Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Тема. Вдигане на запор на заплата

 Вдигане на запор на заплата marida2 Профил Изпрати email 21.08.2017 10:36

Здравейте! Преди 5 години банка ме осъди за необслужван франков жилищен кредит - ЧСИ продаде жилището и запорира заплатата ми (всеки месец работодателят ми удържа определена сума и я превежда на ЧСИ-то). Преди дни успяхме да постигнем споразумение с банката и вече изплатих цялата дължима сума по споразумението, т.е. вече не и дължа нищо. Можете ли да ми кажете каква е процедурата и колко време отнема да вдигне ЧСИ-то запорът на заплатата ми?

 RE: Вдигане на запор на заплата b0b0 Профил 21.08.2017 10:39

Е хубаво де, не си ли помислихте първо да попитате ЧСИ-то?!? Не е ли той който може да отговори на въпросите ви?!?

 RE: Вдигане на запор на заплата ironhorse Профил 22.08.2017 09:41

Отговор на marida2(21.08.2017 10:36):
marida2 каза:
Здравейте! Преди 5 години банка ме осъди за необслужван франков жилищен кредит - ЧСИ продаде


Здравейте,
за да бъде прекратено изпълнителното дело от ЧСИ, следва да направите:
1. Пишете уведомително писмо до ЧСИ, че с банката имате споразумение и давате заверено копие от него към писмото. Пращате го с писмо с обратна разписка към ЧСИ-то, или лично го връчвате, като имате втори екземпляр от писмото, за да ви сложат входящ номер.
2. В писмото уведомявате ЧСИ-то да Ви даде справка за таксите, които следва да заплатите към него, за да бъде прекратено делото. В тези такси влизат (почти винаги го правят) такса от 20 лева към всяка банка за справка за наличие на банкова сметка (25 банки по 20 лева са 500 лева).
Съгласно тарифата на ЧСИ хонорара за изпълнение на вземането.

След като получите отговор от ЧСИ-то проверете най-вече съответствието на хонорара.
Не ви съветвам въобще да изразявате недоволство пред ЧСИ-то, дори да ви се иска да го удушите.

В случай на значимо несъответствие, преведете сумата, която според вас е правилната и с ново писмо искайте да се закрие изпълнителното дело, поради платени дълг и разходи по изпълнителното дело.
В случай, че ЧСИ-то не го прекрати търсете защита от омбудсмана и министъра на правосъдието, чрез жалба, която да изпратите до тях.

 RE: Вдигане на запор на заплата ironhorse Профил 22.08.2017 09:44

Много внимавайте с изчисленията, за да не се окажете с още едно дело за дълг и ново изпълнително дело, само че заведено за изпълнение от колега на ЧСИ-то.

 RE: Вдигане на запор на заплата marida2 Профил Изпрати email 22.08.2017 14:17

Благодаря за коментарите! А трябва ли ЧСИ-то да преизчисли неговия хонорар на база новата сума,която е постигната при споразумението?В смисъл - ако таксата му в изпълнителния лист е била примерно 10 хил.лв. при дълг на длъжника 150 хил.лв., но при споразумението с банката е договорена сума от 50 хил.лв. (опростен дълг от 100 хил.лв.), ще се преизчисли ли хонорарът на ЧСИ-то?
 

 RE: Вдигане на запор на заплата ironhorse Профил 22.08.2017 16:02

Отговор на marida2(22.08.2017 14:17):
marida2 каза:
Благодаря за коментарите! А трябва ли ЧСИ-то да преизчисли неговия хонорар на база новата сума,която е постигната при споразумението?В смисъл - ако таксата му в изпълнителния лист е била примерно 10 хил.лв. при дълг на длъжника 150 хил.лв., но при споразумението с банката е договорена сума от 50 хил.лв. (опростен дълг от 100 хил.лв.), ще се преизчисли ли хонорарът на ЧСИ-то?Хахахах,
честно казано ЧСИ-то трябва да изчисли хонорара си на реално събраната сума, НО, винаги има едно НО. Виж забележка 1 към чл. 26 от
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ И РАЗНОСКИТЕ КЪМ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

26. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) За изпълнение на парично вземане се събира такса върху събраната сума, както следва:
а) до 100 лв. - 10 лв.;
б) от 100 до 1000 лв. - 10 лв. + 10 на сто за горницата над 100 лв.;
в) от 1000 до 10 000 лв. - 100 лв. + 8 на сто за горницата над 1000 лв.;
г) от 10 000 до 50 000 лв. - 820 лв. + 6 на сто за горницата над 10 000 лв.;
д) от 50 000 до 100 000 лв. - 3220 лв. + 4 на сто за горницата над 50 000 лв.;
е) над 100 000 лв. - 5220 лв. + 2 на сто за горницата над 100 000 лв.
Забележки:
1. При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума. Таксата, събрана при частичните плащания, трябва да е равна на изчислената върху общо събраната сума.
2. При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца, с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време.
3. Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от съдебния изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели.
4. В размера на паричното вземане не се включват авансовите такси.
5. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспадат всички пропорционални такси за сметка на длъжника или взискателя, надвишаващи една десета от вземането.
6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., спряно изпълнение с Определение № 10729 от 29.08.2014 г. на ВАС - ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 31.10.2014 г., обявена за нищожна с Решение № 13014 от 2 декември 2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 100 от 2015 г., в сила от 18.12.2015 г.)

Обаче си мисля, че ЧСИ-то ще направи въртели, и то големи.
гледайте да не ви завърти с Радел-Допълнителни разноски, защото там могат да кажат каквото си искат.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни