Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ

 Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ zgm (гост) 13.03.2007 11:08

Колеги, някой обявявал ли е места за хора с увреждания. ИТ прави проверки. Моля да споделите какво сте направили и изпратили ли са ви такива хора.

 RE: Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ emilia_1974 Профил Изпрати email 13.03.2007 11:48

В началото на годината пускате заповед по чл.315 от КТ с която определяте местата за трудоустроени. Те са в процент /между 4 и 10 / в зависимост от сферата Ви на дейност. И след това правите една справка по чл.27 от ЗИХУ, където 50% от местата по чл.315 определяте за лица с трайни увреждания. Тази справка аз лично представих в БТ, защото оттам ми изпратиха бланката

 RE: Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ emilia_1974 Профил Изпрати email 13.03.2007 11:59

За предприятия с персонал над 50 човека: Комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ). Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ и на службата по трудова медицина и при поискване - на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.
НАРЕДБА № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
Издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС, обн., ДВ, бр. 52 от 7.07.1987 г., изм., бр. 44 от 25.05.1993 г.
Сборник закони - АПИС, кн. 12/93 г., стр. 220
Библиотека закони - АПИС, т. 11, р. 1, № 43
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 1993 г.) Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от отрасъла на народното стопанство. Този процент не може да бъде по-малък от:

1. промишленост:


а) производство на ел. енергия и топлоенергия - 5%;


б) каменовъглена промишленост - 4%;


в) нефтена промишленост - 5%;


г) черна металургия - 4%;


д) цветна металургия (вкл. добив на руди) - 3%;


е) машиностроителна и металообработваща промишленост - 6%;


ж) електротехническа и електронна промишленост - 8%;


з) химична и каучукова промишленост - 4%;


и) промишленост за строителни материали - 5%;


к) дърводобивна и дървообработваща промишленост - 6%;


л) целулозно-хартиена промишленост - 6%;


м) стъкларска и порцеланово-фаянсова промишленост - 6%;


н) текстилна и трикотажна промишленост - 6%;


о) шивашка промишленост - 8%;


п) кожарска, кожухарска и обувна промишленост - 6%;


р) полиграфична промишленост - 5%;


с) хранително-вкусова промишленост - 9%;


т) други отрасли на промишлеността - 9%;


2. строителство - 6%;


3. селско стопанство - 7%;


4. горско стопанство - 8%;


5. транспорт - 7%;


6. съобщения - 8%;


7. вътрешна търговия (търговия, МТС и изкупуване) - 10%;


8. други отрасли на материалното производство - 10%;


9. жилищно-комунално стопанство - 10%;


10. образование - 5%;


11. култура и изкуство - 10%;


12. здравеопазване - 7%.

 RE: Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ zgm (гост) 13.03.2007 11:59

Аз както го разбрах определям в съответствие с % по Наредбата местата общо за всички. При мен се получават 7 места общо от тях определям 3 за трудоустрояване и 4 за лица с трайна неработоспособност по чл. 27 от ЗИХУ. В БТ само местата по чл. 27 ли трябва да обявя т.е.4 или всичките 7 места

 RE: Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ emilia_1974 Профил Изпрати email 13.03.2007 13:25

Ами на мен от БТ ми изпратиха готова бланка за тази справка и в нея има графи и за двете категории. Дори ми бяха дали и срок за представяне 15.02.2007г.

 RE: Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ zgm (гост) 13.03.2007 13:41

На мен не са ми изпращали нищо, но и аз така смятах да ги направя. А срока за регистрация е бил 14.02. Но по добре късно отколкото никога защото глобите са жестоки. А ти попълва ли заявка за свободно работно място?

 RE: Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ emilia_1974 Профил Изпрати email 13.03.2007 13:53

ами аз си заявих местата устно. По принцип в БТ знаят че имаме свободни работни места. Когато ми изпращат човек от там оформяме заявката за работно място на момента.

 RE: Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ zgm (гост) 13.03.2007 13:59

При мен проблема е че нямаме свободни места и трябва да освобождаваме трудоспособни лица, за да приемем насочените от БТ, за които условията са подходящи. Много притеснителна ситуация. А на теб по този списък който си обявила изпращаха ли ти хора с трайни увреждания?

 RE: Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ emilia_1974 Профил Изпрати email 15.03.2007 10:34

Извинявам се за късния отговор. Не, на мен не са ми изпращали лица с увреждания, така че по тази линия не бих могла да съм ти полезна.

 RE: Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ zgm (гост) 15.03.2007 10:37

Благодаря ти за информацията. Аз сега ще подавам списъка и ще видя какво ще се получи. Ако има нещо интересно ще пиша.
 

 RE: Чл.315 от и чл.27 от ЗИХУ emilia_1974 Профил Изпрати email 15.03.2007 10:47

Ок. Пожелавам ти успех.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване