Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Тема. ИА ГИТ не издава удостоверение за липса на задължения към работници и служители

 ИА ГИТ не издава удостоверение за липса на задължения към работници и служители bonou2 Профил 09.01.2018 17:22

Тръгнах друго да търся и така стигнах до това, че имаше трезания по въпроса.


ИА ГИТ не издава удостоверение за липса на задължения към работници и служители при прехвърляне на предприятия

05.01.18 | Пресцентър

Във връзка с много запитвания как може да бъде получен документ от ИА ГИТ за липса на дължими възнаграждения и обезщетения към работници и служители, включително и към бивши такива, с цел прехвърляне на предприятия или дялове от тях, информираме, че Агенцията няма законодателно задължение да издава такъв.

Промените в чл. 15 и чл. 129 в Търговския закон регламентират, че прехвърляне на предприятия и дялове от предприятия могат да бъдат извършени само при изплатени възнаграждения и обезщетения на работници и служители, включително и на такива с прекратени правоотношения до 3 години назад. Не е регламентирано Инспекцията по труда да издава удостоверение за липса на такива задължения. Поради този факт няма правно основание такъв документ да бъде издаван от ИА ГИТ.

На сайта на Агенцията по вписванията е публикувано съобщение, че съответните обстоятелства се удостоверяват с удостоверение, издадено от работодателя. Повече информация за вида на съответното удостоверение може да предостави компетентната държавна администрация, в случая Агенцията по вписванията.


И:
http://www.registryagency.bg/bg/prestsentar/novini/za-potrebitelite-na-trgovskiya-registr-i-registra-/


ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Начало Пресцентър Новини

04 Януари 2018

Във връзка с изменението в Търговския закон с ПРЗ на ЗИД на Кодекса на труда (в сила от 22.12.2017 г.), относно прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял Ви уведомяваме, че обстоятелството за липса на неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял, се доказва от работодателя с удостоверяване по чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ.

Указанието е по препоръка на Министерство на правосъдието, във връзка с празнотата в текста на Закона по отношение удостоверяването на описаното по-горе обстоятелство за допускане на вписване при прехвърлянена търговско предприятие и дружествен дял и ще се прилага до приемане на нормативни промени, уреждащи начина на удостоверяване на тези факти.

 RE: ИА ГИТ не издава удостоверение за липса на задължения към buziness Профил 09.01.2018 19:14

И кой го издава на фирма която изобщо не е започвала дейност?

 ИА ГИТ не издава удостоверение за липса на задължения към работници и служители OpaSna TikVa Профил 09.01.2018 21:56

същият, който и на фирма с бурна дейност

Отговор на buziness(09.01.2018 19:14):
buziness каза:
И кой го издава на фирма която изобщо не е започвала дейност?

 RE: ИА ГИТ не издава удостоверение за липса на задължения към работници и служит yvette Профил 22.01.2018 16:48

Удостоверяване на изискванията на чл. 15 ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ

Уважаеми дами и господа,

Информираме Ви, че във връзка с измененията в чл. 15, ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от Търговския закон, в сила считано от 22.12.2017 г., се проведе среща между председателя на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара- г-н Димитър Танев, заместник-министъра на правосъдието на Република България-г-жа Десислава Ахладова и изпълнителния директор на Агенция по вписванията- г-жа Зорница Даскалова, в резултат, на която Ви уведомяваме, че до края на месец януари, се очакват нормативни изменения, които ще регламентират удостоверяването на обстоятелствата, визирани в горецитираните разпоредби от ТЗ. Очаква се одобряването на образец за удостоверяване на изискванията на чл. 15 ал. 4 и чл. 129, ал. 1 от ТЗ, а именно – дължимост на социални осигуровки, трудови възнаграждения, обезщетения и др. До изготвянето и приемането на образците от компетентните органите, Ви съветваме да спазвате указанията, оповестени на официалната интернет страница на Агенция по вписванията:


С уважение,

Нотариална камара

 RE: ИА ГИТ не издава удостоверение за липса на задължения към работници и служит yvette Профил 22.01.2018 16:50

На който му е спешно да му мисли.
 

 Хм .........това става на практика в този случай colori Профил 22.01.2018 16:59

От опит през този месец - прехвърляне на дялове - ИТ не е издала документ - отказ от ТР - обжалване - вписване. Това става.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни