Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. проверка на фирми с голяма касова наличност

 проверка на фирми с голяма касова наличност karita Профил Изпрати email 17.09.2017 22:09

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН / ГОСПОЖО,
Уведомявам Ви, че Националната агенция за приходите (НАП) предприема действия за извършване на проверки на дружества – нефинансови предприятия, посочили в счетоводния си баланс за 2016 г. касови наличности в значителен размер.
Целта на проверките е да се изследват всички факти и обстоятелства, свързани с посочената касова наличност, както и за наличието на сделки, сключени при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане, наличието на скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и използването на неистински или с невярно съдържание документи с цел осуетяване установяването на данъчни задължения.
Представляваното от Вас дружество попада в групата от лица, в чиито счетоводен баланс за 2016 г. са посочени касови наличности в значителен размер.
В случай че към настоящия момент посочената във финансовия отчет като касова наличност сума не е реално налична и липсват доказателства за разходване на паричните средства или други обстоятелства, обуславящи причините за тяхната фактическа липса, обосновано би се предпоставил извод, че собственикът (акционерите, съдружницитe) на данъчно задълженото лице се е разпоредил със същите в своя полза или в полза на свързани с него лица, без това да е свързано с осъществяваната дейност. Тази хипотеза попада в обхвата на дефиницията за „скрито разпределение на печалбата“ по смисъла на § 1, т. 5, б. „а” от ДР на ЗКПО.
По смисъла на § 1, т. 4, б. „в“ от ДР на ЗКПО скритото разпределение на печалба се смята за дивидент. Следователно по отношение средствата с характер на скрито разпределение на печалбата се прилага и облагане като дивидент – с данък при източника в случаите, предвидени в чл. 194 от ЗКПО, съответно с окончателен данък по реда на чл. 38 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 267, ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто от средсвата, представляващи скрито разпределение на печалба.
Обръщам внимание, че съгласно ал. 2 на чл. 267 от ЗКПО, когато данъчно задължено лице е извършило скрито разпределение на печалба и е посочило това обстоятелство в данъчната си декларация, предвидената по ал. 1 санкция не се налага.
В случай на допусната счетоводна или друга грешка, отнасяща се за минали години, свързана с извършено скрито разпределение на печалбата, можете по реда на чл.103, ал.2 от ДОПК да предприемете действия за коригиране на данните в годишната данъчна декларация за годината, в която е допусната грешката. В този смисъл настоящото съобщение може да се счита и като такова по чл.103, ал.1 от ДОПК. Подаването на новата декларация се извършва в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение в компетентната териториална дирекция на НАП. По този начин по отношение на дружеството биха се реализирали благоприятните последици на чл. 267, ал. 2 от ЗКПО, а именно отпадане на административнонаказателната отговорност за извършено скрито разпределение на печалбата.
По отношение на лицата, които в указания срок не подадат коригиращи декларации, когато са налице основания за това, ще бъдат предприети своевременно контролни действия.

 RE: проверка на фирми с голяма касова наличност XXXXX Профил 17.09.2017 22:16

Добро утро!
Или добра вечер!
И честито първо участие във форума!
http://www.odit.info/?s=6&i=313453&f=2&p=1#post-2535196
http://www.odit.info/?s=6&i=313457&f=1&p=1#post-2535194
 

 RE: проверка на фирми с голяма касова наличност typtadrynka Профил 20.10.2017 19:44

Понеже няколко месеца ме нямаше (по може би отчасти уважителни причини, но и на никого не съм липсвал), не съм видял, че темата е разисквана. Но не е и странно. Тук обсъждаме всичко по над сто пъти, докато и слепите го „чуят“.

Но пък не видях собственото си мнение по въпроса. И макар да съм го писал хиляди пъти по безброй въпроси, ще го направя и тук.

В държава, в която борчага е премиер, не се очаква администрацията да действа по друг начин, освен мутренски. Но това е просто наше оправдание за втория пласт, който ще спомена след малко.

Първия пласт е, че, както всичко у нас и „бизнесмените“ ни са пълна скръб и не струват за две стотинки от преди деноминациите. Основното и дебело подчертано правило е да не се меша черната икономика с бялата. Безотчетни разходи се правят от черна каса. Легални приходи се правят от легално придобита стока. И обратно.

Но не нашите свръх-надарени умници омешват всичко в един голям бълвоч. И държавата сега им казва: добре проидохи! Ние знаем, че сте мизерни, отвратителни нищожества. Но вземете платете едни пет процента върху незаконните си разходи и ние ще си затворим очите за тия безобразия.

Втория план на тази протяжна история е, защо държавата размахва бухалка, а просто не унищожи всички тези мизерници?

Първия отговор е очевиден. Ако държавата трябва да играе по правилата, то трябва да закрие моментално над 95% от смърдящата гнус наречена (кой знае защо) „родна икономика“. Това просто няма, как да се случи.

Но тогава изниква въпроса, защо поетапно не ги превъзпита, вкара в затвора и изчисти от пейзажа?

Тук е голямата трагесия. От цялата проказа в обществото, най-заболяла е именно държавата. Тя няма никакъв човешки ресурс, за да свърши дори най-просто нещо. А какво остава за осъществяване на някаква стратегия?!?

И понеже държавата не може нищо, то не и остава нищо, освен да размахва юмруци пред случайно изпречили се на погледа ѝ мерзавци, но единственото, което да прави е да ги пошляпва нежно по дупето. А те на свой ред в наглостта си да се правят на обидени, вместо да я благославят и целуват ръка, че им се разминава до свършека на света. Амин!

Ей това е кратката версия на моето мнение по въпроса.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство