Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Брутни заплати при пенсиониране

 Брутни заплати при пенсиониране hristo999 Профил 22.08.2017 22:19

Здравейте, този месец ще пенсионирам служител за първи път. И искам да попитам нещо, по принцип лицето получава при пълен изработен месец 650 лв. бруто. За м. 07 има 7 дни болничен. Въпросът ми е как е най-чисто да се изчисли брутното възнаграждение, дали директно да си умножа 650 лв. х 6 или така да го изчисля. Гледам брутното възнаграждение на лицето за м.07(изключвам 3-те дни болничен за сметка на работодателя), разделям на отработените дни за да получа средно дневно брутно възнаграждение и умножавам по пълен бройни работни дни за м.07 21 дни.Което няма ли пак да се получи 650 лв. +/- някоя стотинка разлика от закръгляния.

 RE: Брутни заплати при пенсиониране velislavan Профил 23.08.2017 09:03

Изплащаш му заплатите като умножиш 650.00 х 6, това се полага по закон.

Отговор на hristo999(22.08.2017 22:19):
hristo999 каза:
Здравейте, този месец ще пенсионирам служител за първи път. И искам да попитам нещо, по принцип лицето получава при пълен изработен месец 650 лв. бруто. За м. 07 има 7 дни болничен. Въпросът ми е как е най-чисто да се изчисли брутното възнаграждение, дали директно да си умножа 650 лв. х 6 или така да го изчисля. Гледам брутното възнаграждение на лицето за м.07(изключвам 3-те дни болничен за сметка на работодателя), разделям на отработените дни за да получа средно дневно брутно възнаграждение и у...

 RE: Брутни заплати при пенсиониране Минчо Кънев Профил 23.08.2017 10:11

НАРЕДБА за структурата и организацията на работната заплата
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.; изм., бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 67 от 2009 г.) (1) (Изм.изцяло - ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм. изцяло, бр. 67 от 2009 г.) Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 1 от Кодекса на труда се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177, ал. 2 от Кодекса на труда се установява, като уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.; доп., бр. 10 от 2009 г.; доп., бр. 67 от 2009 г.) При определен месечен размер на трудовото възнаграждение установеното по ал. 1, изречение първо, среднодневно брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът.
(3) При сумирано изчисляване на работното време броят на отработените дни се установява, като отработените часове през месеца след превръщането на нощните часове в дневни се разделят на дневната продължителност на работното време, установена за работното място при подневно отчитане на работното време.
Чл. 19. (1) Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.
 

 RE: Брутни заплати при пенсиониране Blajena71 Профил 28.08.2017 16:57

Лесно е - връщате се до пълен месец и това е базовия ви месец.
След това гледате дали всички елементи на БТВ влизат и ако е така, значи това Ви е бтв и го умножавате по 6.

Ако нямате пълен месец, едва тогава ще прилагате следнодневното за месец с поне един отработен ден и ще го умножавате по дните за да получите БТВ за пълен месец.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване