Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Дисциплинарно уволнение?

 Дисциплинарно уволнение? papik Профил Изпрати email 17.04.2007 13:57

Здравейте колеги.
За неявяване повече от два дни на работа ще прекратявам работника дисциплинарно. Но трябва първо да му поискам писменно обяснение. Някой има ли представа как точно да формулирам поканата за писменно обяснение?
Благодаря предварително.

 RE: Дисциплинарно уволнение? лора (гост) 17.04.2007 14:08

Е какво толкова има да му мислите?Поканваме Ви ......... в еди какъв си срок да дадете писмено обяснение за неявяването Ви на........... в противен случай ще бъдат предприети следните мерки.....!
Достатъчно ли е?Писмото с обратна разписка за ваша застраховка!
Ама дисциплинарното уволнение е подводен камък!

 RE: Дисциплинарно уволнение? s0205 (гост) 17.04.2007 14:15

защо за два дни ще го уволняваш по закон не е ли ако не се явиш 7 дни

 RE: Дисциплинарно уволнение? papik Профил Изпрати email 17.04.2007 14:18

Чл.190, ал.2
неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;

 RE: Дисциплинарно уволнение? Божо Профил Изпрати email 17.04.2007 14:19

s0205 (гост)
За кой Закон говориш/пишеш?

 RE: Дисциплинарно уволнение? papik Профил Изпрати email 17.04.2007 14:20

Ще го мисля разбира се, защото ако тръгнеме да се съдиме, на всички ни е ясно че инспекция по труда ще гледат предимно неговия интерес.

 RE: Дисциплинарно уволнение? papik Профил Изпрати email 17.04.2007 14:20

КОДЕКСА НА ТРУДА БЕ ХОРА

 RE: Дисциплинарно уволнение? papik Профил Изпрати email 17.04.2007 14:22

Казаха че ако не върне писменно обяснение, в което много се съмнявам, обратната разписка ми е абсолютно достатъчна. Нямам какво друго да направя в случая.

 RE: Дисциплинарно уволнение? satanasowa Профил Изпрати email 17.04.2007 14:23

Обикновена покана ,
в която пишете следното
на основание чл. .... от КТ, ви поканваме да се явите в офиса на фирма.....
да дадете писмени обяснения, за неявяването си на работа от....до..


 RE: Дисциплинарно уволнение? emilia_1974 Профил Изпрати email 17.04.2007 14:26


**************
фирма


До *****
Раб. № ***
ЕГН *****
Длъжност: ******


На основание чл.193, ал.1 от КТ и във връзка с извършеното от Вас дисциплинарно нарушение в периода 05.03.2007 – 07.03.2007 г., изразяващо се в неявяване на работа без представяне на оправдателен документ, представете в срок до 15:00 часа на 09.03.2007г., писмените си обяснения по повод извършеното.


Моля, оформете писмено отказа си в случай, че не желаете да давате писмени обяснения.07.03.2007г..РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ/:..................... РАБОТОДАТЕЛ:.......................

 RE: Дисциплинарно уволнение? papik Профил Изпрати email 17.04.2007 14:34

Много благодаря на emilia_1974.

 RE: Дисциплинарно уволнение? Божо Профил Изпрати email 17.04.2007 14:38

На мен на Атанасова повече ми хареса.
По издържано е .

На Емилия - "във връзка с извършеното от Вас дисциплинарно нарушение в периода 05.03.2007 – 07.03.2007 г" - не е доказано все още , че е дисциплинарно нарушение. Нали затова се искат обясненията?

 RE: Дисциплинарно уволнение? тониЛ Профил 17.04.2007 14:44

Може и да е харесало на Божо, но това не означава че е правилното.

В практиката обикновено се нарича
ИСКАНЕ
на работодателя до работника за даване на обяснения - чл. 193, ал. 1

Може да се нарече и
ЗАПОВЕД, в която нареждате на работника да ви даде писмени (или устни) обяснения, относно извършеното от него нарушение.


Но да ПОКАНВАТЕ работника да даде обясненията си не става.


И още, точно това е правилното във връзка с извършеното нарушение, изразяващо се в еди какво си.....

 RE: Дисциплинарно уволнение? papik Профил Изпрати email 17.04.2007 14:45

Много благодаря на satanasowa :)

 RE: Дисциплинарно уволнение? satanasowa Профил Изпрати email 17.04.2007 14:49

ТониЛ точно си е покана, не можете да заповядате или да искате от някого да ви даде писмено обяснение, и това в случая, когато е пратено по пощата, за другото какво ще пишеш в нея може и да се съглася

 RE: Дисциплинарно уволнение? Божо Профил Изпрати email 17.04.2007 14:52

Тони Л,
Дали ще е Покана , дали ще е Заповед , дали ще е Искане - ВСЕ ТАЯ.

Не е регламентирано КАК И С КАКЪВ ДОКУМЕНТ да стане , а просто , че ТРЯБВА да стане.

И в крайна сметка е много по - учтиво , коректно , вежливо , пригледно, и т.н.

Така , че не може да кажеш НЕ СТАВА , защото точно в практиката се е наложил този вид/ учтив/.
Не и толкова твърдо.


 RE: Дисциплинарно уволнение? тониЛ Профил 17.04.2007 14:55

Ами то най-учтиво и вежливо е молба тогава да отправи работодателят на работника в такъв случай.


към Божо. Твърдо ами! Аз на профеор Мръчков ли да вярвам и на разните му наръчници по дисц.производства или на Снежа!

 RE: Дисциплинарно уволнение? satanasowa Профил Изпрати email 17.04.2007 14:55

Е, чак пък да му де моли на работника, по учтиво е все пак с Покана

 RE: Дисциплинарно уволнение? Божо Профил Изпрати email 17.04.2007 15:02

И молбата ще свърши работа пред инспекцията .
Щом искаш да му се молиш - хубаво. И така става.

Нарушението е доказано нарушение. Обясненията се искат за да се "докаже" нрушението.
Ако нарушението си беше "нарушение" , преди да е доказано , нямаше да има нужда от обяснения и щяха да се налагат наказания без тях.
Ако ме разбрахте...

 RE: Дисциплинарно уволнение? тониЛ Профил 17.04.2007 15:05

Божо, мани как ще го наречеш наистина. Важна е формата.
Що се отнася до останалато, в едно съм сигурна! Никога не си се занимавал с дисциплинарни уволнения. А за обжалване от страна на работника да не говорим.
Като ти се случи, живи и здрави пак ще си бърборкаме.
Дано не ти се случи, де!

 RE: Дисциплинарно уволнение? Божо Профил Изпрати email 17.04.2007 15:05

На Снежа, На Снежа.
Къв е тоя Мръчков , я...

 RE: Дисциплинарно уволнение? satanasowa Профил Изпрати email 17.04.2007 15:10

ТониЛ, на мен ми се е случвало и е доста неприятна работа, че и жалба имах, заради това
до ОИТ, лично мое мнение, че в тази си част КТ, все още много куца, с това че един работник, решава да си вдигне чукалата и ти се чудиш как да го уволниш

 RE: Дисциплинарно уволнение? лора (гост) 17.04.2007 15:19

Работник отсъствува от работа безпричино един месец. Изпратени му са писма с обратна разписка с искане да даде обяснение.Писмата се връщат като е отбелязано, че е в чужбина. Какво трябва да се направи след това.
04-09-2006
Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване"
Отговор
Уважаема г-жо Кали П.,
Процедурата за налагане на дисциплинарни наказания е установена в чл. 186 и сл. от Кодекса на труда. Следва да имате предвид, че съгласно чл. 193, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарно наказание за извършено дисциплинарно нарушение да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество (чл. 193, ал. 2). Цитираната разпоредба не се прилага, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина (чл. 193, ал. 3).
Считаме, че при описаните от Вас обстоятелства би могло да се приеме, че намира приложение чл. 193, ал. 3 от КТ. Поради невъзможност да бъдат изслушани или приети обясненията на работника или служителя, бихте могли да продължите процедурата по търсене на дисциплинарната отговорност като издадете заповед за налагане на дисциплинарно наказание съгласно чл. 195, ал. 1 от КТ.
Следва да се има предвид обаче, че заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка (чл. 195, ал. и 3 от КТ).
От посочените разпоредби е видно, че заповед, с която се налага дисциплинарно наказание, се връчва лично на работника или му се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. При изпращане на заповедта с препоръчано писмо, тя трябва да бъде изпратена на работника и получена от него за да породи правно действие.
При невъзможност заповедта да бъде връчена в срока по чл. 194, ал. 1 от КТ, то наказание за посоченото от Вас нарушение (безпричинно отсъствие от работа) не може да се наложи. Срокът по чл. 194, ал. 1 от КТ, обаче, ще бъде изтекъл за определен период на неявяване. Тъй като очевидно работникът ще продължава да не се явява на работа, то Вие можете да търсите от него дисциплинарна отговорност и за следващо нарушение. ЛТ/


 RE: Дисциплинарно уволнение? тониЛ Профил 17.04.2007 15:30

Абе, що ми се струва че това запитване бе отправено от моя милост мин. година?
Сега ще проверя. Май аз питах

 RE: Дисциплинарно уволнение? тониЛ Профил 17.04.2007 16:04

Моето е друго, но горе-долу припокрива това поместено от колежката.

И те (двата отговора) са по-скоро към последния постинг на Снежа. Че наистина голям проблем е да бъдат открити.

14-09-2005

Антоанета Бонева Въпрос
Работник не се е явил на работа в течение на два последователни работни дни.Започната е процедура по дисципли-
нарно уволнение.Изпратената покана с обратна разписка за изслушване на обяснение не е получена и е върната обратно (оказва се, че лицето е извън страната). Изпращане на покана и неполучаването й означава ли че е налице чл. 193 ал. 3 от КТ
19-09-2005

Eмил Мирославов - Директор Дирекция "Трудово право и обществено осигуряване" Отговор


Съгласно разпоредбата на чл.193, ал.1 от КТ1 работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество – ал.2 на чл.193.
В ал.3 на чл.193 от КТ е предвидено, че разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.
С оглед изложеното в запитването считаме, че в случая може да се приложи разпоредбата на ал.3 на чл.193 от КТ.

Гледам и аз ПОКАНА съм го нарекла, но съм сбъркала. Искане е трябвало да напиша.

 RE: Дисциплинарно уволнение? satanasowa Профил Изпрати email 17.04.2007 16:08

Както и да го наречем, не даде ли работника, писмени обяснение и не е ли спазен КТ, винаги може това диспл. наказание да се обжалва

 RE: Дисциплинарно уволнение? MAKC (гост) 17.04.2007 21:24

ДО
Г-жа ......
(име, презиме, фамилия)
на длъжност ......
в ......

На основание чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда и докладна записка от ......
......
(име, презиме, фамилия на посредствения ръководител)


относно извършено от Вас нарушение на трудовата дисциплина, състоящо се в ......


......
(конкретното нарушение)


в срок до ...... представете писмените си обяснения за извършеното дисциплинарно
дисциплинарно нарушение, както и доказателства, ако разполагате с такива, които да ги подкрепят.

РАБОТОДАТЕЛ:
......
(длъжност, подпис и печат)


 RE: Дисциплинарно уволнение? Гост (гост) 18.04.2007 13:34

Здравейте,

.

 RE: Дисциплинарно уволнение? EWA (гост) 18.04.2007 15:09

КОФТИ РАБОТА

 RE: Дисциплинарно уволнение? RIKoleva Профил Изпрати email 18.04.2007 17:23

Мога ли да уволня работник дисциплинарно, който е с трудов договор със срок за изпитване?

 RE: Дисциплинарно уволнение? RIKoleva Профил Изпрати email 18.04.2007 17:23

Мога ли да уволня работник дисциплинарно, който е с трудов договор със срок за изпитване?

 RE: Дисциплинарно уволнение? Mupa Профил Изпрати email 18.04.2007 17:25

Можеш, а трябва ли, като можеш просто да го уволниш по чл. 71?

 RE: Дисциплинарно уволнение? Smily Профил Изпрати email 18.04.2007 17:26

Аз съм за чл.71

 RE: Дисциплинарно уволнение? тониЛ Профил 18.04.2007 17:26

Мира, ми ако е крал, та се е забравил.....

 RE: Дисциплинарно уволнение? Mupa Профил Изпрати email 18.04.2007 17:29

Не знам.Ако е крал, та се забравил, излиза - изритайте го по 71 и друг да му бере дерта. ;-)
Но и да му сложиш петно за цял живот (макар че сам си е виновен) също е малко гадно.
Плюс това дисциплинарното уволнение има шанс да бъде отменено от съда.

 RE: Дисциплинарно уволнение? тониЛ Профил 18.04.2007 17:44

Бе то петното, за което говориш белее пред зора и потта дето хвърля служителя комуто е възлжена задачата да го "оформи" уволнението както трябва. Щото колкото пъти ми се е случвало, толкова пъти съм треперала мен после да не ме изритат, ако не го извърша както трябва.

 RE: Дисциплинарно уволнение? dan_bull (гост) 18.04.2007 19:40

А ако работника е подал молба за напускане в деня , в който иска да напусне (примерно 2.04.2007г.) и отказва да изчака 1 месец за предизвестие, както е по договор - как се процедира в такъв случай. Може ли да бъде уволнен дисциплинарно?

 RE: Дисциплинарно уволнение? ЛС Профил 18.04.2007 21:33

А молбата му разписана ли е от шефа му.

 RE: Дисциплинарно уволнение? dan_bull (гост) 20.04.2007 17:14

Не е разписана и няма входящ номер. Работника също не е написал дата на подаване.

 RE: Дисциплинарно уволнение? макс (гост) 20.04.2007 20:31

Действай, както си е по КТ!!!Нека да бъде осветен в трудовата книжка за напред.където и да отиде да го питат що е уволнен дисциплинарно!МОЖЕШ ДА СИ ГО УВОЛНИШ !!!И четеш заповед за дисц.у-е пред всички р-ци и с-ли ,дасе знае!

 RE: Дисциплинарно уволнение? RIKoleva Профил Изпрати email 20.04.2007 21:49

Аз писмо му изпратих, в което го предупреждаваме за евентуално дисциплинарно уволнение ако не представи писмени обяснения, в срок от два дни, сега обаче лицето е отказало да подпише и да вземе каквото и да било, частично е възстановил краденото гориво.
Малко предистория:
назначен е на 02.04.2007 г. днес подадох уведомление по чл.62 , освободен от 16.04.2007 г.
Трудова книжка не ми е предоставена. Заповед не съм изпратила, още не съм я изготвила, чакахме обяснение, той категорично отказва.
от 16.04.2007 г. въпросното лице не е на работа. Има ли смисъл да пиша каквото и да било щом няма на кой да я връча.

 RE: Дисциплинарно уволнение? ЛС Профил 21.04.2007 08:28

Копие от писмото и обратната разписка си ги прекрепящ към заповедта за уволнение,която ще остане при вас. Пускаш заповедта за уволнение,която е за него по пощата също с обратна разписка,на която пишеш заповед за уволнение.Той ще трябва да подпише обратната разписка,за теб и за проверяващите органи това ще е документа,че заповедта му е връчена.За заповедта не се иска негово съгласие и тем подобни,това е подпис само който удостоверява кога му е връчена заповедта.

 RE: Дисциплинарно уволнение? RIKoleva Профил Изпрати email 21.04.2007 08:44

Ами трудова книжка? Аз съм на мнение, че трябва да му издам нова, при условие, че не е представил друго. В такъв случай той спокойно маже да унищожи тази, която издам и никой няма да резбере, че е дисциплинарно уволнен.

 RE: Дисциплинарно уволнение? ЛС Профил 21.04.2007 08:50

Как така ще я унищожи,а другия му трудов стаж?Неможеш да му издаваш нова,той не започва работа за първи път при вас.Правиш му само УП-3 и УП-2 и по едно копие за теб и ще чакаш когато дойде да си ги потърси,за да ти се подпише, че ги е получил и тогава ще му ги дадеш след представена трудова книжка,за да му нанесеш и там трудовия стаж и да я увормиш.

 RE: Дисциплинарно уволнение? RIKoleva Профил Изпрати email 21.04.2007 08:53

имам в предвид, че ако аз му издам трудова книжка той може да я унищожи защото ще фигурира трудовия стаж от нас и основанието.

 RE: Дисциплинарно уволнение? ЛС Профил 21.04.2007 08:58

Не се притеснявай за това,че другите където отиде няма да знаят за това дисциплинарно уволнение,то едно прасе научили се да рови,каквото и да правиш пак си продължава,така че той някъде и другаде ще се у...ре и неможе вечно да ги къса и унищожава,защото рано или късно този стаж ще му трябва,ако за това вие притеснението.

 RE: Дисциплинарно уволнение? В66 (гост) 21.04.2007 09:03

Ако си му нанесла датата на назначаване то би следвало този, който ще го назначи на следваща работа по договор да му иска прекратяване на първия т. е . да види правоъгълният печат и чак тогова да го назначи във фирмата си. Поне аз така правя. Но ако не е донесъл тр. си книжка за да му нанесеш данните, тогава може въобще да не се яви, защото както разбирам става дума за някакви си 14 дни при това с кражба.
 

 RE: Дисциплинарно уволнение? RIKoleva Профил Изпрати email 21.04.2007 09:54

точно така е , не е представил трудова книжка, следователно и датата на постъпване не е вписана.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване