Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Осигуряване в България при трудов договор с чуждестранна фирма

 Осигуряване в България при трудов договор с чуждестранна фирма kostur Профил 19.10.2017 21:23

След получаване на служебен номер от НАП за чуждестранната фирма и подаване на декл.1 и 6 при попълване на платежните няма поле служебен номер, при вписване на служебния номер в полето БУЛСТАТ банката не го приема, може да се впише в поле "НЛЧ на задълженото лице", но това са физически лица, а в случая се касае за фирма получила служебен номер от НАП. Ще отидат ли вноските по предназначение т.е. по партидата на осигуреното лице?
 

 RE: Осигуряване в България при трудов договор с чуждестранна фирма OpaSna TikVa Профил 20.10.2017 09:04

Чл. 3. (1) В регистър БУЛСТАТ се вписват:
1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) юридическите лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
5. чуждестранни юридически лица:
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване