Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. амортизации ДМА

 амортизации ДМА Грета (гост) 03.05.2007 09:37

Добро утро, колеги. Спорен ден на всички!

Може ли някой да ме светне дали съм на прав път. Фирмата ни купи влекач и полуремарке. Смятам да начислявам годишни амортизации съответно:
на влекача - 25%
на полуремаркето - 10%

Правилно ли е така?

 RE: амортизации ДМА 55 (гост) 03.05.2007 09:41

да

 RE: амортизации ДМА as (гост) 03.05.2007 10:03

Не е правилно - в една група .
Потвърждение :
Използвани класификации при определяне на категорията активи и амортизационната норма
Отговаря д-р Людмила МЕРМЕРСКА - данъчен консултант
Въпрос: Дейността на фирмата ни е извършване на международен транспорт. Притежаваме товарни автомобили с ремаркета и влекачи с полуремаркета. Трябва ли камионите и влекачите да бъдат отнесени в категория V, съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗКПО с годишна амортизационна норма 25%, а ремаркетата и полуремаркетата - в категория III с амортизационна норма 10%. Ако се позовем на единния класификатор на Министерски съвет на основните средства във връзка с чл. 22 от ЗКПО, автомобилите и влекачите, и ремаркетата, и полуремаркетата спадат към една категория, а именно автомобили. Този класификатор приложим ли е към днешна дата на действие на ЗКПО? Ако начислим и осчетоводим една и съща амортизационна норма - 25% и за едните, и за другите, при една обща данъчна ревизия ще бъде ли коригиран финансовият резултат, заради това че са начислени в повече разходи за амортизация и на какво основание? Къде другаде освен в този класификатор може да се прочете точно какво се има предвид под автомобили и какво под транспортни средства?Отговор: Законът за корпоративното подоходно облагане не дава своя класификация за данъчни цели на амортизируемите дълготрайни активи. Затова следва да се ползват общоприети действащи класификации, утвърдили се в стопанската практика. В тази връзка ще отбележим, че не следва да се полза Единният класификатор за основни средства (ЕКОС), доколкото той отдавна не е актуален. Като ориентир, според нас, следва да служат действащите в момента национални класификатори, разработени от Националния статистически институт (НСИ). Според чл. 7, т. 6 от Закона за статистиката (ЗСт) Националният статистически институт разработва и поддържа национални статистически класификации, номенклатури, стандарти и методики самостоятелно или с предвидените в нормативен акт органи, които се утвърждават от Председателя на Националния статистически институт (чл. 9, т. 5). Според чл. 10, ал. 2 от ЗСт, класификации и номенклатури с национален статут, разработвани от овластени с нормативен акт органи, задължително се съвместяват с националните класификации и номенклатури, разработвани и поддържани от Националния статистически институт.

Според актуализираната Националната класификация на продуктите по икономически дейности, в сила от 01.01.2003 г. (НКПИД - 2003 г.), утвърдена със Заповед № РД 07-242/13.12.2002 г. на Председателя на НСИ, обнародвана в ДВ., бр. 1 от 2003 г., в една класификационна група (код 34) са автомобили, ремаркета и полуремаркета. В нея влизат: леки автомобили, автобуси, товарни автомобили, пътни влекачи, шасита, автокранове, автомобили със специално предназначение за придвижване по сняг, голф игрища и т.н., противопожарни автомобили, автобетоносмесители, автомобили, дерикранове за пробиване, каросерии, ремаркета и полуремаркета, контейнери, включително контейнери-цистерни и контейнери-резервоари, специално предназначени за транспортиране.

Превозните средства без автомобили (код 35) са самостоятелна класификационна група, като към нея се отнасят: плавателни съдове (кораби, танкери, фериботи и т.н.), локомотиви, мотриси и вагони, въздухоплавателни и космически съдове, мотоциклети, велосипеди, инвалидни колички и други превозни средства, които не могат да се класифицират като автомобили.

Изхождайки от приведената национална класификация, в която автомобилите, включително товарните автомобили, влекачите, ремаркетата и полуремаркетата са в една класификационна група, според нас, би следвало и за данъчни цели те да бъдат включени в обхвата на една и съща категория - категория V (автомобили). Имайки предвид обхвата на класификационната група превозни средства без автомобили, посочен по-горе, изключването на ремаркетата и полуремаркетата от категория V и включването им в категория III за данъчни цели (транспортни средства без автомобили), според нас, не би могло да бъде обосновано.

Националната продуктова класификация по икономически дейности, както и останалите национални класификатори, са публикувани в сайта на НСИ (www.nsi.bg.).#

 RE: амортизации ДМА witch Профил 03.05.2007 10:08

Според мен и двете се водят ППС и следва да бъдат амортизирани като автомобили

 RE: амортизации ДМА Грета (гост) 03.05.2007 10:12

Благодаря за изчерпателния отговор. Определено ще зарадва шефа.
 

 RE: амортизации ДМА as (гост) 03.05.2007 10:13

Да не забрави да почерпи.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство