Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Дарение по инициатива "Подкрепи една мечта"

 Дарение по инициатива "Подкрепи една мечта" kivanova Профил 21.04.2017 12:27

Здравейте!
Позната психоложка и колегите й, работещи в социална услуга имат следния казус:
Момиче, което е било настанено в дом за деца лишени от родителска грижа е прието студент. По инициатива на президента, на деца изпълняващи дадени условия е отпуснато дарение по инициатива "Подкрепи една мечта". Детето е одобрено и е получило дарението. Към момента на получаване е работило по трудов договор по програма на Бюрото по труда. Някой е казал, че момичето трябва да подаде "някаква" декларация и хората се чудят какво точно е тяхното задължение.
Въпросът ми е, дали е необходимо да се подава данъчна декларация в този случай или декларация за полученото дарение?

 RE: Дарение по инициатива "Подкрепи една мечта" elisaveta_p Профил Изпрати email 22.04.2017 11:16

По отношение на ЗДДФЛ въпросът е попада ли този доход в т. 15 на ал. 1, чл. 13.
15. помощите и добавките от социално подпомагане, получени на основание на Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за закрила на детето, Закона за семейни помощи за деца или на друг нормативен акт, както и обезщетенията и помощите при безработица, получени на основание на нормативен акт;
Дали актът на президентът, с който е учредена инициативата, е нормативен акт? Според мен - да.
Ако това е така, значи това дарение е необлагаем доход и това значи, че за него няма задължение по ЗДДФЛ.

После идва Гугъл, за да се научи малко повече за тази инициатива. Чрез него попадаме тук:
ПРАВИЛА
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ИНИЦИАТИВАТА „ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА“ ЗА 2016 г.
(утв. 19.09.2016, изм. и доп. 21.10.2016 г.)
а тук пише:
2. За получаване на финансова помощ лицето представя следните документи:
д/ (изм. 21.10.2016 г.) документ в оригинал от Дирекция „Социално подпомагане“, че лицето отговаря на условията за подпомагане по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с условията на чл.48, ал.1, т.3 от Закона за местните данъци и такси (съгласно приложения образец) или копие на документ, удостоверяващ трайно намалена работоспособност, като основание за освобождаване от данък дарение.
 

 RE: Дарение по инициатива "Подкрепи една мечта" kivanova Профил 25.04.2017 16:46

Много Ви благодаря за отделеното време и безценната информация!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци