Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Тема. Категория за пенсиониране

 Категория за пенсиониране Eva27 Профил 23.10.2017 20:24

От скоро във фирмата,в която работя се разкри длъжност пясъкоструйчик - каква категория труд е длъжността, в наредбата не намирам длъжността във втора категория, а преди доста време тази длъжност беше първа категория, но с отмяната на редица нормативни документи, наредбата за категоризиране на труда също претърпя промени и не намирам отговор на въпроса си

 RE: Категория за пенсиониране jorro22 Профил 23.10.2017 23:09

И този пясъкоструйчик какво тчно прави? Подозираме, че с шланг обстрелева с пясъчни частици нещо си.. Но в каква област го прави? А ти щом не намираш длъжността във Втора категория, значи си в Трета:

Чл. 3. От трета категория при пенсиониране е трудът на невключените в чл. 1 и 2 работници, специалисти и служители.

 RE: Категория за пенсиониране jorro22 Профил 23.10.2017 23:09

И този пясъкоструйчик какво точно прави? Подозирам, че с шланг обстрелва с пясъчни частици нещо си.. Но в каква област го прави? А ти щом не намираш длъжността във Втора категория, значи си в Трета:

Чл. 3. От трета категория при пенсиониране е трудът на невключените в чл. 1 и 2 работници, специалисти и служители.

 RE: Категория за пенсиониране Eva27 Профил 24.10.2017 06:00

Обработва метални повърхности с пясък под струя в камера ,която е метален корпус със стъкло,за да се наблюдава процеса и с два отвора в долната част ,предназначени за ръцете .Колебанието ми се появи, когато в Наредбата прочетох, че втора категория са лица, извършващи антикорозионни дейности

 RE: Категория за пенсиониране Eva27 Профил 24.10.2017 06:01

Обработва метални повърхности с пясък под струя в камера ,която е метален корпус със стъкло,за да се наблюдава процеса и с два отвора в долната част ,предназначени за ръцете .Колебанието ми се появи, когато в Наредбата прочетох, че втора категория са лица, извършващи антикорозионни дейности
 

 RE: Категория за пенсиониране titi1212 Профил 25.10.2017 15:55

13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 15 от
2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) От втора категория при пенсиониране е трудът на:
1. инженерно-технически специалисти и ръководни служители, заети на работа
под земята (без включените в раздел първи), както следва:
а) до ръководител на рудник включително;
б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) до ръководител на подземен
обект включително: геологопроучвателен, тунелен и минностроителен;
1а. (нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) работници и инженерно-
технически специалисти, заети на работа под земята в подземните хидротехнически
обекти, без включените в раздел I.
2. работници, заети на работа под земята, от състава на рудничното ръководство;
3. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до
началник на участък включително от рудници и кариери за открит добив на полезни
изкопаеми;
4. (доп. - ДВ, бр. 114 о 1999 г.) работници, инженерно-технически специалисти и
ръководни служители до ръководител на цех включително при производството, леенето
и пластичната обработка на металите без включените в чл. 1, т. 7;
по-скоро не е ли чл.2 т.4
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни