Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Моля за помощ ?

 Моля за помощ ? milena2 Профил 10.10.2017 17:30

Здравейте ! БГ фирма осъществява търговия с дърва за горене ! Може ли фирмата да закупи дърва от физическо лице което има частна гора ? Освен превозните билети какъв документ трябва да му издаде физическото лице, фактура или разписка за платената доставка ? Трябва ли фирмата получател да подаде декларация по чл. 55 за изплатени доходи ,съответно и справка по чл.73

 RE: Моля за помощ ? Maxita Профил 11.10.2017 15:56

Според мен фирма може да закупи каквато и да е стока от физическо лице. А фактура от ФЛ може да се издаде само ако лицето има фирма. Относно декларацията по чл.55 :
Задължение за подаване на декларацията за дължими данъци
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.


Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.

Задължения за предоставяне на информация от платци на доходи
Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3;

Това отговаря ли на въпроса Ви ?

 RE: Моля за помощ ? Abby12 Профил 11.10.2017 16:00

Отговор на Maxita(11.10.2017 15:56):
Maxita каза:
А фактура от ФЛ може да се издаде само ако лицето има фирма.


глупости

чл. 44 също е неприложим

 RE: Моля за помощ ? Maxita Профил 11.10.2017 16:28

Защо, моля ?

Отговор на Abby12(11.10.2017 16:00):
Abby12 каза:


глупости

чл. 44 също е неприложим

 RE: Моля за помощ ? Maxita Профил 11.10.2017 16:28

Защо, моля ?

Отговор на Abby12(11.10.2017 16:00):
Abby12 каза:


глупости

чл. 44 също е неприложим

 RE: Моля за помощ ? jorro22 Профил 11.10.2017 19:22

Нещата с дървесината от частни гори не са таки прости. Намерено някъде в мрежата:

!! Начините на ползване на дървесина от горски територии- собственост на физически и юридически лица, се определят от собственика.
1.Собственика може сам да добие дървесината, когато тя е за лична употреба без право на продажба;
2.Собственика може да предостави добива на физически лица, които закупуват дървесината за лична употреба без право на продажба;
3.Собственика въз основа на договор може да предоставят добива на дървесина в собствените си гори на държавните предприятия по чл. 163 или на търговци, регистрирани в публичните регистри по чл. 241 за дейност т.2 „Добив на дървесина”. Условията и редът за добива на дървесина се определят в договора, а продажбата на добитата дървесина е извършва собственика;
4.Собственика въз основа на договор може да продаде стоящата на корен дървесина в собствените си гори на държавните предприятия по чл. 163 или на търговци, регистрирани в публичните регистри по чл. 241. Условията и редът за продажбата на стоящата дървесина на корен се определят в договора,

 RE: Моля за помощ ? jorro22 Профил 11.10.2017 19:22

дел.
 

 RE: Моля за помощ ? jorro22 Профил 11.10.2017 19:31

Отговор на Maxita(11.10.2017 16:28):
Maxita каза:
Защо, моля ?
Защото чл. 44 се отнася само за доход от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Болднатото е различно от продажба. Там има едни франчайз, факторинг, лизинг...
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство