Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба

 Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба julianna Профил 30.10.2017 10:02

Сигурно темата е коментирана многократно.
Прочетох доста информация по въпроса и искам само да разбера дали съм в правилната посока.
1. Протокол за разпределение от общо събрание
2. следните операции
- други разходи / вземания от съучастия
- вземания от съучастия / данък дивиденти
- вземания от съучастия / банка
- данък дивиденти / банка
- печалба тек.година / други разходи
3. В годишната данъчна декларация
- увеличавам финансовия резултат в ред 8
- декларирам сумата в част VІІ

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба bonou2 Профил 30.10.2017 10:36

6i6i ли бърза толкоз? :))
текуща печалба, колко да е текуща и сигурна.

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба XXXXX Профил 30.10.2017 10:46

Толкова "сигурна", колкото си я направят :), но поне в отчета за 2017 няма да са с голяма касова (не)наличност :)

Е, само предполагам...

Отговор на bonou2(30.10.2017 10:36):
bonou2 каза:
6i6i ли бърза толкоз? :))
текуща печалба, колко да е текуща и сигурна.

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба bonou2 Профил 30.10.2017 10:49

ами от едни мармал@йна на други.
и аз така, предполагам :))

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба Маграт Профил 30.10.2017 10:55

Не виждам разпределяне на печалба.

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба стискозъбка Профил 30.10.2017 10:57

За сметка на това пък има "други разходи" :) :) Отговор на Маграт(30.10.2017 10:55):

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба Маграт Профил 30.10.2017 10:59

Ами ако ще е скрито разпределение, не идва ли малко солена 20% -ната санкция?

Отговор на стискозъбка(30.10.2017 10:57):
стискозъбка каза:
За сметка на това пък има "други разходи" :) :)

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба Abby12 Профил 30.10.2017 11:06

Отговор на Маграт(30.10.2017 10:59):
Маграт каза:
Ами ако ще е скрито разпределение, не идва ли малко солена 20% -ната санкция?


ако се направи грамотно - не

п.п. Юлиана, разпределенията в полза на собствениците не са разход.

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба julianna Профил 30.10.2017 11:18

Колеги, няма проблем.
Фирмата всяка година си разпределя печалбата до стотинка и си плаща данъците.
Просто на хората в момента им трябват пари.

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба bonou2 Профил 30.10.2017 11:20

Фирмата всяка година си разпределя печалбата до стотинка - текущата?
иначе така звучи по-добре в моите неразбиращи очи :)

Отговор на julianna(30.10.2017 11:18):
julianna каза:
Колеги, няма проблем.
Фирмата всяка година си разпределя печалбата до стотинка и си плаща данъците.
Просто на хората в момента им трябват пари.

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба julianna Профил 30.10.2017 11:25

Това за 609та го прочетох в някакви обяснения.
А иначе до сега не ми се е налагало да разпределям авансово печалба.
Сигурно разсъжденията са ми напълно неграмотни.
Моля ако някой има желание да ми помогне.
Фирмата наистина си е на печалба и на собствениците спешно им трябват парички.
Отговор на Abby12(30.10.2017 11:06):
Abby12 каза:


ако се направи грамотно - не

п.п. Юлиана, разпределенията в полза на собствениците не са разход.

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба julianna Профил 30.10.2017 11:29

Не текущата - от предходните години. До сега всичко си е в реда на нещата.
Но сега искат по рано да си вземат някакви средства.
А и касата изобщо не е с голяма наличност. 90% разплащанията са по банков път.

Отговор на bonou2(30.10.2017 11:20):
bonou2 каза:
Фирмата всяка година си разпределя печалбата до стотинка - текущата?
иначе така звучи по-добре в моите неразбиращи очи :) RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба julianna Профил 30.10.2017 11:37

Нещо темата се омармалади :(

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба Abby12 Профил 30.10.2017 12:31

Отговор на julianna(30.10.2017 11:25):
julianna каза:
Това за 609та го прочетох в някакви обяснения.
А иначе до сега не ми се е налагало да разпределям авансово печалба.
Сигурно разсъжденията са ми напълно неграмотни.


ами няма и да намериш ясно и еднозначно написано, по принцип е криво това разпределяне
това, което ти писах е цитат по стандарт, повече в момента не мога да помогна

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба ГАЛ4ЕТО Профил Изпрати email 30.10.2017 12:58

Авансов дивидент - навсякъде и по всяко време
Дивидентът е по-изгодна форма за получаване на суми от съдружници и акционери в капиталови дружества (ООД, АД), отколкото получаването им като лични доходи, както е при ЕТ и персоналните дружества (СД, КД).

Дивидент по принцип се изплаща до размера на печалбата от текущата година + неразпределената печалба за минали години. За изплащането на дивидент следва да има решение на общото събрание и приет годишен финансов отчет - чл. 137, ал. 1, т. 3 (за ООД) и чл. 221, т. 7 от ТЗ (за АД).
Няма пречка такива решения да се вземат повече от веднъж годишно, а не единствено в началото на годината след като е приет миналогодишният финансов отчет. Разпоредбите на чл. 247а от ТЗ са за АД, докато за ООД намира приложение чл. 133 от ТЗ.

При ООД ТЗ не говори изрично за право на дивидент, но практиката е приела и за правото на съдружник върху печалбата на ООД да се използва термина дивидент.

Според горните разпоредби новорегистрирани дружества не могат да изплащат дивиденти през първата година от дейността си. Нямат право да изплащат дивиденти и дружества с натрупани загуби за текущата или предходните години. Тези загуби е възможно да са непарични (амортизационни отчисления, обезценка на активи, погиване на незастраховани активи) и дори да не бъдат данъчно признати, т.е. дружеството да има счетоводна загуба, но данъчна печалба. Така Търговският закон (ТЗ) лишава дружества с достатъчно налични парични средства, да изплатят суми към съдружниците под формата на дивиденти и ги принуждава да ги изплатят като лични доходи, които подлежат на облагане поне с осигуровки, които са със значително по-висок размер от данък дивидент.

ТЗ не разрешава изплащането на т. н. авансов дивидент и такова понятие не съществува в закона. На практика обаче дружеството може да разпредели дивидент и в нарушение на ТЗ. Законът не предвижда административни наказания (глоби) за такова действие. ТЗ дори не предвижда някакъв тип отговорност за управители или директори разпоредили изплащането на неправомерен дивидент или за съдружници и акционери, които са гласували такава изплащане. Чл. 247а, ал. 4 от ТЗ дори позволява на добросъвестни акционери законно да задържат неправомерно изплатени дивиденти. Единствено кредитори, контрагенти и служители биха могли да търсят съдебна отговорност от управители и директори, в случай че считат изплащането на неправомерен дивидент за засягане на техни интереси. В случай че интересите на горните лица не се нарушават, т.е дружеството по принцип е коректен длъжник по кредитите си, към търговските си контрагенти и към служителите си, не следва да се очакват някакви съдебни претенции от тези лица.

НАП не е органа, който следи за изпълнението на изискванията на Търговския закон (ТЗ), нито има правомощия да налага административни наказания (глоби) по него. Всъщност Глава двадесета (Административнонаказателни разпоредби) на ТЗ предвижда наказания само за три незначителни нарушения. Органите за налагането им са Агенцията по вписванията и местните власти, а не НАП. Поради това последствията при нарушение на ТЗ, при което има пострадал интерес на друго лице са евентуално завеждане на съдебен иск, но не и глоба от държавата, с изключение на посочените по-горе случай и в случай, че не се нарушават и други данъчни закони.
§ 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) дава дефиниция на понятието „Дивидент” за данъчни цели.

§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗКПО дефинира „Скрито разпределение на печалба”.

Изплатения неправомерно дивидент следва да се отчете по дебита на сметка 122 (Неразпределена печалба от минали години) т.е. като минус по сметката. Следва да се внимава тези суми да не бъдат отчетени по разходна сметка като сметка 123 (Печалби и загуби от текущата година) или сметка 121 (Непокрита загуба от минали години), понеже това ще намали данъчната основа на дружеството за текущата или следващи години и на основание § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗКПО ще декласифицира тези суми като „дивиденти” по т. 4, букви "а" и "б" и ще ги приравни на „скрито разпределение на печалба” под формата на разход, а така и на дивиденти за данъчни цели по т. 4, буква "в". Това ще даде основание на НАП да приложи и разпоредбите на чл. 267 от ЗКПО и да обложи тези суми с 20%.

Отчитане на изплатения неправомерно авансов дивидент по дебита на сметка 122 (Неразпределена печалба от минали години) ще доведе до отрицателно салдо на сметката и отрицателна сума в баланса, но това не следва да притеснява счетоводителите изготвящи годишния финансов отчет на дружеството. В крайна сметка това е вярното и честно представяне на действията на собствениците и ръководните органи на дружеството по разпределяне на дивидент в нарушение на ТЗ. След отчитане на печалба през текущата или следващи години тя ще може да се остави като неразпределена и така салдото по сметка 122 да стане положително.

В този случай НАП биха могли да защитават становището, че изплатения неправомерно авансов дивидент няма правно основание, т.е. не е „дивидент” по § 1, т. 4, букви "а" и "б" от ДР на ЗКПО. Тогава остава въпросът, какво са тези разпределени суми след като не са разход и не са стандартни дивиденти. Единствената възможност на НАП е да оприличат изплатените суми на „скрито разпределение на печалба”, което не е под формата на разход, а така и на дивиденти за данъчни цели по силата на § 1, т. 4, в) от допълнителните разпоредби на ЗКПО.

Това би изглеждало малко странно, като се има предвид, че за разпределянето на сумите е взето напълно „явно” решение на общото събрание и е заплатен данък дивидент, но в протичен случай НАП ще трябва да възтановят платения данък дивидент, защотото сумите няма да отговарят на дефиницията за „дивидент” и НАП не разполага с друго основание да обложи тези суми по някакъв начин.

Единственото възможно последствие за юридически лица – търговци получили дивидента е, че той ще се признае за данъчен приход на дружеството на основание чл. 27, ал. 2, т. 2 от ЗКПО.

С оглед на горното е за предпочитане неправомерен авансов дивидент да се изплаща единствено на физически лица, а суми към юридически лица да се предоставят под формата на заеми. В този случай приходът от лихва начислен при заемодателя, ще се компенсира от лихвения разход начислен при заемателя, което ще доведе до нулев данъчен ефект за групата. След края на финансовата година ще може да се разпредели правомерен дивидент и с него да се прихване заемното задължение между дружествата.

На практика най-голямото последствие, с което могат да се сблъскат повечето дружества при нарушение на ТЗ е да им бъде отказано вписване на обстоятелство в Търговския регистър.

И така, изводът е: Авансов дивидент - навсякъде и по всяко време.

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба bonou2 Профил 30.10.2017 13:30

ей така из нета се намира нещо и се ...пльосва.
а името на сайта -кърти.
избягвам да чета такива неща, макар може би е грешка.

Отговор на ГАЛ4ЕТО(30.10.2017 12:58):
ГАЛ4ЕТО каза:
Авансов дивидент - навсякъде и по всяко време
Дивидентът е по-изгодна форма за получаване на суми от съдружници и акционери в капиталови дружества (ООД, АД), отколкото получаването им като лични доходи, както е при ЕТ и персоналните дружества (СД, КД).

Дивидент по принцип се изплаща до размера на печалбата от текущата година + неразпределената печалба за минали години. За изплащането на дивидент следва да има решение на общото събрание и приет годишен финансов отчет - чл. 137, ал. 1, т. 3 (за ...

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба julianna Профил 30.10.2017 13:40

Да. Това го четох, но Мисля, че се отнася по въпроса преди промените от 2004 го.

Отговор на ГАЛ4ЕТО(30.10.2017 12:58):
ГАЛ4ЕТО каза:
Авансов дивидент - навсякъде и по всяко време
Дивидентът е по-изгодна форма за получаване на суми от съдружници и акционери в капиталови дружества (ООД, АД), отколкото получаването им като лични доходи, както е при ЕТ и персоналните дружества (СД, КД).

Дивидент по принцип се изплаща до размера на печалбата от текущата година + неразпределената печалба за минали години. За изплащането на дивидент следва да има решение на общото събрание и приет годишен финансов отчет - чл. 137, ал. 1, т. 3 (за ...

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба julianna Профил 30.10.2017 13:40

Да. Това го четох, но Мисля, че се отнася по въпроса преди промените от 2004 го.

Отговор на ГАЛ4ЕТО(30.10.2017 12:58):
ГАЛ4ЕТО каза:
Авансов дивидент - навсякъде и по всяко време
Дивидентът е по-изгодна форма за получаване на суми от съдружници и акционери в капиталови дружества (ООД, АД), отколкото получаването им като лични доходи, както е при ЕТ и персоналните дружества (СД, КД).

Дивидент по принцип се изплаща до размера на печалбата от текущата година + неразпределената печалба за минали години. За изплащането на дивидент следва да има решение на общото събрание и приет годишен финансов отчет - чл. 137, ал. 1, т. 3 (за ...

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба Маграт Профил 30.10.2017 13:59

Ако печалбата не е посочена в ГФО, който на свой ред да е одобрен от общото събрание на съдружниците, не е законосъобразно да се разпределя. Това е последователността:

Компетентност на общото събрание
Чл. 137. (1) Общото събрание:
....
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба julianna Профил 30.10.2017 14:36

И......? Какво правим тогава. Как можем да разпределим печалба предварително?

Отговор на Маграт(30.10.2017 13:59):
Маграт каза:
Ако печалбата не е посочена в ГФО, който на свой ред да е одобрен от общото събрание на съдружниците, не е законосъобразно да се разпределя. Това е последователността:

Компетентност на общото събрание
Чл. 137. (1) Общото събрание:
....
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба Abby12 Профил 30.10.2017 15:22

Отговор на julianna(30.10.2017 14:36):
julianna каза:
И......? Какво правим тогава.


правиш това, което са решили съдружниците и мислиш начин как да го осчетоводиш при спазване на стандартите
те са хората, които решават

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба bosata Профил 30.10.2017 15:45

Просто им дай аванси/ заеми/ квото и да е там.
Пък на 01.01. прихвани с дивиденти.
Ако все още има печалба.

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба тониК Профил Изпрати email 30.10.2017 16:35

Нямаш проблеми.Чети 12.58ч. плюс това от 15.22ч.
Не е изрично забранено, а и фискът няма да бъде ощетен.Дори напротив.: )
Това е и начин да избягаш от рисковете по чл.267 на ЗКПО./евентуално след като мангизите липсват.
Доп.Счет.операции и ГДД ме хвърлиха в ужасТ: (

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба Abby12 Профил 30.10.2017 16:45

Отговор на bosata(30.10.2017 15:45):
bosata каза:
Просто им дай аванси/ заеми/ квото и да е там.


ахъм, и да определя пазарна лихва
що да е просто, като може да е сложно

п.п. граЦки, ГДД е лесна, но виж счетоводното... :))

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба тониК Профил Изпрати email 30.10.2017 16:51

Видях, видях, ама....спирам, че туй:
"3. В годишната данъчна декларация
- увеличавам финансовия резултат в ред 8
- декларирам сумата в част VІІ"
Хич не го схванах!!
Доп.:Пък една фирма тъй ме прецака, че в срока пращах корекция на ГДД, та да се вместя в ал.2
на чл.267, че вместо 15 000лв. данък дивидент щеше да бъде опраскан с 60 000лв и после...пак дивидент някога: ))

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба bosata Профил 31.10.2017 12:56

Abby12, служебен аванс, какви лихви.
Аз пък кат съдружник ще кажа - искам заверен отчет от дес за печалбата ;)
P.S. дружеството изготвя ли междинни отчети и е записано в политиката му?
Опс, сега зачетох, че дивидентът ще се отчете като други разходи (скрито разпределение). бррр

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба Abby12 Профил 31.10.2017 14:03

Отговор на bosata(31.10.2017 12:56):
bosata каза:
Abby12, служебен аванс, какви лихви.


абе ако искаш и като разходи за самолетно гориво ги пиши, напастите не ядат доматите с колците

Отговор на bosata(31.10.2017 12:56):
bosata каза:
Аз пък кат съдружник ще кажа - искам заверен отчет от дес за печалбата ;)
P.S. дружеството изготвя ли междинни отчети и е записано в политиката му?
Опс, сега зачетох, че дивидентът ще се отчете като други разходи (скрито разпределение). бррр


ами искай си в твоето си дружество, кой ти пречи? в това дружество съдружниците явно са решили да не дават грешни пари за дес
и всъщност кой пречи на предприятието да си определя неща в счетоводната политика, ако не противоречат на стандартите?

ай за последно, че ми омръзнаха глупости по темата - а ако дружеството беше листнато на някоя борса и трябваше да разпределя дивидент всеки месец, пак ли щяхте да му забраните?

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба colori Профил 31.10.2017 14:15

Това е най-доброто според мене.

Отговор на bosata(30.10.2017 15:45):
bosata каза:
Просто им дай аванси/ заеми/ квото и да е там.
Пък на 01.01. прихвани с дивиденти.
Ако все още има печалба.

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба bosata Профил 31.10.2017 15:17

И какво като не е мое дружество.
Могат да раздават и всеки ден. В щатите. За акции. При хиляди уговорки за състоянието по останалите пера на дружеството.
Както и да е.
 

 RE: Авансово разпределение на дивиденти от текуща печалба jorro22 Профил 31.10.2017 21:49

Отговор на colori(31.10.2017 14:15):
colori каза:
Това е най-доброто според мене.Съгласен.(но без оформяне като заеми). Просто съдружниците поемат доброволно задължението да бъдат и снабдители на дружеството. Като за изпълнение на тази им дейност им се отпуска аванс за закупуване на стоки и други материални ценности. Който аванс в края на годината трябва да бъде отчетен. И ако не е оползотворен - да бъде върнат. Но паралелно с това ще бъде взето решението за разпределение на дивидентите. И връщането на аванса и получаването на дивидента ще е само на хартия като единственото реално ще е данък върху дивидента.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения