Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! наредба Н-18 за касовите апарати

 наредба Н-18 за касовите апарати BokoKoko Профил 27.09.2017 08:22

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
.... изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г.
Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл. 3 подават заявление по образец, съгласно приложение № 25, с електронно съобщение, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на компетентната териториална дирекция на НАП по местонахождение на търговския обект, за извършване на проверка на място в обекта.
(2) Заявлението по ал. 1 трябва да е придружено с блок-схема на ЕСФП, съдържаща всички нейни компоненти (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, нивомерна измервателна система, концентратор/преобразуващо устройство, както и всички допълнителни модули) и връзките между тях, както и местата на пломбиране. Националната агенция за приходите препраща заявлението и блок-схемата в БИМ.
(3) В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка на място в обекта за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на предоставената блок-схема. По преценка и при необходимост контролните органи могат да изискат коригиране на предоставената блок-схема. Поставянето на пломби и ограничаването със стикери на достъпа до входовете за комуникация, които не се използват от ЕСФП, се извършва от БИМ.
(4) Въвеждането в експлоатация и регистрацията на ЕСФП в НАП се извършват в присъствието на контролните органи от НАП и БИМ.
(5) Одобрената блок-схема при проверката по ал. 3 се съставя в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП и на БИМ и един за лицето по чл. 3.
(6) Всяка промяна в одобрената блок-схема по ал. 5 или заменяне на елементи от нея се извършва след подаване на заявление по реда на ал. 1. В 14-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка в търговския обект за одобряване на промените в блок-схемата.
(7) Когато при промяна или заменяне на елементи от блок-схемата на ЕСФП е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по ал. 6 ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, което е регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП или е получило разрешение от БИМ за сервиз на средства за измерв...

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Фискалната касова бележка от ФУ трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение

7. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
16. (нова - ДВ, бр. 76 от 2017 г.) двумерен баркод (QR код), с изключение на фискална касова бележка, която се издава и визуализира само на дисплей на ФУВАС, без да се издава хартиен документ.

§ 31. (1) Лицата, които използват ЕСФП, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 септември 2018 г., като до привеждането в съответствие, но не по-късно от 30 септември 2018 г. прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти.
(2) В срок до един месец от влизане в сила на тази наредба лицата по ал. 1 предоставят по електронен път в НАП блок-схема по чл. 16а, ал. 2.

Та като хрърлих един поглед, ме налегнаха някои мисли:
1.Тая Блок-схема, дето трябва да се даде в срок от един месец от излизането в ДВ.Някой подавал ли е такова нещо?
2.Това дето по артикули /стоки, услуги/ трябва да има на муравейката и QR-код.... Значи нови касови апарати, нали? Нови пари,дето трябва да изкара дребния търговец/производител? И да си вкара цялата номенклатура в тоя касов апарат. Явно требе да е нещо като компютър с баркодчетец....За да набира всяка стока...
3.Другото ново е,че информацията се праща в НАП след всяка муравейка, а не както до сега отчета. Колко ли ще искат ТЕЛЕ-компаниите на месец пари?

И други такива мисли...Очаквам мнения по въпроса.

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати whocares Профил 27.09.2017 08:58

.... есфп (електронна система с фп) - комп, таблет, и други такива "професори"... иначе нищо чудно "касовото" лоби да измисли нещо за пълнене на собствената каса (кажи-речи на 4-5 години измислят такова).

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати jasta13 Профил 27.09.2017 09:03

ЕСФП- тата са по бензиностанциите.
За другото е още рано да се каже, както винаги е йезуитско и неизчерпателно.

Ето тук се носи един слух, пуснат от ЕМК
http://bnr.bg/post/100865051/nap-vavejdaneto-na-qr-kod-vav-fiskalnie-belejki-ne-iziskva-kupuvaneto-na-novi-kasovi-aparati

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати Abby12 Профил 27.09.2017 09:06

Джас, това "другото" касае ли обикновените п***и?
мързи ме да чета, а и тая наредба ми е противопоказна...

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати jasta13 Профил 27.09.2017 09:29

Отговор на Abby12(27.09.2017 09:06):
Abby12 каза:
Джас, това "другото" касае ли обикновените п***и?
мързи ме да чета, а и тая наредба ми е противопоказна...

Касае, до 31.12.2018 регистрираните по ДДС, до 30.06.2019 останалите.

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати BokoKoko Профил 27.09.2017 12:04

Изводите до сега:
1.Да му мислят бензинаджиите тази година.
2.На останалите ще им "влезе" на два етапа - една част 2018, другата част 2019.

Много правилна тактика. Ако на всички им "влезе" наведнъж и ще ревнат. А така - взеки си пази задника и си трае...
Същата тактика приложиха към земеделците и нивомерните системи...С ПОДЗЕМНИ и НАДЗЕМНИ....

Тоя Гьобелс голям даскал се оказа.

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати Liglyo Профил 27.09.2017 13:35

Ако на всички им "влезе" наведнъж и ще ревнат. А така - взеки си пази задника и си трае...

Не са важни тези, на които им влиза, а тези, които го вкарват.
Удължават си момента на удоволствието :)))

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати BokoKoko Профил 27.09.2017 13:45

Всяко нещо си има положителна и отрицателна част. Кеф, кеф ама може да се наложи "инструмента" после на ремонт да ходи...
Нямам впредвид мекеретата властимащи. те са едни пионки, дето им дърпат конците.

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати lek12 Профил 28.09.2017 15:10

"1.Тая Блок-схема, дето трябва да се даде в срок от един месец от излизането в ДВ.Някой подавал ли е такова нещо?"

Вероятно никой още не е подал такова нещо..но и мен ме интересува
При електронните услуги не откривам такава услуга.

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати BokoKoko Профил 29.09.2017 10:07

Попитах техника от сервиза. Той каза нещо за майките им в стил Стоичков. Така и не разбрах, кого от всички "благослови".

Отговор на lek12(28.09.2017 15:10):
lek12 каза:
"1.Тая Блок-схема, дето трябва да се даде в срок от един месец от излизането в ДВ.Някой подавал ли е такова нещо?"

Вероятно никой още не е подал такова нещо..но и мен ме интересува
При електронните услуги не откривам такава услуга.

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати lek12 Профил 11.10.2017 14:37

. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Преди регистрацията на ЕСФП лицата по чл. 3 подават заявление по образец, съгласно приложение № 25, с електронно съобщение, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на компетентната териториална дирекция на НАП по местонахождение на търговския обект, за извършване на проверка на място в обекта.

Вероятно с подписан с КЕП имейл ще се подава заявлението ?!?

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати Elena66 Профил 16.10.2017 11:06

да попитам на какъв е-мейл, ще се подават заявленията , за подписани с ел.подпис на всички подразделения мейла е nap@nra.bg ,а в указанието пише,че с електронно съобщение, подписани с квалифициран електронен подпис на електронния адрес на компетентната териториална дирекция на НАП по местонахождение на търговския обект

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати kiana Профил 17.10.2017 13:42

На електронния адрес на компетентната териториална дирекция на НАП по местонахождение на търговския обект. На сайта на НАП има на всички офиси ел. адреси. И се подписва самия e-mail, а не прикачените заявление и блок схема. Срокът е 23.10.17 г. Днес се обаждах до НАП.

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати Elena66 Профил 17.10.2017 14:34

как се подписва самия мейл,аз четох,че се подписват файловете, вече върви указание по нет-а от фирма ,която поставя фискалните с-ми по бензиностанциите, т.е. файла от пдф ще стане .pdf.p7s
къде е написано,че срока е до 23,10,

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати kiana Профил 17.10.2017 15:58

Това ми казаха по телефона от НАП за срока и изпращането.

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати Elena66 Профил 17.10.2017 21:01

Аз изпратих днес файловете подписани и после 😊

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати lili22 Профил 18.10.2017 09:51

На този етап/23.10/ това касае само бензиностанциите или.......?
Отговор на Elena66(17.10.2017 21:01):
Elena66 каза:
Аз изпратих днес файловете подписани и после 😊

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати tash Профил Изпрати email 18.10.2017 12:38

И аз днес подадох, но нямам отговор от нап дали изпратеното съобщение е получено, вие имате ли отговор, как ще докажем, че същото е входирано и е прието в срок?

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати Elena66 Профил 18.10.2017 13:38

аз изпратих в 11 часа днес още нямам отговор, никакъв, разбрах,че при подписвания на файловете само,което не е правилно, пак идва съобщение да се коригира писмото, а аз нямам нищо

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати Eeeex Профил 18.10.2017 19:31

на @ на офиса ли изщращате или на ТД?
Ако е в района на Сливен на офис Сливен ли изпращате или на ТД Бургас?

Къде я пише датата ? НЯкой каза, че утре бил последния срок?

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати BokoKoko Профил 19.10.2017 06:25

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
.... изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г.

......
(2) В срок до един месец от влизане в сила на тази наредба лицата по ал. 1 предоставят по електронен път в НАП блок-схема по чл. 16а, ал. 2.


Отговор на Eeeex(18.10.2017 19:31):
Eeeex каза:
на @ на офиса ли изщращате или на ТД?
Ако е в района на Сливен на офис Сливен ли изпращате или на ТД Бургас?

Къде я пише датата ? НЯкой каза, че утре бил последния срок?

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати BokoKoko Профил 19.10.2017 07:16

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати Elin86 Профил 19.10.2017 12:42

Отговор на Elena66(18.10.2017 13:38):
Elena66 каза:
аз изпратих в 11 часа днес още нямам отговор, никакъв, разбрах,че при подписвания на файловете само,което не е правилно, пак идва съобщение да се коригира писмото, а аз нямам нищо


НАП не дават нито потвърждение за получен e-mail /за подаденото заявление/ ,подписан с електронен подпивс , нито входящ номер на заявлението / Приложение 25/ .
В разговор по телефона - отговориха ,че чакат указания ...може би ще ли да ги пренасочват към БИМ.???
Поредният хаос - като проверката на пломбите по времето на Лукарски..
За 24 часа "провериха " всички бензиностанции ...
Идва "проверяващия" и пита колко пломби има на бензиноколонката и къде се намират ..
Той бил специалист по асансъорите , но поради липса на хора идва да проверява бензиноколонки...

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати esiliq Профил 19.10.2017 13:05

Аз подадох вчера. След три минути ми върнаха вх. номер.

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати Elena66 Профил 19.10.2017 15:33

как ги подаде, сега има ново ръководство за подаване в сайта на нап

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати esiliq Профил 19.10.2017 15:55

На мейла на ТД на НАП, посочен на сайта.

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати Akva68 Профил 20.10.2017 10:05

Нямам думи ,защо не ги публикуваха указанията в на 19.10.2017 след 17 часа
счетоводител - блок схеми?

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати BokoKoko Профил 20.10.2017 22:24

Днес звъннах на сервизния техник. Ако го беше чул Стоичков, сигурно щеше да се изчерви.
 

 RE: наредба Н-18 за касовите апарати antoniqnik Профил 27.10.2017 13:09

Днес звъннах на няколко фирми за поддръжка на касови апарати.
Изводът който си направих, е че без плащане няма да мине, макар да твърдят обратното от НАП. Още не е ясно как ще се случат нещата за 2018г., но на пазара в момента няма произведен касов апарат с двумерен баркод (QR код). Към март месец се очаква да бъдат произведени и след това да минат проверка. Има модели, който ще могат да се препрограмират софтуерно от производителите, НО не е ясно колко ще струва това! Може да се окаже по-евтино да се купи нов апарат.
Предаването на данните към НАП ще става след всяка бележка, та и мобилните оператори навярно ще вдигнат цената.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство