Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години

 Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години ychervenkov Профил Изпрати email 18.08.2017 13:39

Здравейте!

Често пъти съм правил справки в този сайт и съм впечатлен от отзивчивостта на съветващите.
Миля ви, правя справка за моя близка.
Тя няма 15 години действителен осигурителен стаж.

Въпросите ми са два:

1/ Дали може да закупи до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред при условие, че не достигат 4 години до 15 години осигурителен стаж ?

2/ Ако няма горната възможност има ли изход от тази ситуация - действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години и какъв е този изход ?

Благодаря ви.
Ще очаквам някакви съвети.

Й. Червенков

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години MarPan Профил Изпрати email 18.08.2017 15:37

дел

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години MarPan Профил Изпрати email 18.08.2017 15:37

Прочетете това:

http://www.nssi.bg/forusers/procedures/167-procesotppensii/686-vasmojnost

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години Минчо Кънев Профил 18.08.2017 16:08

Май ще трябва да навърши поне 70 г. възраст:
КСО
Социална пенсия за старост
Чл. 89а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.
(2) Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 на МС от 22.06.2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
Обн., ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.,
в сила от 01.07.2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Определя от 1 юли 2017 г. нов размер на социалната пенсия за старост - 120,98 лв. месечно.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2017 г.
За министър-председател: Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години ychervenkov Профил Изпрати email 21.08.2017 10:46

Отговор на MarPan(18.08.2017 15:37):
MarPan каза:
Прочетете това:

http://www.nssi.bg/forusers/procedures/167-procesotppensii/686-vasmojnost


Благодаря ви за отговора.
Да разбирам ли обаче, че ако няма действителен осигурителен стаж поне 15 години не може да закупи до 5 години, недостигащ стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред, т.е. остава само възможността за социална пенсия ?

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години ychervenkov Профил Изпрати email 21.08.2017 11:30

[[citat]]
Минчо Кънев каза:
Май ще трябва да навърши поне 70 г. възраст:
КСО
Социална пенсия за старост
Чл. 89а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по...
[[/citat]

Благодаря ви за съвета.
Означава ли обаче, че при действителен стаж, който е по-малък от 15 години е невъзможно да се закупят до 5 години осигурителен стаж според чл. 68 ал. 3 от КСО ? Отговор на Минчо Кънев(18.08.2017 16:08):

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години Caliopa Профил 21.08.2017 13:55

Моята майка има същият проблем. Ще следя темата с интерес.

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години XXXXX Профил 21.08.2017 17:12

Отговор на Caliopa(21.08.2017 13:55):
Caliopa каза:
Моята майка има същият проблем. Ще следя темата с интерес.


Добре, че има теми по всичките Ви проблеми. Само остава да чакате какво ще се случи, пък някой друг да се бъхти да чете, да пита, да търси.. :(

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години Ace13 Профил 22.08.2017 09:56

Отговор на XXXXX(21.08.2017 17:12):
XXXXX каза:


Добре, че има теми по всичките Ви проблеми. Само остава да чакате какво ще се случи, пък някой друг да се бъхти да чете, да пита, да търси.. :(


Нали... В някакъв файл с размисли и страсти на доцент от Нов Български пише, че лицето трябва да е навършило възрастта за пенсиониране и да има минимум 12 години действителен стаж. Не съм сигурна доколко съм склонна да го вярвам това, не го поставят като условие в сайтовете на НАп и НОИ.

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години Минчо Кънев Профил 22.08.2017 10:31

Отговор на Ace13(22.08.2017 09:56):
Ace13 каза:

Сайтовете на НАП и НОИ не могат да "поставят като условие" нещо различно от това:

КСО
Чл. 68. (3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.

Кодекса казва 15 г. ДЕЙСТВИТЕЛЕН осигурителен стаж, т.е. реално отработен стаж със съответните осигурителни вноски.

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години Минчо Кънев Профил 22.08.2017 10:31

Отговор на Ace13(22.08.2017 09:56):
Ace13 каза:

Сайтовете на НАП и НОИ не могат да "поставят като условие" нещо различно от това:

КСО
Чл. 68. (3) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, до 31 декември 2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.

Кодекса казва 15 г. ДЕЙСТВИТЕЛЕН осигурителен стаж, т.е. реално отработен стаж със съответните осигурителни вноски.

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години Ace13 Профил 25.08.2017 12:54

За друго им е питанката на хората - не какъв минимален действителен осигурителен стаж трябва да имаш, за да се пенсионираш, а какъв минимален действителен осигурителен стаж трябва да имаш, за да можеш да си закупиш недостигащ такъв. С условието за 15 години май всички са наясно.

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години OpaSna TikVa Профил 25.08.2017 13:07

2/ Ако няма горната възможност има ли изход от тази ситуация - действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години и какъв е този изход ?

ест., че има изход -
1 - както е яла цял живот без доходи от труд, така да продължава и сега
2 - както е успяла да подсигури детството на децата си без доходи от труд, така сега те да й подсигурят старините както намерят за добре

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години Минчо Кънев Профил 25.08.2017 13:10

Отговор на Ace13(25.08.2017 12:54):
Ace13 каза:
За друго им е питанката на хората - не какъв минимален действителен осигурителен стаж трябва да имаш, за да се пенсионираш, а какъв минимален действителен осигурителен стаж трябва да имаш, за да можеш да си закупиш недостигащ такъв. С условието за 15 години май всички са наясно.

Няма как да се закупи ДЕЙСТВИТЕЛЕН осигурителен стаж. Закупеният стаж просто не е действителен, а закупен, заплатен, не изработен, недействителен.

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години Ace13 Профил 25.08.2017 16:04

Опасен кадър си обаче. Добре, отговори на хората колко години трябва да са работили действително и доказуемо, за да могат да си закупят недостигащия стаж. Щом толкова я преглеждаш тази тема, значи имаш мнение по въпроса. Ако ли не, очаквам скоро да поправяш другите къде са пропуснали някоя запетайка.

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години Минчо Кънев Профил 25.08.2017 16:20

Отговор на Ace13(25.08.2017 16:04):
Ace13 каза:
Опасен кадър си обаче. Добре, отговори на хората колко години трябва да са работили действително и доказуемо, за да могат да си закупят недостигащия стаж. Щом толкова я преглеждаш тази тема, значи имаш мнение по въпроса. Ако ли не, очаквам скоро да поправяш другите къде са пропуснали някоя запетайка.

През 2017 г. жените трябва да имат поне 30 г. и 4 м. ДЕЙСТВИТЕЛЕН осигурителен стаж за да си закупят 5 г. и да се пенсионират, ако имат навършени поне 61 г. възраст.
За мъжете: трябва да имат 33 г. и 4 м. за да могат да си закупят 5 г. стаж и да се пенсионират, ако са поне на 64 г.
 

 RE: Пенсиониране при действителен осигурителен стаж по-малък от 15 години Naneb Профил 25.08.2017 16:23

Напълно съм съгласна с "Опасна тиква". Аз съм на 58 години, ще се пенсионирам чак 2021 г., в момента имам 40 г. трудов = на осигурителен стаж, нито ден на борсата, и я взема я не 250 лв. като тази госпожа дето няма никакъв стаж за пенсиониране, никакъв принос към държавата, и на всичкото отгоре има пари да си заплати недостигащ стаж , за да може да цица от държавата на старини пак със 200-250 лв. пенсия, както ние дето сме праскали цял живот. Е това ако е правилно, здраве му кажи !!!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване