Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Декларация по чл.39

 Декларация по чл.39 LUCKY (гост) 19.05.2007 20:59

Моля Ви ако някой има декларация по чл.39 от наретбата за медицинска експертиза на работоспособноста да я качи в одита.Мисля че такава се прилагаше към болничен за гледане на възрастен болен.

 RE: Декларация по чл.39 лора (гост) 19.05.2007 21:26

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза за работоспособността
От .............................................................................................................................................
/име, презиме и фамилия на лицето/

ЕГН/ЛНЧ....................................................

Адрес за кореспонденция ..................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
/град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап./

Телефон......................................................

Лична карта №................................... дата на издване................................, издадено от ...............

...............................................................................................................................................................

Декларирам, че няма друг незает на работа член от семейството, където пребивава болния, годен да гледа или да придружава болния.Забележка: За дете до 7 навършени години не се изисква декларация, но само когато майката поиска да гледа и да придружава болното си дете.За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:...................................... ДЕКЛАРАТОР:.......................................
Гр./с/...................................... /подпис/

 RE: Декларация по чл.39 elena_f1980 Профил Изпрати email 19.05.2007 21:37

Обърнете внимание, че тази декларация по принцип трябва да се попълва при лекаря, така че датата й на издаване трябва да е същата с датата на издаване на болничния, иначе ще има проблеми от НОИ.
 

 RE: Декларация по чл.39 LUCKY (гост) 20.05.2007 14:58

Много Ви благодаря.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения