Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. амортизация?

 амортизация? romeo (гост) 16.03.2007 08:47

климатик в коя категория актив е за амортизация?
и не можах да разбера къде са определени кое нещо за амортизация в коя група се причислява?
10-x

 RE: амортизация? беба (гост) 16.03.2007 08:59

EKOS С-КА ГОД. % ГОД. %

САП ДАПл
Климатични инсталации 060170101 206 8.00 12.50 6.67 15.00
Климатични уредби общо предназ043170101 2043 8.00 12.50 3.33 30.00

 RE: амортизация? беба (гост) 16.03.2007 09:04

romeo, извинявай. лошо изглежда това, което ти писах.след 9-цифрения код на дма следва годините полезен живот и процента-първо за счет.амортизации, след това за данъчните

 RE: амортизация? romeo (гост) 16.03.2007 09:16

до колкото разбирам мога да си избера два срока, ако е за 8 години процент 12.5, а ако е за 6.67 години - 15 %, така ли? аз съм с едностранно счетоводство, прима

 RE: амортизация? romeo (гост) 16.03.2007 09:17

моля моля :)) опитвам се да разгадая тия цифри

 RE: амортизация? romeo (гост) 16.03.2007 09:20

е как за счетоводството и за данъчните,
амортизацията как да я напрвя на климатика, по колко разход на месец да слагам, сори и аз, но това екос за пръв пат го виждам :)
20x9-5500-0331

 RE: амортизация? LL (гост) 17.03.2007 19:21

7. категория VII - всички останали амортизируеми активи. 15% = 80мес.


Данъчни и счетоводни амортизации
Чл. 54. (1) При определяне на данъчния финансов резултат се признават годишните данъчни амортизации, определени по реда на тази глава.
(2) Счетоводните разходи за амортизации не се признават за данъчни цели.

Категории данъчни амортизируеми активи
Чл. 55. (1) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
1. категория I - масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии; 4%. = 25 год. = 300мес.
2. категория II - машини, производствено оборудване, апаратура; 30% = 40мес.
3. категория III - транспортни средства, без автомобили; покритие на пътища и на самолетни писти; 10% = 10год. = 120мес.
4. категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер; 50% = 2год. = 24мес.
5. категория V - автомобили; 25% = 4год. = 48мес.
6. категория VI - данъчни дълготрайни материални и нематериални активи, за които има ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение; не може да превишава 33%
7. категория VII - всички останали амортизируеми активи. 15% = 80мес.
(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:
Категория активи Годишна данъчна амортизационна норма (%)
Категория I 4
Категория II 30
Категория III 10
Категория IV 50
Категория V 25
Категория VI 100/години на правното ограничение
Годишната норма не може да превишава 33 1/3
Категория VII 15
(3) За активите от категория II годишната данъчна амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са изпълнени следните условия: 50% = 2год.
1. активите са част от първоначална инвестиция;
2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
(4) С наредба на Министерския съвет изчерпателно се класифицират отделните данъчни амортизируеми активи, използвани от данъчно задължените лица в категориите по ал. 1. Наредбата по изречение първо се актуализира по предложение на министъра на финансите на период, не по-дълъг от три години.

 RE: амортизация? LL (гост) 17.03.2007 19:23

тово е от Закон за корпоративното подоходно облагане
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г.
 

 RE: амортизация? LL (гост) 17.03.2007 19:23

тово е от Закон за корпоративното подоходно облагане
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство