Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Гореща тема! ЛПС - списък

 ЛПС - списък Гост (гост) 25.09.2006 15:03

Моля Ви,ако някой има да ми изпрати примерен списък на личните предпазни средства ,който да съдържа 1.вид,наименование и точна идентификация на ЛПС.2.опасности,за които се прилагат посочените ЛПС 3.Срок на износване. Предварително благодаря.Става въпрос за рестораннт

 Re: ЛПС - списък Баба Куна Профил Изпрати email 26.09.2006 14:46

намери НАРЕДБА No 3 от 19 април 2001 г.
за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите
при използване на лични предпазни средства на работното място


 Re: ЛПС - списък Дани (гост) 29.09.2006 00:28

Мога да ти помогна с попълване на съответните документи които изисква ИТ-не е само ЛПС а и още много други.Ако имаш желание и нужда-пиши на danh@abv.bg

 Re: ЛПС - списък МЕДИК КОНСУЛТ ООД (гост) 02.10.2006 22:43

Ако някой има нужда от нещо свързано с трудовата медицина моля обръщайте се към мен на medik_konsult@abv.bg

 Re: ЛПС - списък ЦЕЦО (гост) 02.10.2006 23:07

ГОСПОДИНЕ,КОЛКО ЧОВЕКА ИЗПРАЩАТЕ ЕМЕЙЛИ ОТ ТАЗИ ФИРМА!?ТРУДНО МИ Е ДА СЕ ОРИЕНТИРАМ!

 Re: ЛПС - списък БАБА ВУНА (гост) 02.10.2006 23:08

ИМАМ ПОТРЕБНОСТ НО НЕ ЗНАМ КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНА-НАИСТИНА СТАНАХА МНОГО

 Re: ЛПС - списък росен (гост) 03.10.2006 06:08

Истенският емейл от който ми пратиха документи е medik_konsult@abv.bg другият е на някой самозванец. Внимавайте колеги!

 Re: ЛПС - списък DayI Профил Изпрати email 03.10.2006 10:36

Може ли тук да получим помощ, а не потайно по имейл? :)

 Re: ЛПС - списък Lora (гост) 03.10.2006 19:39

ot medik konsult iskshs pari da izpratjat dokumentite-az ne iskam dogowor a pomost!Koj ste mi ja dade!

 Re: ЛПС - списък sonya Профил Изпрати email 03.10.2006 19:48

лора (гост), не зная дали ти си гост (гост) с ресторанта, ама ти договор и да искаш и да не искаш си ДЛЪЖНА да имаш, а като имаш договор - това със списъка на ЛПС (както и много други неща) вече става работа на СТМ
коя от многото СТМ ще избереш си е твоя работа

 Re: ЛПС - списък МЕДИК КОНСУЛТ ООД (гост) 03.10.2006 20:11

ТОВА КОЕТО ПИШЕ НЯКОЙ НЕ Е ВЯРНО ИМА ЕДИН СУБЕКТ КОЙТО ЩЕ СЪЖАЛЯВА ПИШЕТЕ НА MEDIK_KONSULT@ABV.BG ЩЕ ВИ ИЗПРАТЯ КАКВОТО ВИ Е НЕОБХОДИМО !

УТВЪРЖДАВАМ :...............................

ИНСТРУКЦИЯ
за реда на отпускането, ползването и съхранението
на лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло
и обувки.
1. Личните предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки (изправни), се осигуряват за ползване от работещите в предприятието по списък, съгласуван и утвърден от управителя. Същите се предоставят на работниците в деня на постъпването им на работа.

2. Личните предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки, се дават на работещите в готов вид за ползване, като не се разрешава замяната с парични суми за закупуване на същите. При получаване на ЛПС работниците се обучават за ползването им и за следене на годността им.

3. Отдел “Материално-техническо снабдяване” се задължава да доставя предвидените (определени на база на писмена оценка) и включени в утвърдения списък облекла и защитни средства с необходимата съпроводителна документация, в т.ч. инструкции за ползване, документ за годност. Не се разрешава закупуването на облекла и защитни средства извън утвърдения списък.

4. При необходимост от ползване на повече от едно ЛПС, същите трябва да са съвместими и да имат доказана ефективност срещу съответните опасности.

5. Личните предпазни средства, в т.ч. и специалното облекло и обувки, да се използват само по предназначение съгласно списъка. При изключителни и специфични обстоятелства изключения могат да се допускат от длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, след направена оценка и съгласуване с управителя.

6. При напускане ЛПС се връщат, но работниците и служителите могат да заплатят остатъчната стойност на специалното работно облекло, ако желаят да го задържат. В противен случай същото се връща в складовете на предприятието, а при пенсиониране остават за лично ползване. Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата, след изтичане срока на износване не подлежи на връщане.

7. При откриване неизправности на ЛПС работникът следва незабавно да уведоми длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

8. При повреда или загуба на облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално облекло и обувки, по вина на работниците, преди срока на износването им, същият заплаща остатъчната им стойност. За целта се съставя протокол от комисия в състав: началник цех, представител на КУТ, прекия ръководител на работника и длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

9. Ако личните предпазни средства, в т.ч. специалното облекло и обувки, станат негодни за ползване или загубят защитните си свойства преди изтичане на определения срок за износване, не по вина на работещия, на същия се осигуряват нови такива. За целта се съставя протокол от същата комисия, в който се описват причините за преждевременното износване.

10. Носенето и ползването на личните предпазни средства, в т.ч. специално облекло и обувки, е задължително съгласно утвърдените инструкции за работа при съответните производства и се контролира от преките ръководители и длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

Работниците, които са получили такива, и не ги ползват при нужда, не се допускат до работа и им се търси дисциплинарна отговорност.

11. Утвърдената от управителя комисия да извършва периодични (на тримесечие) проверки за качеството им.

12. Абсолютно се забранява изнасянето на дадените за ползване специални облекла и обувки и защитни средства . Същите се щамповат с трайно неизличимо клеймо на предприятието.

13. На всички работници, служители и инженерно-технически работници се осигурява възможност (средства и съоръжения) за почистване и поддържане на ЛПС, дезинфекциране, дегазиране и дезактивиране, в т.ч. и за изпиране на специалното облекло, съгласно утвърдения ред и нормативи със заповед на ръководителя на предприятието.

14. Определям места в.............................................................................................................., където да се съхраняват ЛПС за аварийни цели.

15. По предписание на медицинските органи се осигуряват специални еластични чорапи, наколенки и глезенки за работниците, получили разширени вени и други заболявания.

Настоящата инструкция е задължителна за изпълнение за работещите в ...........................................................................
(име на предприятието)

Контрол по изпълнението на инструкцията възлагам на длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

Съставил:
(................................../.........................)
(име, фамилия)


Управител: ..............................................
дата:...../......../20.....г.
гр.................................... Re: ЛПС - списък ОБЗР (гост) 07.10.2006 19:36

Списъка на личните предпазни средства, както и техния вид се изготвя от СТМ (службата по трудова медицина) съвместно органа по безопасност и здраве(ОБЗР). Видовете ЛПС, както и специалното работно облекло се разработв по работни места или длъжности, като преди това е извършена оценка на риска. Оценката на риска е индивидуална за всяко предприятия и всяка производствена линия. Примерен списък за ЛПС надали ще получите.Мога да ви дам пример: за работа на височина се изполват предпазни колани като ЛПС. При работа с токсични вещества в зависимост от тяхната характеристика се използват филтърни маски с различни филтри. При употреба на корозивни вещества се използват ръкавици и специални ботуши, на строителни обекти се използват каски и т.н. Производителеите и вносителите на лични предпазни средства предоставят сетификат за предлаганата от тях продукция, в който сертификат се дава характеристика на ЛПС от какво защитава. Между другото има издаден катоалог на ЛПС одобрени за използване на територията на Р.България като и тяхното съответствие с БДС и EN. Трудничко се намира, ако го намерите ще ви е от полза. Успех

 Re: ЛПС - списък DayI Профил Изпрати email 12.10.2006 16:30

До Медик-Консулт:

Това е Инструкция за ЛПС, публикувано в Наръчник по ЗБУТ, не помня вече кой от всички.
Жената питаше за примерен списък на ЛПС за ресторант.

До Гост (гост)
Колегата Ви е написал, че за да бъде направен този списък трябва да има оценка на риска, защото личните предпазни средства и специалн облекло зависят от опасностите, коисе се опистват именно в оценката на риска.
Да речем:
Готвач - опасност от изгаряне, прегряващ микроклимат, манипулиране с работно оборудване, експозиция на биологични агенти, опасност от подхлъзване, падане и т.н., принудителна правостояща работна поза, ако има хладилна камера - съответно си идва и експозиция на внезапни температурни промени. Абе все неща, дето всички си ги знаем :)
Или с други думи:
престилка, предна - срещу искри и пръски нагорещени частици.
ако е жена - дамска престилка с къс ръкав, срещу замърсени повърхности с нетоксични вещества и влажност на въздуха над 75 % и температура над 25оС
обувки - противоплъзгащи, шапка, ръкавици...
За сервитьора са по-различни нещата.
За чистачката - също.

От друга страна си има определени изисквания за работно облекло в санитарно хигиенните изисквания за обекти, които произвеждат или търгуват с храни:
Лицата, които влизат в контакт с храните, са задължени да носят индивидуално работно облекло, изпълнено в светли цветове, и средства за прибиране на косите (шапки, кърпи и други подобни), а където е необходимо - и предпазни ръкавици.
Лицата, които извършват товарно-разтоварни дейности, носят специално за целта работно облекло.

 Re: ЛПС - списък Баба Вуна (гост) 12.10.2006 22:46

по принцип СТМ трябва да направи това,но докато чакате това да стане,по-добре си го направете сами-това е от личен опит.Не може ли сами да си направите заповед какво се полага и да го раздадете на хората срещу падпис?Можете-тогава какво чакате,а не го направите?Ако имаш интерес,пиши ми тук и ще получиш всичко което трябва!
 

 RE: ЛПС - списък vnikolova Профил Изпрати email 03.02.2009 16:15

Моля да ми дадете пример за добре написан наръчник (може и на друга фирма, ще го ползвам като примерен) по безопасносни условия на труд на vni_@abv.bg. Аз писах един, но се оказа че не всичко е описано подробно в него .Предварително ви благодаря.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни