Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Духа ли се супата в този случай

 Духа ли се супата в този случай elisaveta_p Профил Изпрати email 17.02.2017 21:29

Никак не разбирам от въпроси, свързани с ТЕЛК и пенсии. Иначе въпросът ми е по ЗДДФЛ, но е свързан с ТЕЛК.

Та човекът (ДЗЛ) през 2014 година се явява на ТЕЛК. ТЕЛК нещо го порязва с процента. Лицето обжалва това експертно решение. Работата с обжалването се проточва много.
През 2016 подава в срок ГДД по чл. 50, без да ползва данъчно облекчение по чл. 18, защото към момента на декларирането няма ТЕЛК с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност.
И чак през юни 2016 обжалването е уважено и получава нов ТЕЛК в сила от 2014.
НОИ отпуска с решение от 27.06.2016 пенсия от юни 2014.

Ако ТЕЛКът беше издаден 2 месеца по-рано, лицето щеше да има право да си възстанови 792 лв данък за 2015.

Но при тези обстоятелства дали все пак може да се направи нещо за 2015?

В сайта на НАП намерих един отговор на въпрос. Там някакъв съдружник в ООД с ТЕЛК 3 години (2010, 2011 и 2012) подавал ГДД за възнаграждението за положения личен труд, без да ползва данъчното облекчение, въпреки, че е имал ТЕЛК. ( може би не се е сетил да каже на счети). Присетил се чак през 2014 година. И питат НАП Как следва да процедирате, за да Ви бъде възстановен надвнесения данък?
НАП отговаря:

С други думи и на основание цитираните процесуални норми, Вие сте пропуснала срока за подаване на коригиращи декларации за 2010 г., 2011 г. и
2012 г., към които да приложите валидното експертно решение на ТЕЛК.

Във вашият случай може да се възползвате от възможността по чл.129 от ДОПК, който регламентира процедурата за подаване на Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени суми за данъци.
Прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. Последното се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон не е предвидено друго (чл.129, ал.1 от ДОПК).

Струва ли си моят човек да се възползва от тази възможност с чл. 129 относно данъка за 2015 г?

 RE: Духа ли се супата в този случай Abby12 Профил 17.02.2017 22:26

доколкото знам нито бият, нито пари искат, най-много да откажат

 RE: Духа ли се супата в този случай elisaveta_p Профил Изпрати email 17.02.2017 22:35

Тъй де, ама ще има ли повод да се обжалва? Не съм наясно с някои термини. Например "влязло в сила решение на компетентен орган" Т.е може ли да се каже, че ТЕЛКът е влязъл в сила за 2015, след като е издаден през 2016?

 RE: Духа ли се супата в този случай Abby12 Профил 17.02.2017 22:46

на теб ли да обяснявам, че винаги може да се намери повод да се жали ;)

п.п. аз понеже съм и нахална, не бих им "простила" и 2014-та

 RE: Духа ли се супата в този случай elisaveta_p Профил Изпрати email 17.02.2017 22:54

Доволна съм от темата :)
Мерси

 RE: Духа ли се супата в този случай elisaveta_p Профил Изпрати email 28.02.2017 12:34

Решихме се и подадохме искане за прихващане и възстановяване на данъка, към което приложихме заверено ЕР на НЕЛК, издадено в резултат на обжалването на онова решение на ТЕЛК, с което се определя намалена работоспособност по-малка от 50 на сто.
В ЕР на НЕЛК е цитиран номерът на ЕР на ТЕЛК, което е обжалвано.
Днес ни се обаждат от НАП и искат да приложим и обжалваното решение на ТЕЛК.
Това пък защо? Не бих разсъждавала много-много, ако го имахме. Но лицето засега не може да го намери. Не мисля, че това е повод НАП да откаже възстановяването. Ще видим как ще се развият нещата по-нататък.
А дано се намери тази хартишка, защото никак не ми се върви по пътя на обжалването. А в чл. 23 е казано
Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23 - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Данъчните облекчения се ползват с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50, към която се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г.) копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18;

не на ТЕЛК и НЕЛК, а на ТЕЛК или НЕЛК.

 RE: Духа ли се супата в този случай didah Профил 28.02.2017 12:38

Да отиде в ТЕЛК от където е издадено. Удря коляно и й го дават😁
 

 RE: Духа ли се супата в този случай elisaveta_p Профил Изпрати email 28.02.2017 12:41

Не знам, дид. В краен случай може и да се стигне до там. Ако ставаше въпрос за мен, нямаше да удрям коляно на ТЕЛК заради НАП, в случай че е ясно, че НАП превишават правомощията си.
Човекът ще си реши сам, аз ще предам твоето предложение :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци