Racuneca Профил Изпрати email 30.01.2017 11:21

Здравейт,

въпросът ми е следния. Фирма "А" предоставя заем на фирма "Б" през 2010 г. Заемът е с падеж 2011 г.Всяка година са начисляват приходи от лихви. През 2016 г. фирма "А" разбира,че няма да си получи парите и ще си отпише главницата. Въпросът е за лихвите от 2014 г. и 2015 г. След като си отписвам главното вземане, поради изтекъл давностен срок, мога ли да си отпиша и лихвите от 2014 г. и 2015 г. и да са ми данъчен признат разход или трябва да чакам три годишна давност? Би трябвало да мога ако се позова на чл.119 от ЗЗД "С погасяването на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар давността за тях да не е изтекла."
и на чл.37 ал.1 т.5 от ЗКПО
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо;
5. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) преди изтичане на съответния срок по т. 1 вземанията са погасени по силата на закон; и все пак реших да попитам, че сумите са големи и да не стане грешка.Благодаря!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци