Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. Заместване -отпуск на финансов контрольор

 Заместване -отпуск на финансов контрольор Fikon Профил Изпрати email 11.07.2017 09:34

въпросът е : може ли лица със средно икономическо образование да заместват финансовия контрольор при отпуск и нормативното основание, за това заместване.
Спорен ден!

 RE: Заместване -отпуск на финансов контрольор HallDrogo Профил 11.07.2017 09:42

Мисля че в ей тази разпоредба е отговора :

ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Чл. 2. (1) Разпоредбите на закона се прилагат в организациите от публичния сектор.
(2) По смисъла на този закон организации от публичния сектор са:
1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) бюджетните организации по смисъла на Закона за публичните финанси, както и общинските предприятия;

Чл. 9. (1) Ръководителите по чл. 2, ал. 2 могат да делегират правомощията си по този закон на други длъжностни лица от ръководената от тях организация, като в тези случаи определят конкретните им права и задължения.
(2) Делегирането по ал. 1 не освобождава ръководителя от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.
 

 RE: Заместване -отпуск на финансов контрольор nikalai Профил 27.09.2017 13:28

Ако финансовия контрольор е държавен служител, може да го замести само държавен служител, но ако е на трудов договор, както често се случва , то заместващия може да бъде както по трудово така и по служебно правоотношение. Това трябва да съобрази ръководителя като делегира правомощия.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет