Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. изплащане на неизползван платен годишен отпуск

 изплащане на неизползван платен годишен отпуск elinkata Профил 01.08.2017 17:45

Здравейте,
Бих искала да попитам колко дни неизползван платен годишен отпуск следва да ми бъдат изплатени при напускането ми на 10.07.2017, като се има предвид, че за 2015 имам право на 20 дни, а съм използвала 8, през 2016 имам 20 дни, а съм използвала 12, през 2017 имам право на 10, но не съм ползвала изобщо. От Трз твърдят, че за 2015 до юни 10 дена са погасени по давност, но аз доколкото чета в чл. 176 а :
Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) (1) Когато платеният годишен
отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се
полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. --


т.е. към края на 2017 в моя случай. Моля за съвет

 RE: изплащане на неизползван платен годишен отпуск Pepi6 Профил 02.08.2017 10:32

За съвет или конкретна информация за Вас ?
Четете избирателно !
КОДЕКС НА ТРУДА
........изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.
Раздел II.
Ползуване на платения годишен отпуск
Погасяване на правото на ползване
Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.

Отлагане на ползването
Чл. 176. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година от:
1. работодателя - поради важни производствени причини при условието на чл. 173, ал. 5, изречение трето;
2. работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя.
(2) Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
(3) Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни предварително.


Отговор на elinkata(01.08.2017 17:45):
elinkata каза:
Здравейте,
Бих искала да попитам колко дни неизползван платен годишен отпуск следва да ми бъдат изплатени при напускането ми на 10.07.2017, като се има предвид, че за 2015 имам право на 20 дни, а съм използвала 8, през 2016 имам 20 дни, а съм използвала 12, през 2017 имам право на 10, но не съм ползвала изобщо. От Трз твърдят, че за 2015 до юни 10 дена са погасени по давност, но аз доколкото чета в чл. 176 а :
Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 1.03.2011 г.) (1) Когато платеният г...
 

 RE: изплащане на неизползван платен годишен отпуск bosata Профил 02.08.2017 13:03

Аз пък не разбирам как така имаш дни от 2015, но не ползваш първо тях, а от 2016.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения