Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Към кой офис се плаща данък, след промяна на адреса?

 Към кой офис се плаща данък, след промяна на адреса? VerolomnataV Профил Изпрати email 29.03.2017 14:46

Здравейте, мили хора,
Моля за помощ - дружество си е променило адреса по регистрация и от Пловдив се е преместило в София. Но има деклариран корпоративен данък с ГДД, докато регистрацията е била в Пловдив. Сега искат да си преведат задължението, но не съм сигурна към Пловдив или към София да го изпратят? Би трябвало данъчната им сметка служебно да се е пренасочила в офиса в София?! Някой може ли да ме посъветва?
Много благодаря предварително!

 RE: Към кой офис се плаща данък, след промяна на адреса? Маграт Профил 29.03.2017 15:04

Като гледам ДОПК, би трябвало служебно да е променена след промяната във фирмените данни в ТР.

Съдържание на регистъра
Чл. 81. (1) Регистърът съдържа данни относно:
1. компетентната териториална дирекция;
2. името, съответно наименованието (фирмата) на регистрираното лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на чужденеца;
4. адресите по чл. 8 и 28;
5. името и идентификационния номер по т. 3 на лицата, които го представляват по закон;
6. вида и статута на регистрираното лице;
7. основната икономическа дейност;
8. датите на създаване, възникване, преобразуване, правоприемства, прекратяване и заличаване;
9. датата на регистрацията;
10. датата на прекратяване на регистрацията;
11. датите на специалната регистрация;
12. датите на прекратяване на специалната регистрация;
13. датите на промяна на компетентната териториална дирекция.

Вписване в регистъра
....
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Данните по чл. 81, ал. 1 за лицата, вписани в търговския регистър, и за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ. Данните по чл. 81, ал. 1 за чуждестранните физически лица с адресна регистрация на краткосрочно и продължително пребиваващи се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на данните, съдържащи се в Единния регистър за чужденците, поддържан в Министерството на вътрешните работи.
 

 RE: Към кой офис се плаща данък, след промяна на адреса? VerolomnataV Профил Изпрати email 29.03.2017 15:56

Много благодаря!!!
Хубав ден!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци