Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! Колко време след ползване на борса имам отново право на това?

 Колко време след ползване на борса имам отново право на това? ivanova23 Профил 30.05.2017 13:25

Здравейте искам да попитам колко време след ползване на борса имам отново право на това?
Кратко пояснение
от 01. 2014 г до 10.2014 съм ползвала платена борса, след което бях назначена на трудов договор в една фирма от 10.2014 до 05.2015 г., през май 2015 г., излязох по майчинство от същата фирма. Но сега 05.2017 г майчинството ми свършва и не искам да се връщам във въпросната фирма. Имам ли право на борса и какви са условията?
Благодаря предварително на всички отзовали се.

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? jasta13 Профил 30.05.2017 13:50

Май не питате за борса, а за обезщетение за безработица.

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? HallDrogo Профил 30.05.2017 13:55

До 3 г на детето работодателя няма право да съкрати майката без разрешение на Инспекция по труда. Такова съответно не се дава. За да напуснете трябва да е по ваше желание , така обаче пък обезщетението за безработица ще е минимално.

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? ivanova23 Профил 30.05.2017 14:03

Питам по принцип имам ли право да се регистрирам в бюрото по труда, след като съм била вече един път и дали ще получавам някакво обезщетение ?
Да знам, че нямат право да ме съкратят, но ако напусна по собствено желание ?И какво означава минимално обезщетение ?

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? HallDrogo Профил 30.05.2017 14:11

Остава и изискването за минимум 9 месеца осигурителен стаж, за да могат да се получават обезщетения. Така човек, който си е намерил работа, но бъде съкратен преди изтичането на този срок, не може да продължи да получава обезщетение от НОИ. Допълнителен ефект от това изискване е наличието на скрита безработица, след като мнозина просто не се регистрират в Бюро по труда, тъй като няма да получат нищо.

Въпреки настояванията на синдикатите за увеличение, през 2017 г. остава непроменено и минималното обезщетение за безработица от 7,20 лв./ден. Така с около 150 лева на месец остават работници, които по собствено желание или с тяхно съгласие са напуснали работното си място, както и онези, които остават без работа за втори път в последните 3 години.

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? jasta13 Профил 30.05.2017 14:14

Закон за насърчаване на заетостта:
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Всеки български гражданин, както и всеки гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, който търси работа, може да се регистрира в териториалното поделение на Агенцията по заетостта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.) Търсещите работа лица се регистрират в една от следните групи:
1. безработни;
2. заети;
3. учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г.) лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България, лица, получаващи професионална пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 от Кодекса за социално осигуряване, пенсия за старост в друга държава или пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване, които не работят.

Кодекс за социално осигуряване:
Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
3. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда или законодателството на друга държава.
Чл. 54б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? Liglyo Профил 30.05.2017 15:36

Дамата е разбрала, че е бременна, "започнала" е работа, изкарала си е майчинството и сега идва ред за пито-платено.
Е, ще е готино, ако се намери вариант и за по-високо обезщетение :)))

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? XXXXX Профил 30.05.2017 16:28

Отговор на Liglyo(30.05.2017 15:36):
Liglyo каза:
Дамата е разбрала, че е бременна, "започнала" е работа, изкарала си е майчинството и сега идва ред за пито-платено.
Е, ще е готино, ако се намери вариант и за по-високо обезщетение :)))

Е, поработила си е :) От 10.2014 до 05.2015. Не казва дали в този период е ползвала болнични и колко. Туку виж, че още е в срок на изпитване :)

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? Liglyo Профил 30.05.2017 16:32

Отговор на XXXXX(30.05.2017 16:28):
XXXXX каза:
Туку виж, че още е в срок на изпитване :)


Ако са се сетили тогава :)))

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? XXXXX Профил 30.05.2017 16:36

Отговор на Liglyo(30.05.2017 16:32):
Liglyo каза:


Ако са се сетили тогава :)))


Може да се сетят сега :)

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? Liglyo Профил 30.05.2017 16:42

Отговор на XXXXX(30.05.2017 16:36):
XXXXX каза:

Може да се сетят сега :)


Може. А може и да им е писнало от услуги :)))
 

 RE: Колко време след ползване на борса имам отново право на това? Ace13 Профил 01.06.2017 16:13

Нямам търпение същата въпросна дама да напише: "Една приятелка ми каза, че можело да ме съкратят по чл.331 (май този беше) и тогава ще трябва работодателя да ми плати обезщетение. Вярно ли е това и, ако да - как да си го получа и какви са условията" .... Тръпна от вълнение и очакване.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване