Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. деиствия преди пенсиониране

 деиствия преди пенсиониране anatoli1953 Профил 08.04.2017 20:33

Здравеите,на съпругата ми и предстои пенсиониране в края на месец ноември 2017 год.Какво е необходимо да извърши и какви са сроковете.

 RE: деиствия преди пенсиониране jorro22 Профил 08.04.2017 22:10

Събира УП-тата (2 и 3), Трудова книжка (ТК) и после описва всичко в УП-1. Сроковете са донякъде фатални ако се сети 6 месеца след месец ноември. (демек след април 2018). Ако в ТК има изрядни записи няма да е необходимо представянето на УП-3 (за осигурителен стаж). Ще трябва УП-2 (за осигурителен доход) за междинния период 1996-2000 г. (където данните са обикновено непълни). И УП-2 за трите години по избор преди 1996 г.
 

 RE: деиствия преди пенсиониране Pepi6 Профил 09.04.2017 12:07

КСО
.......изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.

Раздел V.
Общи правила за пенсиите

Дата на отпускане на пенсията
Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишен текст на чл. 94 - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.


НПОС
.........бр. 54 от 15.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г.
Чл. 2.
Към заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст се
представят:
........
2. (доп. -ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм., бр. 19 от 2003 г., доп., бр. 33 от 2013 г., в сила от
9.04.2013 г.) документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени
осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г.,

Отговор на anatoli1953(08.04.2017 20:33):
anatoli1953 каза:
Здравеите,на съпругата ми и предстои пенсиониране в края на месец ноември 2017 год.Какво е необходимо да извърши и какви са сроковете.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване