Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Собственик на ЕООД

 Собственик на ЕООД Жоро (гост) 31.01.2007 09:41

Собственикът на ЕООД ще извършва личен труд без възнаграждение като управител и едновременно с това ще работи като редови работник в основната дейност на ЕООД-то. В такъв случай в декларацията за регистрация на самоосигуряващото лице пред НАП в графата "Упражнявам дейност като" какво се пише "управител или монтажник (примерно)"?

И още нещо, независимо, че собственикът ще е управител, той може да се осигурява като самоосигуряващо лице, а не по ДУК, нали?
Освен КСО, чета и това писъмце:
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 24-28-264 от 25.05.2006 г.

ОТНОСНО: Задължителното осигуряване на лице, което е едновременно едноличен търговец и собственик на ЕООД

Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигурява (КСО) на задължително осигуряване подлежат едноличните търговци, собственици или съдружници на търговски дружества, които упражняват трудова дейност. Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудова дейност се установяват с декларация, подадена в компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. Едноличен търговец в качеството си и на собственик на ЕООД, упражняващ дейност на две места, се осигурява в едното по избор, в случай че желае да се осигурява по Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Той формира годишния осигурителен доход от доходите си за всяка дейност поотделно, декларирани в съответните приложения и в таблица 1 и 2 на годишната данъчна декларация по чл. 41 3ОДФЛ. Собствениците на ЕООД могат да се осигуряват в дружеството по два начина:
- по договор за управление и контрол - осигуряването е за всички осигурени социални рискове на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 КСО върху възнаграждение, не по-малко от минималния месечен осигурителен доход и не повече от максималния размер за основните икономически дейности и квалификационни групи професии. Те не извършват годишно изравняване на осигурителния доход;
- като самоосигуряващи се лица - осигуряването е по чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО и чл. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Осигурителните вноски са върху месечен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на ДОО за всяка календарна година. Ако получават възнаграждение за положения личен труд в дружеството, определят окончателен размер на годишен осигурителен доход по реда на чл. 6, ал. 8 КСО с годишната данъчна декларация по чл. 41 ЗОДФЛ.

Изпълнителен директор
на НАП: (п)
(М. Мургина)

 RE: Собственик на ЕООД 555 (гост) 31.01.2007 10:31

Според мен управителят може да бъде самоосигуряващо се лице и трябва в графата да се напише управител.

 RE: Собственик на ЕООД Снежа (гост) 31.01.2007 11:12

Жоро, а това дали важи и за 2007?
Собственика и същевременно управител на ЕООД да го осигуряваме в/у 220 лв?

 RE: Собственик на ЕООД Жоро (гост) 31.01.2007 11:29

Мисля, че да - важи.
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
в сила от 1.01.2006 г.

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2006 г.) Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, земеделски производители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

Писмо № 26-1663-1 от 6.10.2005 г. на НОИ
цитат само
В случай, че лицето получава възнаграждение като управител на търговското дружество, се дължат осигурителни вноски върху доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход по основната икономическа дейност на осигурителя.
Ако обаче, възнаграждение не е получавано, а управителят е негов едноличен собственик, осигуряването се осъществява по реда на чл. 4, ал. З, т. 2 от КСО. В тези случаи достатъчно условие, за да възникне задължението за осигуряване, е упражняването на трудова дейност.

Исках само някой да сподели да не греша някъде.

 RE: Собственик на ЕООД Жоро (гост) 31.01.2007 14:25

Банална е темата, това го знам, но все пак никой ли няма мнение?

 RE: Собственик на ЕООД лена (гост) 31.01.2007 14:32

Според мен не грешиш, може би защото и аз постъпвам така:)
Ако колегите мислят обратното, нека някой сподели защо, нали затова обменяме опит тук - кой колкото го има

 RE: Собственик на ЕООД аха (гост) 31.01.2007 18:58

Проблемът е, че нашето законодателство си противоречи. На практика всички постъпват така - самоосигуряване на собственика на ЕООД.
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигурява (КСО) на задължително осигуряване подлежат едноличните търговци, собственици или съдружници на търговски дружества, които упражняват ТРУДОВА дейност. Собственикът, който е едновременно и управител на ЕООД-то извъшва УПРАВЛЕНСКА дейност. Та говорим за управленска и трудова дейност. И хоп :
Писмо № 26-1663-1 от 6.10.2005 г. на НОИ
цитат само
В случай, че лицето получава възнаграждение като управител на търговското дружество, се дължат осигурителни вноски върху доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход по основната икономическа дейност на осигурителя.
Ако обаче, възнаграждение не е получавано, а управителят е негов едноличен собственик, осигуряването се осъществява по реда на чл. 4, ал. З, т. 2 от КСО. В тези случаи достатъчно условие, за да възникне задължението за осигуряване, е упражняването на ТРУДОВА дейност.

Ама нали говорим за управленска дейност, не за трудова.

Така е, закони, кодекси, наредби, указания и т.н върви че се оправяй.

 RE: Собственик на ЕООД аха (гост) 31.01.2007 21:22

ПИСМО ИЗХ. № 26-1564-1 ОТ 01.07.2005 Г. НА НОИ ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕТО НА УПРАВИТЕЛ НА ООД, С КОГОТО ДРУЖЕСТВОТО НЯМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР


НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Въпрос? Как следва да се осигурява управител на дружество с ограничена отговорност, при положение че с него няма сключен договор, а е вписан като управител само в съдебното решение на фирмата?

Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества следва да се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), т.е. за всички осигурени социални рискове.

Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 4 от КСО за работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества осигурителни вноски се дължат върху полученото брутно трудово възнаграждение, намалено с признатите разходи, но върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

От данните в молбата е видно, че договор за управление с лицето няма сключен, а същият е вписан за управител в съдебното решение.

Договор за управление се счита за сключен и само по силата на съдебно решение, в което съответното лице е посочено като управител - срещу заплащане на възнаграждение.

Във Вашия случай, като се има предвид гореизложеното, управителите на търговското дружество - ООД, подлежат на осигуряване за всички осигурителни случаи след изплащане на възнаграждение по договора за управление.

за ООД става дума, ама е интересно това писмо.
та собственика на еоод като какъв се записва в съдебното решение.
хмммммм

 RE: Собственик на ЕООД Жоро (гост) 01.02.2007 09:25

Много разминавания има, но в крайна сметка пише в наредбата:
Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм., бр. 1 от 2006 г.) Задължението за осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, земеделски производители, лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване

Джугаш самоосигуряване и това е.

 RE: Собственик на ЕООД timmy (гост) 19.03.2007 17:12

Бихте ли ми обяснили каква е процедурата за осигуряване, ако си собственик на ЕООД и същевременно имаш трудов договор с друго ЕООД от което получаваш заплата.

 RE: Собственик на ЕООД vilinova Профил Изпрати email 19.03.2007 20:46

Във връзка с въпроса на timmi

Ако едно лице има договори за управление и контрол в няколко дружества задължително ли е да се осигурява на мин. осиг. доход за всяка икономическа дейност в съответните дружества.

 RE: Собственик на ЕООД мира (гост) 22.01.2008 13:47

Zdraveite,imam sa6tiq vapros kato na Timmi.
Rabotq v EOOD i se osigurqvam tam.Imam namerenie da registriram EOOD.Trqbva li da se osigurqvam kato sobstvenik
Blagodarq Vi

 RE: Собственик на ЕООД Момчил (гост) 24.07.2008 15:47

Добре де - ами ако имате собственик на ЕТ, самоосигуряващ се в ЕТ-то, и същия този човек има и ЕООД, но не желае да се осигурява по договор за управление и контрол, а иска пак да се самоосигурява? Възможно ли е да се самоосигурява и на двете места едновременно?
Благодаря.

 RE: Собственик на ЕООД § 22 Профил 24.07.2008 15:50

Момчил (гост),

Не, така не може.

 RE: Собственик на ЕООД Момчил (гост) 24.07.2008 15:51

а по моето скромно мнение за мира и там, който още пита - аз мисля, че да - трябва да се осигурявате и в ЕООД-то, освен там където работите.

 RE: Собственик на ЕООД ДД (гост) 24.07.2008 15:53

по мое скромно мнение - не може на две места, на две негови фирми- самоосигуряване. В Заявлението за самоосигуряване на ЕООД посочва, че ще се осигурява чрез ЕТ....

 RE: Собственик на ЕООД Петрова (гост) 09.12.2009 19:19

Моля, отговорете ми. Управител съм на фирма и ми предстои пенсиониране. Към кого да отправя молбата си за прекратяване на Договора за управление поради пенсиониране. Собственикът на ЕООД-то продаде капитала на дружеството на чуждестранна фирма. В съдебната регистрация и Търговския регистър е вписано моето име като управител, а собственик на капитала - фирма от някаква островна държава. А най-лошото за мен е, че истинският собственик на фирмата не иска да ме заличи в съдебната регистрация и Търговския регистър като управител.
Това значи ли, че аз няма да мога да се пенсионирам?
Моля, ако някой знае - нека ми помогне

 RE: Собственик на ЕООД Blajena71 Профил 09.12.2009 19:22

Петрова, среща с юрист и заличаване в ТР като управител.

 RE: Собственик на ЕООД стаска (гост) 25.02.2011 16:59

може ли да си управител на две или повече Еоод

 RE: Собственик на ЕООД altercate Профил 25.02.2011 17:02

Отговор на стаска(25.02.2011 16:59):
стаска каза:
може ли да си управител на две или повече Еоод


ако ми плащат и на 10 ставам -)))

 RE: Собственик на ЕООД yordand Профил 05.02.2012 09:05

Здравейте, собственик на ЕООД е сключил договор със себе си да дава под наем сграда на ЕООД за осъщестяване на дейност за 10 години.Направил е основен ремонт на доста голяма сума .Съгласно сключен договор между страние, ремонта е за сметка на ЕООД,как да осчетоводя разходите- разсрочени за 5 години като НДМА или мога да сложа срок 10 години в ДАП.Дружеството излиза на загуба.
Благодаря предварително.
 

 RE: Собственик на ЕООД neli7304 Профил Изпрати email 05.02.2012 13:57

1. Договрът не е сам със себе си, а е между ФЛ- наемодатл и Юл- наемател.
2. Щом договорът за наем е над 3г, то НДМА, ако сте по НСС.
3.% в САП и ДАП, според възприетата сч. политика, но при съоразяване с максимума в ЗКПО.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване