Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! заплати на карта

 заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 08:58

Здравейте надявам се че има някой който вече е практикувал превеждането на заплатите по банков път на карти. Интересува ме трябва ли при условие че превеждаме заплатите по банков път работниците да се подписват на ведомостта. и дали ще е добре да се превежда цялата заплата или на аванс и заплата. Моля ако има някой запознат да ми пише предварително благодаря!

 RE: заплати на карта 123 (гост) 09.03.2007 09:04

При мен работниците получават възнагражденията си на карти - по два превода на месец/аванс и заплата/ и задължително при взимането на фишоветесе подписват на ведомостта.Не знам какво разбираш под "по-добре",просто колкото преводи правиш за възнаграждения,толкова списъци носиш в банките

 RE: заплати на карта sisa (гост) 09.03.2007 09:07

чистата сума като удръжка. за получаване нула те са преведени няма подпис.

 RE: заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 09:09

Питах заради новата наредба за плащането на осигуровките нямаше ли нещо че ако изплатиш аванс през месеца осигуровките трябва да се платят до края на месеца или се бъркам нещо!?

 RE: заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 09:16

Някой може ли да ми каже коя беше тази наредба или писмо да беше не си спомням добре. предварително благодаря

 RE: заплати на карта валя (гост) 09.03.2007 09:27

много ми е интересно рабонтиците на 123 на какво се подписват във ведомоста на сума за получаване 0.00 ли????

 RE: заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 09:54

Здравейте отново съвсем се замотъх. При условие че днес преведа заплатите кога трябва да платя осигуровките днес или до края на месеца! Моля помогнете.

 RE: заплати на карта гост (гост) 09.03.2007 10:05

аз бих ги подала заедно със изплащането на заплатите и бих подала и декларация 1 в НАП за декларация 6 ще изчакам до края на март ,може да имам и друго плащане.

 RE: заплати на карта Гостенка (гост) 09.03.2007 10:08

декл.6 вече може да се подава многократно в месеца. Срока за подаване е 1 ден най-късно след възникване на задължението

 RE: заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 10:13

Това ми звучи добре но ако реша да изплатя авас за месец март например на 15.03.2007г. а заплатите за мерт изплатя на 10.04.2007г ще има ли проблем да си платя осигуровките на 10.04.2007г в смисъл аванса какво променя.

 RE: заплати на карта гост (гост) 09.03.2007 10:14

отговорих ,че в край на месеца,защото в НАП Сердика не ми взимат Д6 на хартия ,казват ми изчакай да излезе програмата, не знам да не пострадам аз накрая.

 RE: заплати на карта Гостенка (гост) 09.03.2007 10:19

нели,
аз също така плащам.Осигуровките за месеца се превеждат заедно с изплащането на заплатите /в следващия месец/

 RE: заплати на карта Росето (гост) 09.03.2007 10:40

Ред за внасяне на осигурителните вноски
(Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски по ал. 1 и 2 до края на месеца, през който е извършено начисляването.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна ал. 3 - бр. 105 от 2006 г.) Осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица се внасят лично или чрез осигурителни каси до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

(5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., в сила от 1.08.2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., предишна ал. 4 - бр. 105 от 2006 г.) Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, могат да внесат дължимите осигурителни вноски до 31 март на годината, следваща календарната година, за която се отнасят.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна ал. 5 - бр. 105 от 2006 г.) Осигурителните вноски за лицата, които работят без трудово правоотношение, се внасят от осигурителя до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

(7) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., предишна ал. 6 - бр. 105 от 2006 г.) Работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им, задължителните осигурителни вноски, като ползват единния идентификационен код.

(8) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г., предишна ал. 7, доп., бр. 105 от 2006 г.) Осигурителите внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на държавното обществено осигуряване и на допълнителното задължително пенсионно осигуряване при изплащане или начисляване на трудовите възнаграждения, включително за авансови плащания. Дължимите осигурителни вноски за плащания при прекратяване на осигуряването или при отпуск извън редовното плащане на заплати или аванс се внасят заедно с първите следващи дължими осигурителни вноски.

(9) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г., предишна ал. 8 - бр. от 2006 г.) Банките отпускат суми за изплащане на трудови възнаграждения, включително за авансовото им изплащане, както и за парични обезщетения, и на други плащания от държавното обществено осигуряване само след представяне на платежно нареждане или друг удостоверителен документ за прехвърляне на осигурителните вноски и декларация от осигурителя, че са внесени дължимите осигурителни вноски върху тези суми за държавното обществено осигуряване, за здравното осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

(10) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна ал. 9 - бр. 105 от 2006 г.) Осигурителите, които нямат банкова сметка, внасят осигурителните вноски в брой в банките и в пощенските клонове и станции по съответната сметка на държавното обществено осигуряване и на допълнителното задължително пенсионно осигуряване.

(11) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., предишна ал. 10 - бр. 105 от 2006 г.) Частта от осигурителните вноски, която е за сметка на осигурените лица съгласно чл. 6, ал. 3, се внася при изплащане на възнагражденията им и не се удържа от авансовите плащания освен в случаите, когато за съответния месец е изплатен само аванс. RE: заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 10:41

Към Гостенка. Значи авансите няма да ми объркат нищо.

 RE: заплати на карта гост (гост) 09.03.2007 10:47

Нели няма да те объркат според мене ,защото аз плащам аванс около средата на месеца и по присъствията преценявам горе-долу какво е положението ние сме около 70 човека персонал, ако изгърмя в даден момент имам неизплатена заплата за предходен месец и от там бих си взела червана сума ,ако ми се случи такава случка.може да звучи глупаво

 RE: заплати на карта Galcheto (гост) 09.03.2007 11:04

Ние също изплащаме заплатите по банков път и то от много години вече. Подпис на ведомост се изисква, за да се докаже, че служителят е получил сумата. Когато заплатите се превеждат по банков път няма нужда от подпис, защото ти имаш два документа, доказващи получаването на сумата. Единият е молбата на работника, която показва сметката, на която лицето иска да му се преведе сумата и другият е платежното за преведената сума, дължима по ведомост на съответната сметка, посочена от лицето.
аз не съм правила това с въвеждане на перото за преведена по банков път сума, за да се получи сума за получаване 0,00. На фишовете си пише сума за получаване, съответната заплата. И пак не съм имала никакви проблеми. При ревизия са ми искали моблите, сравнявали са с платежните и всичко е било наред.

 RE: заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 11:18

А можеш ли да ми кажеш какво представляват тези молби има ли някакъв образец защото много мислихме и като гледам май ще се решим да превеждаме парите по този начин щом и с авансите и осигуровките няма да имаме праблем /ще можем да внасяме осигуровките на датата на превеждане на заплатите/ ще е супер.

 RE: заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 11:20

И до колкото разбирам щом всичко е по банков път няма нужда и от подписи във ведомостта.

 RE: заплати на карта Galcheto (гост) 09.03.2007 11:24

Молбата ние сме си я измислили. Иначе, съгласно КТ, за превеждане на заплати по банков път се изисква молба, но няма изискване за формата. Трябва да съдържа данните на служителя и че моли възнаграждението му да се изплаща по дадена сметка в дадена банка. ( включваш всички необходими атрибути за извършване на превод ).

 RE: заплати на карта Галя (гост) 09.03.2007 11:25

При мене посладната графа на ведомостта е чиста сума са превод банка...
документ за доказване на превода е списъка към дискетата със заплати или аванси заверен с печат на банката.При проверка не съм имала проблеми.

 RE: заплати на карта Galcheto (гост) 09.03.2007 11:26

Няма нужда от подпис във ведомост при изплащане по банков път. В нашата фирма заплатите са конфиденциални и е немислимо да им давам да се подписват във ведомост.

 RE: заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 11:32

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Осигурителните вноски за сметка на осигурените лица по чл. 4, ал. 1 се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.

ЗНАЧИ ДО КОЛКОТО РАЗБРАХ ПРИ ИЗПЛАЩАНЕТО НА АВАНСА ВНАСЯМО сигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите. СЛЕД ТОВА СЪС ЗАПЛАТИТЕ ВНАСЯМ Осигурителните вноски за сметка на осигурените лица И ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛИЯ ПОДАВАМ СИ ДЕКЛ 1 И 6. ТРЯБВА ДА ИМАМ МОЛБА ОТ РАБОТНИКА И ЗАВЕРЕН СПИСЪК ЗА ПРЕВОДИТЕ ПО БАНКОВ ПЪТ И ПОДПИС ВЪВ ВЕДОМОСТТА НА СЕ ИЗИСКВА.
ПРАВИЛНО ЛИ РАЗРАХ.
ИСКАМ ДА БЛАГОДАРЯ ОТ СЪРЦЕ НА ВСИЧКИ!!!!!!!!!!!!!!!

 RE: заплати на карта гост (гост) 09.03.2007 11:47

Искам да попитам къде точно в КТ е включено изискване служителите да попълват молба за превеждане на заплати по банков път.

 RE: заплати на карта Galcheto (гост) 09.03.2007 11:52

Място и срокове за изплащане
Чл. 270. (1) Трудовото възнаграждение се изплаща в предприятието, където се извършва работата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.

Съгл. ал.3 се иска писмено искане от служителя.

 RE: заплати на карта Галя (гост) 09.03.2007 12:04

от 2001 г сме на дебитни карти първоначално се направи списък (болба)на хората с техен подпис и искане за издаване на картите,след това на две години ги подменям на всички с пълномощна на работадателя ,което да послужи пред банката
не съм имала проблеми

 RE: заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 12:09

Какви са тези пълномощна на работодателя.??

 RE: заплати на карта Галя (гост) 09.03.2007 12:21

това е еднократно пълномощно от работодателя за преиздаване на карти с изтекъл срок и получаване на новите (типова бланка на съответната банка)
картите се получават в запечатени пликове поименно и ги раздавам по списък срещу подпис.След като ги раздам събирам старите и ги връщам в банката.Това е.

 RE: заплати на карта нели (гост) 09.03.2007 12:40

Ясно благодаря ти от сърце!
С пожелание за Лека и доходна:)

 RE: заплати на карта Galcheto (гост) 09.03.2007 12:56

Само да отбележа, че пълномощните за получаване на дебитните карти от банката няма нищо общо с писмените искания от служителите за превеждане на заплатите. това са съвсем различни неща.
Искането от служителя е задължително и се съхранява в досието му- То е основание за превода и без него нямат право да превеждате заплатите по сметка. А пълномощното за получаване на картите от банката си е нещо съвсем отделно. То си зависи от договорката със служителите ( някои от тях може да искат сами да си взимат картите от банката ).

 RE: заплати на карта гост (гост) 09.03.2007 13:05

Galcheto, можеш ли да споменеш какво точно трябва да е включено в молбата? Или поне какво сте включили вие, ще съм благодарна, и ако ми я изпратиш на e-mail (надявам се не е нахално от моя страна!

 RE: заплати на карта гост (гост) 09.03.2007 13:08

интересува ме също дали тези молби ви ги искат от банката-защото пишеш, че е основание за превода, или защото се изисква от КТ?

 RE: заплати на карта Galcheto (гост) 09.03.2007 13:13

Не, от банката не ни ги искат. Само защото се изискват от КТ, затова ги правим и ги съхраняваме в досието. Искали са ми ги при ревизия от НОИ през 2005-та.
Молбата е съвсем обикновена пише от ....( трите имена на работника или служителя ), на длъжност......( длъжността ) в ....( предприятието ) , моля по посочената по-долу сметка да ми бъде превеждано месечното възнаграждение.
и отдолу име на банката ....... IBAN..... BIC Code и това е. подпис и дата.

 RE: заплати на карта гост (гост) 09.03.2007 13:31

Много ти благодаря.При нас ще стартита масово плащане по банков път от следвашия месец, но тази подробност ни е убягнала.

 RE: заплати на карта гост (гост) 09.03.2007 14:00

последен въпрос , трябва ли в молбата да се упоменат личните данни на служителите: ЕГН....., л.карта....

 RE: заплати на карта Galcheto (гост) 09.03.2007 14:02

Ние не сме включили подобна информация и не сме имали проблеми. Но можете и да включите. Изискване за съдържанието няма.

 RE: заплати на карта Таня (гост) 09.03.2007 14:15

Мили мои,като ви чета се треса от смях.Това Нелинце,което задава тези въпросчета въобще наясно ли е с каква работа се е захванало.А някои от отговорите са толкова некомпетентни.Точен отговор за осигуровките ти е дала Росито.Осигуровки се плащат и на аванс и на заплата.Колкото за подписите,е толкова близко до ума,че при сума за получаване 0.00лв какъв подпис искаш да се слага.Аз ако съм работничка при вас,ще ме накараш да се подпиша,знаеш ли кога?На кукуво лято.
 

 RE: заплати на карта Злобина (гост) 09.03.2007 14:35

И аз четох,четох-мислих да не се намесвам,но и аз ще се изкажа!Ако имате и подпис на ведомостта-значи човеко е взел два пъти пари-един път по банка и един път от ведомостта!!!Хахаха!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване