Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. анулиране договор

 анулиране договор Aся (гост) 07.03.2007 10:06

Има ли някакъв срок, за анулиране на трудов договор?Ако лицето има договор от края на м.Януари,а досега не се е явил на работа ще има ли санкции ако днес подам анулиране на уведомлението за започване на работа

 RE: анулиране договор ПетяГ Профил 07.03.2007 10:21

Начало на изпълнението
Чл. 63. (1) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1.
(3) (Ал. 1 отменена, предишна ал. 2 - изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на документите по ал. 1, освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 120 от 2002 г.) Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника или служителя на работа, което се удостоверява писмено.

Днес ти е късно. Но ако в договора е указан срок различен от гореупоменатия трябва да се съобразиш с него, т.е. ако пише, че работника трябва да постъпи на работа например на 01,03,2007 и той не се е явил без уважителни причини можеш да го анулираш.
 

 RE: анулиране договор satanasowa Профил Изпрати email 07.03.2007 10:25

За заличаване на трудов договор няма срок
Коя е датата на която лицето по трудов договор трябва да се яви на работа
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване