Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. Чл. 53 ал. 2 от ЗДДФЛ и чл. 6, ал. 9 от КСО

 

 Чл. 53 ал. 2 от ЗДДФЛ и чл. 6, ал. 9 от КСО elisaveta_p Профил Изпрати email 14.05.2017 23:42

Ще ви споделя един казус, по който надали някой има практика, но ако му е интересно, може да го помисли. Пък ако реши, може и да сподели обратно какво е измислил.
СОЛка, осигурена за ОЗМ, през 2011 внася за част от месеците осигуровки върху максимален осигурителен доход. Подава ГДД за 2009, от която се вижда, че окончателният размер на ОД е по-малък от този, върху който са внесени осигурителни вноски, но по-голям от минималния ОД. В срок е подадена съответната Д6.
През 2015 година решава да си поиска надвнесените осигуровки. За тази епопея съм разказвала. След година борба, свързана с обжалване на отказ и премината ревизия на физическото лице, през 2016 получаваме акт, с който осигуровките се признават за надвнесени и се определя как с част от тях да се прихванат натрупани междувременно задължения, а останалите - да се възстановят.

Дотук нищо необичайно. Лошото е, че не съм обърнала достатъчно внимание върху факта, че НАП с ревизионния доклад определя по-малък размер на окончателния осигурителния доход от този, който е деклариран в ГДД - таблица 1 и 2. Как го направи? От недоглеждане. Но актът е влязъл в сила. Съответно възстановяват по-голям размер осигуровки от тези, които ние искаме.

През 2016 година въпросното СОЛ няма получени доходи и не подава ГДД до 30 април 2017. Но днес ми светва, че би трябвало да приложа текста от края на чл. 6, ал. 9 от КСО:

Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

Май е трябвало да подадем ГДД по чл. 50 за 2016, само заради това да попълним Таблица 1 и 2 за 2011 със сумите, определени от ревизионния акт на НАП. Ама не сме.

Та сега се чудя няколко неща:

Наистина ли е трябвало да подадем ГДД по чл. 50 за 2016, само заради това да попълним Таблица 1 и 2 за 2011 със сумите, определени от ревизионния акт на НАП.

Като сме пропуснали, може ли да се възползваме от новия текст на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ и без бой до 30 септември тази година да коригираме таблица 1и 2 от ГДД 2011?

В такъв случай трябва ли да подаваме коригираща Д6 за 2011, за да намалим размера на осигурителните вноски за 2011?

И от Наредба Н-8:
3. (нова - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) след подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна декларация, в резултат на което се променя размерът на дължимите осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице подава еднократно декларация образец № 6 в срок до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят вноските; когато се намалява размерът на декларираното задължение, самоосигуряващото се лице подава декларация образец № 6 с код за корекция на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите;

Обобщено чудене: Това ли са текстовете, които ми трябват и правилно ли ги разбирам. Имам притеснения, че няма да мога да оправя с тях Д6 за 2011.

И ако не мога да ги оправя по този ред, какво да искам от НАП?

Не че няма да изтърпя въпросите за какво ми е всичко това. С две думи НОИ има да ни дава много обезщетения и плащания, и искаме да сме възможно най-точни.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци