Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Освобождаване по чл 328 ал1 т6

 Освобождаване по чл 328 ал1 т6 merimz Профил 22.08.2017 12:11

Здравейте, може ли за помощ трябва да освободя двама работника които са на безсрочен трудов договор.Имат необходимото образование и квалификация за изпълняваната длъжност, но работодателя има личен конфликт с тях и как трябва да ги освободя дали мога да ползвам чл 328 ал.11 т6?И ако може каква трябва да е процедурата .

 RE: Освобождаване по чл 328 ал1 т6 XXXXX Профил 22.08.2017 12:14

Процедурите са две:
1. Убеждаваш шефа да не го прави.
2. Оформяш документите за прекратяване на договорите /предизвестие, заповеди и т.н./ и се готвиш за съдебно дело и възстановяване на работниците от съда.

 RE: Освобождаване по чл 328 ал1 т6 Pepi6 Профил 22.08.2017 16:12

чл 328 ал.11 т6 !?!?!
КОДЕКС НА ТРУДА
Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие
Чл. 328. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните случаи:
1. при закриване на предприятието;
2. при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
3. при намаляване на обема на работата;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) при спиране на работа за повече от 15 работни дни;
5. при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
6. когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
7. при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което работи, когато то се премества в друго населено място или местност;
8. когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност;
9. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
10. (изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при навършване на 65-годишна възраст - за професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование;
10а. (нова - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) когато на работника или служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;
10б. (нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна т. 10а - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
10в. (нова - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) когато трудовото правоотношение е възникнало с работник или служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване;
11. при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;
12. при обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.
(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) В случаите по ал. 1, т. 10а, 10б и 10в работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя. Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездно информацията в 14-дневен срок от получаване на искането.
Отговор на XXXXX(22.08.2017 12:14):
XXXXX каза:
Процедурите са две:
1. Убеждаваш шефа да не го прави.
2. Оформяш документите за прекратяване на договорите /предизвестие, заповеди и т.н./ и се готвиш за съдебно дело и възстановяване на работниците от съда.

 RE: Освобождаване по чл 328 ал1 т6 One Профил 22.08.2017 16:20

Ама защо го копирате това, лекс-а тръгна.

 RE: Освобождаване по чл 328 ал1 т6 bonou2 Профил 22.08.2017 16:21

тя си е така Пепишестица, не ѝ се гледа заглавЙето на темата, че е ал.1 т.6 :))))))))))))

Отговор на One(22.08.2017 16:20):
One каза:
Ама защо го копирате това, лекс-а тръгна.


меримз, ако ми го спретните това, ще ви скъсам от сигнали в ИТ и съдебни тинтириминтири:)

 RE: Освобождаване по чл 328 ал1 т6 dobro Профил 23.08.2017 05:38

Те обръщат ли внимание на това? И мене така искаха да ме съкратят. После се извъртяха. Големи проблеми за глупости.Че и се извъртяха смешниците. После измослиха някалво дисциплинарно уволнение. И саморазправии имаше.

 RE: Освобождаване по чл 328 ал1 т6 dobro Профил 23.08.2017 05:39

Те обръщат ли внимание на това? И мене така искаха да ме съкратят. После се извъртяха. Големи проблеми за глупости.Че и се извъртяха смешниците. После измослиха някалво дисциплинарно уволнение. И саморазправии имаше.
 

 RE: Освобождаване по чл 328 ал1 т6 dobro Профил 23.08.2017 05:39

Те обръщат ли внимание на това? И мене така искаха да ме съкратят. После се извъртяха. Големи проблеми за глупости.Че и се извъртяха смешниците. После измослиха някалво дисциплинарно уволнение. И саморазправии имаше.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения