Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за заличен ЕТ

 Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за заличен ЕТ Маграт Профил 17.02.2017 11:47

ЕТ е заличен от ТР през октомври 2016 г. /няма правоприемник/. Сега не може да се подаде справката по чл.73 за 2016 г., защото услугата липсва в сайта на НАП.
Има ли специален ред за подаване в такива случаи?

 RE: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за заличен ЕТ XXXXX Профил 17.02.2017 12:47

Да. На гише
евентуално

 RE: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за заличен ЕТ Маграт Профил 17.02.2017 12:51

Отговор на XXXXX(17.02.2017 12:47):
XXXXX каза:
Да. На гише
евентуално


Мерси, ще се ходи явно.
Чудя се все пак дали да не пробвам да я подам по ЕГН на лицето. Последното му ДДС така ме инструктираха да го подам. Нямаше друг начин, защото като го заличиха в ТР, веднага изчезна и в системата на НАП.

 RE: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за заличен ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 17.02.2017 22:54

А не сте ли позакъснели?

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Справката по ал. 1 се предоставя в срок до 30 април на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност на предприятие справката по ал. 1 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗКПО
Деклариране на данъка за последния данъчен период

Чл. 162. (1) Данъчната декларация за последния данъчен период, определен по чл. 161, ал. 1, се подава на датата на подаване на искането за заличаване заедно с копие от него.
(2) Данъчната декларация за последния данъчен период, определен по чл. 161, ал. 2, се подава от лицето, изпълнявало длъжността синдик, в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице заедно с копие от съдебното решение за заличаването.

 RE: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за заличен ЕТ Abby12 Профил 17.02.2017 23:24

Елиса, доста грубо звучи да се прекратява ЕТ с ликвидация ;)

 RE: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за заличен ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 18.02.2017 05:07

Не обърнах внимание, че става дума за ЕТ.
И изобщо не се замислих. А трябваше. Радвам се, че няма да има неприятности.
Пак мерси.
 

 RE: Справка по чл.73 от ЗДДФЛ за заличен ЕТ elisaveta_p Профил Изпрати email 18.02.2017 07:21

Обаче сега се замислих. Не за това какво трябва да направи Маграт, а за логиката на текста, който посочих. И защо в него се визират само предприятията, които са прекратени с ликвидация или обявени в несъстоятелност, а не изобщо всички заличени предприятия, в т.ч и ЕТ.
Щото така излиза, че законът ще затрудни и каките в НАП, които сигурно също ще се чудят какво да я чинят тази справка по чл. 73, която ще и подадат на хартия.
Загледах се в ДОПК-то - глава 11 - регистрация.

Чл. 86. (1) Регистрацията по чл. 82 се прекратява:
1. със смъртта на физическото лице;
2. с отпадане на основанието за извършването й в останалите случаи.
(2) В регистъра се поддържа и съхранява архив за лицата с прекратена регистрация.
(3) Срокът и начините за съхраняване на архива се определят от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите със заповедта по чл. 81, ал. 2.

Все пак въпреки заличената регистрация, остава данъчно-осигурителната сметка, в която
Чл. 87
(2) В данъчно-осигурителната сметка се отразяват:
7. други обстоятелства, свързани с възникване, промяна и погасяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително задължения и плащания за чужд дълг - това ли е точката за справката по чл. 73?;

(4) Сметката се води и след прекратяване на регистрацията и се приключва след погасяването на всички задължения, отразени в нея. Информацията от нея се архивира и се съхранява в срок и по начин, определени със заповедта по чл. 81, ал. 2.

Евентуално някъде из системата на НАП би трябвало да циркулира някаква заповед по чл. 81, ал. 2
(2) Видът, съдържанието, редът за създаването, поддържането и достъпът до базите данни се определят със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

И в тази заповед може да се определя какво ще я правят справката.

Струва ми се, че си струва (за разни любопитковци) да се иска официален отговор от НАП на въпроса на Маграт. Ей така, за да се види логиката НАПСка и евентуално законодателска. Но на кой ли му се занимава да си пише с НАП. Колко му е да се подаде една справка по чл. 73 на хартия, а те да си я турят, където си искат.
Или да не се подава изобщо?
Маграт, ако я подадеш на хартия, сподели как я въвеждат в СУПата (или където там я въвеждат) и какъв входящ номер дават.


Дано се появи някой, който да ме разпертушини обосновано - в смисъл да ми каже, че нищо не разбирам (това ми е ясно), но и да ми обясни как трябва да го разбирам това положение :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци