Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Мнооого гореща тема! пмс 66/1996г.

 пмс 66/1996г. петър (гост) 22.05.2007 23:29


Колеги,моля дайте малко инфо по прилагане на ПМС 66/1996г.Интересува ме трябва ли всяка година да се разработва и утвърждава разписание/щатно/ и ако е така ,как се процедира при назначени работници за неопределено време?А може ли да се назначат всяка година работници на срочен договор и евентуално да ги освобождаваме в края на годината и да ги
назначаваме пак с утвърждаване на новото щатно по ПМС66 за следващата година?Ще се нарушат ли така разпоредбите на КТ-чл.68,ал.3?Как практикувате вие?Благодаря!

 RE: пмс 66/1996г. DadiDD (гост) 23.05.2007 07:32

Всяка година с решение на общинския съвет се утвърждават длъжностите по ПМС 66, назначават се на срочен трудов договор и може да не се освобождават ако на следващата година има одобрена същата длъжност, с допълнително споразумение се удължава срока на договора

 RE: пмс 66/1996г. Божо Профил Изпрати email 23.05.2007 08:16

Ако се сключват всяка година ТД по чл.68 /1/т.1 се нарушават изискванията на КТ.
Ако пък този договор се приеме , че е сключен по изключение съгл. / 4 / на същия член , то пък тогава не може да бъде повтарян.
При всички положения смятам ,че така сключените договори са в нарушение на КТ и съгласно ал /5/ ще се смятат за сключени за неопределено време.

Какво да кажа , като и при нас се сключват така и по този начин. Прави се единствено за работници и служители назначени по ПМС 66. Явно такава е практиката, защото и в други бюджетни работят по същия начин.

Аз съм категорично против и смятам , че дори и тези по 66ПМС , могат и трябва да бъдат назначени по нормален начин. За неопределен срок .
И евентуално , ако от следващата година вече няма одобрена тази длъжност , то тогава е нормално да бъде освободен човека по чл.328/1/т.2 и да си получи обезщетенията , съответно за неспазено предизвестие , за останаване без работа , и за неползван платен отпуск.

 RE: пмс 66/1996г. 2020 (гост) 23.05.2007 08:36

№ 92-1027 от 15.01.2007 г. относно трудовия договор, сключен по реда на ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
чл. 68 - 69,
чл. 325,
§ 1 КТ,
чл. 1 ПМС № 66 от 1996 г.
Съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС № 66 от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации в тях могат да се назначават лица по трудов договор за извършване на работи, необходими за съответната организация, извън утвърдената численост на персонала.
Както е видно, в разпоредбата не се съдържат ограничения относно срока на трудовия договор, който се сключва с работниците или служителите. Трудовият договор може да бъде сключен както за неопределено време, така и като срочен трудов договор.
В случаите, когато трудовият договор с лицето се сключва като срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1 от Кодекса на труда, спрямо него се прилагат изискванията, предвидени в ал. 3 и 4 на същия член.
Срочният трудов договор е регламентиран в чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ). Според тази разпоредба срочен трудов договор за определен срок не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго.
Срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 на чл. 68 КТ се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в предприятия, обявени в несъстоятелност или в ликвидация. Алинея 4 на чл. 68 КТ допуска сключване на срочни трудови договори за работи и дейности, които не са временни, сезонни или краткотрайни, т.е. за такива, които имат постоянен характер и се отнасят до основния предмет на дейност на работодателя. Съгласно § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на КТ "Изключение" по смисъла на чл. 68, ал. 4 е налице при конкретни икономически, технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. Следователно трябва да са налице обективни причини, които налагат наемането на повече работници и служители за определен период от време, след изтичането на който нуждата от тях отпада и следва да се посочат изрично в трудовия договор, за да се мотивира неговото сключване. Срокът на договора в тази хипотеза е най-малко една година, като в тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година. При нарушаване на разпоредбите на чл. 68, ал. 3 и 4 КТ, трудовият договор се смята за сключен за неопределено време.
Според чл. 69, ал. 1 КТ трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.
Съгласно разпоредбата на чл. 325, т. 3 КТ, с изтичане на уговорения срок, трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие. Следователно основанието за прекратяване на трудовия договор е изтичането на уговорения срок. И двете страни знаят за него още в момента на сключването на договора, защото са участвали в определянето му, затова те не си дължат нито предизвестие, нито обезщетение за това.
Следователно по реда на посоченото постановление лицата се приемат на работа по трудов договор, сключен в съответствие с изискванията на Кодекса на труда. По тази причина спрямо тези лица намират приложение основанията за прекратяване на трудовото правоотношение, уредени в глава XVI на Кодекса на труда.

 RE: пмс 66/1996г. петър (гост) 23.05.2007 09:21

Колеги,благодаря !Лек ден на всички!

 RE: пмс 66/1996г. Георгиева (гост) 03.06.2008 14:47

Моля да отговорите може ли да бъде освободено лице, назначено по ПМС № 66/1996 г. с основание пенсиониране, като му се изплати съответното обезщетение при пенсиониране и отработи предизвестието си до 06.06.2008 г. и има ли някаква пречка на освободеното работно място да бъде назначено друго лице считано от 09.06.2008 година.

 RE: пмс 66/1996г. Диди (гост) 04.06.2008 11:51

Правоотношението е трудово и всички норми произтичащи от кодекса са в сила и за извънсписъчния състав, включително и на обещетения. По важното е, че дейностите, които се изпълняват ПМС 66 имат временен или сезонен характер и длъжностите които се утвърждават от ръководителя, също са временни. Когато тези длъжности са придобили безконечен характер, тоест необходими за дейности придобили постоянен характер, то те трябва да се включат в длъжностното щатно разписание на организацията. Договора се прекратява с прекратяване на дейността /сезона/, а не изтичането на срока на договора., а тези дейности се приемат от колективния орган /ОбС/ с програми за ресурсно осигуряване /численост, фонд, м-ли и др./. и срокове за осъществяването им.

 RE: пмс 66/1996г. ани (гост) 18.07.2008 16:06

Е сега след като заплатата по ПМС 66 е 220 лв. следвали да бъде актуализирана като другите бюджетни заплати от 01.07.2008 г. или хората отнова ще чакат години? За тези хора няма ли инфлация?

 RE: пмс 66/1996г. dari_savi0207 Профил 08.08.2008 15:38

Спешно :Имаме две лели по 66 ,пари общината не ни дава ,от нашия бюджет са. Правим им предизвестие на основание чл 328 ал1 т3 - намаляване обема на работа, защото в този период нямаме деца в училище,те се подписват на предизвестието, но отказват да се подпишат на заповедта и ще водят дело че не са правомерно освободени .Какво мислите вие?

 RE: пмс 66/1996г. Одитор1 (гост) 08.08.2008 18:08

Нямате проблеми, тези бройки се отпускат за една календарна година, те имат временен характер, и когато настъпят условия за невъзможност да изпълняват задълженията си, те могат да бъдат освободени и преди изтичане на календарната година.

 RE: пмс 66/1996г. LPopov Профил Изпрати email 11.08.2008 11:36

"Автор: ани (гост) | Дата: 18.07.2008 16:06 Е сега след като заплатата по ПМС 66 е 220 лв. следвали да бъде актуализирана като другите бюджетни заплати от 01.07.2008 г. или хората отнова ще чакат години? За тези хора няма ли инфлация? "

Няма увеличение за заетите по ПМС 66/1996. Тяхната заплата е определена там , а не в ПМС 175/2007.

 RE: пмс 66/1996г. мария (гост) 12.12.2008 15:01

ще съществува ли пмс 66 след 31.12 2008г.? знае ли някой нещо по въпроса?

 RE: пмс 66/1996г. IRJIY Профил 12.12.2008 15:58

odit.info/?s=6&i=131532&f=60

ВИЖ ТУК, ПОСЛЕДНОТО ОТ Л. ПОПОВ

 RE: пмс 66/1996г. petpov (гост) 15.02.2009 13:48

govori se 4e v kraia na fevruari ili na4aloto na mart se o4akva postanovlenie na MS ot koeto obstinskite saveti niama da opredeliat 4islenosta na slugitelite i nie koito sme po PMS 66 mihavame na hormalen trudov dogovor i normalni zaplati .niakoi znaeli nesto po tozi bapros

 RE: пмс 66/1996г. Lucy (гост) 16.02.2009 09:04

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА
Обн. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2009 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 240 лв. и на минималната часова работна заплата 1,42 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2009 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети по програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2009 г. в размер 240 лв. за пълен работен месец при 8-часов работен ден и 1,42 лв. часова работна заплата.
§ 2. Необходимите средства за 2009 г. за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетни средства.
§ 3. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по изпълнението на постановлението и решават в рамките на своята компетентност възникнали специфични въпроси по прилагането му.
§ 4. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г. и бр. 14 от 2008 г.) числото "220" се заменя с "240".
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

 RE: пмс 66/1996г. LPopov Профил Изпрати email 16.02.2009 11:32

Какато вече няколко пъти казвах - Спрете с това ПМС 66/1996 г. В общините държавните дейности се финансират по стандарти. Никой не определя численост. Давайте на хората нормални заплати.

 RE: пмс 66/1996г. христина (гост) 08.05.2009 18:29

да попитам:
работя в защитено жилище и имам колешка - санитарка по това пмс 66, която проявява много претенции. казва че нейното работно време трябва да е като на администрацията, от понеделник до петък, събота и неделя да почива, за празници също да почива, да не дава втора смяна (от 15.00 до 22.00 ч.).а ние всички останали работим по 12 ч.смяна. а тя работи по 6 ч. (от 7.00 до 13.00 ч.)
искам да попитам някои знае ли дали така трябва да работи?
или трябва да си работи като нас, на 12 ч.смяна и няма значение че е по пмс.66.?
търсих някаква инф. за това по интернет но не можах да намеря.
ще съм ви много благодарна ако някои ми отговори.

 RE: пмс 66/1996г. Mike Power Профил Изпрати email 11.05.2009 15:34

Сложнооооооо!!! Неемам думи

 RE: пмс 66/1996г. violeta74 Профил 07.01.2013 19:30

ПМС 66 е отменено с ПМС 334 от 20.12.2012 г. Продължихме договорите в началото на годината сега пък трябва да ги прекратяваме..........а сме изтървали и 7 дневния срок .Ако ги вкараме в щата нужно ли е да ги прекратяваме???

 RE: пмс 66/1996г. b0b0 Профил 07.01.2013 23:16

Това отменено ли означава:

§ 1. В допълнителните и заключителните разпоредби се създава § 1б:
"§ 1б. (1) Числеността на персонала, определена с допълнителните разписания на длъжностите за лицата, назначени при условията и по реда на чл. 1, не може да бъде увеличавана, а незаетите длъжности се закриват от датата на влизане в сила на постановлението.
(2) При прекратяване на трудови правоотношения с лица, назначени при условията и по реда на чл. 1, освободената длъжност се закрива и числеността на персонала по допълнителните разписания на длъжностите по ал. 1 се намалява с броя на освободените лица."

 RE: пмс 66/1996г. violeta74 Профил 08.01.2013 08:39

Аз така го разбирам? А вие как го тълкувате?

 RE: пмс 66/1996г. b0b0 Профил 08.01.2013 10:05

Ми, на мен ми изглежда като:
- не могат да се назначават нови хора
- незаетите места се закриват
- при освобождаване на някое лице по ПМС 66 бройката се закрива

въпреки, че новите параграфи направо отменят действието на голяма част от ПМС-то.

 RE: пмс 66/1996г. violeta74 Профил 08.01.2013 10:37

Нашите бройки са на срочен трудов договор по чл.68. до 31.12.Всяка година в м.01 с допълнително споразумение, актуализираме тези договори! Така и тази година на 02.01.2013г. сме заявили пред НАП, че тези хора ще продължат да работят по тези договори.На 07.01.2013г.,обаче разбираме за съществуването на ПМС 334 и това ни хвърля в паника!
 

 RE: пмс 66/1996г. b0b0 Профил 08.01.2013 12:17

В светлината на чл.68 ал. 4, (ако срочните ви договори са по чл. 68 ал.1) да не се окаже, че вече са станали безсрочни по ал.5?
Освен това, доколкото разбирам, при вас няма прекратяване на ТД, а удължавате срока с допълнително споразумение? ТД си е стария и си съществува.
И толкова ли е належащо ората да со по 66-то?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет