Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Разни Започни нова тема

Тема. Фризьорски салон

 Фризьорски салон Начинаещ (гост) 05.06.2007 14:19

Моля да ми помогнете ако някой знае какви са изискванията за фризьорски салони? Искам да си закупя помещение което да може да отговаря на нормативните изисквания за фризьорски и козметичен салон.

Благодаря

 RE: Фризьорски салон as (гост) 05.06.2007 14:21

НАРЕДБА № 15 ОТ 21 АВГУСТ 1987 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ,
Обн. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 1987г.

Раздел I.
УСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ
Чл. 1. (1) Бръснарските, фризьорските и козметичните салони (наричани по-нататък "салони") се откриват в самостоятелни помещения, построени или пригодени за тази цел. Към входовете се предвиждат антрета.
(2) Мъжките и дамските работни помещения се обособяват по технологичен принцип.
(3) Козметичните услуги за жени и мъже да се извършват в едно помещение, но с пореден график.
Чл. 2. (1) Салоните се проектират със следните площи за едно работно място: бръснарски (и за маникюр, педикюр) - 6 кв. м, фризьорски - 8 кв. м, козметични - 9,6 кв. м (при 2 и повече работни места - по 8 кв. м за място в отделни кабини) съгласно нормите за проектиране на сгради за битови услуги на населението от 1981 г. (Заповед № РД-12-195 от 1981 г. на бившето МСА) - непубликувани.
(2) Разстоянието между отделните столове в салоните трябва да бъде най-малко 1 м, а от крайния стол до стената - най-малко - 0,80 м.
(3) В козметичните салони се обособява помещение (лаборатория) за приготвяне на кола-маски с площ 2 кв. м за всяко работно място и общо най-малко 4 кв. м.
Чл. 3. В салоните да има помещение за посетителите с размери 2,5 кв. м за работно място до 10 места и по 1,5 кв. м за всяко следващо работно място. В салон до 3 работни места са необходими подходящо място за посетители и закачалка за горни дрехи на разстояние най-малко 1,5 м от работните места.
Чл. 4. (1) В салоните с 3 до 10 работни места се предвижда стая за отдих на персонала с минимална площ 5 кв. м. В салоните с над 10 работни места се осигурява помещение за отдих с площ от 0,75 кв. м за всяко място.
(2) При персонал с 20 и повече жени се устройва стая за хигиена на жената.
(3) Забранява се в стаята за отдих съхраняването на бельо, съдове за отпадъци и други вещи, неотговарящи на предназначението й.
Чл. 5. В салоните с над 10 работни места трябва да има отделни помещения (шкафове) за чисто бельо, за нечисто бельо и за инвентар за прочистване, съдове за коси и други отпадъци.
Чл. 6. В козметичните салони с повече от 5 работни места се предвиждат затворени (индивидуални) душ-кабини с площ най-малко 2,7 кв. м за всеки 5 места, а за останалите салони се осигурява мивка с ръчен душ за измиване на клиентите след някои процедури.
Чл. 7. (1) Таванът и стените на всички помещения на салоните се измазват гладко и се боядисват със светли бои, подлежащи на влажно почистване.
(2) Подът на помещенията се покрива с материал, пригоден за влажно почистване.
Чл. 8. (1) Салоните се обзавеждат с мебели, които може да се почистват влажно и да се дезинфекцират при необходимост. Подходящи са светли завеси на прозорците.
(2) Всяко работно помещение се обзавежда с работна маса с плот и умивалник с топла и студена вода; във фризьорските салони - по две каски и един сешоар, а в козметичните - освен козметичен стол или кушетка за посетителите и столче на винт, както и обикновен стол и кофа с педал.
Чл. 9. За всяко работно място в зависимост от вида на салона се осигурява следното бельо:
1. в бръснарски салони:
а) 80 салфетки с размери 35 х 45 см;
б) 10 чаршафа с размери 1,30 х 1,10 м;
в) 20 компресни кърпи;
г) 10 хавлиени кърпи;
2. във фризьорските салони:
а) 10 кърпи с размери 1,00 х 0,80 м;
б) 25 хавлиени кърпи;
в) 8 чаршафа или пелерини;
3. в козметични салони:
а) 20 компресни кърпи;
б) 30 нагръдни кърпи и касетки;
в) 10 хавлиени кърпи;
г) 10 чаршафа;
д) 2 бели престилки (от текстил) и 1 престилка от мушама или полиетилен;
е) една вълнена покривка (одеяло), поставена в плик-чаршаф;
ж) най-малко 100 книжни салфетки.
Чл. 10. В зависимост от броя на работните места всеки салон се обзавежда с достатъчно инструменти, апаратура, козметични, тоалетни, кръвоспиращи и дезинфекционни средства и спешна аптечка.
Чл. 11. В салоните температурата на въздуха през отоплителния сезон трябва да бъде 20-22 градуса С.
Чл. 12. (1) В салоните се предвижда вентилация с двукратен обмен на въздуха за 1 час, както и горни отваряеми крила на прозорците.
(2) В работните помещения за извършване на работи, свързани с отделяне на пара, топлина или различни вредни изпарения, се предвижда механична вентилация.
Чл. 13. (1) В работните помещения осветеността трябва да отговаря на БДС 1786-84. Осветление. Естествено и изкуствено.
(2) Каските във фризьорските салони се електрозахранват на най-малко 0,70 м от тях.
(3) В салони с повече от 10 работни места е необходима отделна от осветлението обезопасена силова електрическа инсталация за електронагревателните уреди и апаратите.
Чл. 14. (1) Салоните се водоснабдяват по БДС 2823-83. Вода за пиене.
(2) Отпадъчните води се отвеждат в канализацията на селището, а когато няма - в попивна яма.
Чл. 15. В салоните с до 5 работни места се предвижда обща тоалетна за персонала, а с над 5 работни места - с отделения за жени и мъже.
Чл. 16. Проектите за строителство и преустройство (без текущ ремонт) на салоните се съгласуват с органите на държавния санитарен контрол. Готовите за експлоатация салони се откриват с тяхно разрешение.

Раздел II.
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 17. Стопанските организации (частните стопани), експлоатиращи бръснарски, фризьорски и козметични салони, съгласуват със съответните хигиенно-епидемиологични инспекции (ХЕИ) инструкция за работа, която се поставя във всеки салон.
Чл. 18. (1) В козметичните салони се извършват видове услуги по списък, съгласуван с Министерството на народното здраве и социалните грижи.
(2) Козметичните услуги се извършват само от правоспособни специалисти.
Чл. 19. Посетител с кожни обриви, петна и други признаци на заболяване на кожата или косата се обслужва след представяне на медицинско удостоверение, че заболяването му не е заразно.
Чл. 20. (1) В салоните се разрешава употреба само на козметични и тоалетни средства, уреди и инструменти за работа, за които има стандартизационни документи или санитарни разрешителни от органите на държавния санитарен контрол.
(2) Употребата на средства за изрусяване, боядисване и къдрене на коса се допуска само в разрешените концентрации.
(3) Забранява се допълнително алкализиране на средствата за студено къдрене на коса чрез добавяне на амоняк или други вещества.
(4) Преди употреба на оксидационна боя за коса на посетителя се прави кожна проба за алергия, указана в опаковката. При положителна реакция боята не се използува.
Чл. 21. (1) При обслужване на посетителите се поставя чаршаф(пелерина).
(2) При стригане, бръснене, миене и сушене на коса около шията се поставя салфетка.
(3) Подглавникът на стола се покрива със салфетка, която се сменя след всеки обслужван.
Чл. 22. (1) За всеки посетител задължително се използува чисто, неупотребявано бельо, изгладено на машина (каландър) или с парна ютия.
(2) След употреба бельото се поставя в закрит съд.
Чл. 23. (1) Инструментите и приборите в салоните след всяка употреба задължително се измиват със сапунен разтвор и се дезинфекцират:
1. ножиците, пиличките, ножичките, ножчетата и други за маникюр и педикюр, гребените, четките за бръснене, четките за парафин и четчиците за боядисване и гримиране се накисват 60 минути в 3% разтвор от хлорин или 30 минути в 4% разтвор от дезинфект В;
2. машинките за стригане на коса и пинсетите се обтриват с памук, напоен в 4% разтвор от дезинфект В;
3. инструментите и канчетата за парафин се изваряват 20 минути от завирането на водата и след това се обеззаразяват чрез накисване с 1% разтвор от хлорамин за 30 минути.
(2) Всички инструменти и прибори след дезинфекциране се измиват добре с течаща вода.
Чл. 24. (1) Парафинът се разтопява в количество за еднократна употреба на пясъчна баня, като се загрява до 160-180 градуса С 30 минути. Забранява се повторното му използуване.
(2) Използуването на парафин и кола-маска се разрешава само еднократно за всеки посетител.
Чл. 25. (1) В центровете за медицинска козметика (домове на красотата) инструментите, с които се нарушава целостта на кожата (за премахване на косми, черни точки, бенки, за пробиване на уши за обици и др.), задължително се измиват със сапунен разтвор, изплакват се и се стерилизират с автоклавиране (на пара под налягане при 121 градуса С 20 минути или при 134 градуса С 12 минути) или в сух стерилизатор (на 165 градуса С 2 часа).
(2) Бръсненето се извършва с индивидуални ножчета за всеки посетител, като след сменяне на ножчето ножодържателят се измива със сапунен разтвор, изплаква се с вода и се накисва в 4% разтвор от дезинфект В 30 минути или 3% разтвор от хлорин.
(3) В определени салони съгласувано с органите на държавния санитарен контрол се допуска бръснене с бръсначи при спазване на изискванията за дезинфекция, посочени в ал. 2.
(4) За спазване изискванията за дезинфекция в зависимост от продължителността на бръсненето се осигуряват за всяко работно място най-малко по 3 ножодържателя или бръснача.
Чл. 26. (1) След бръснене лицето се дезинфекцира с неразреден одеколон.
(2) При порязване или престъргване при бръснене и при нараняване при козметични процедури като кръвоспиращи средства се използуват йодова тинктура, кислородна вода и други препарати, разрешени от органите на държавния санитарен контрол.
(3) Не се разрешава употребата на желязна вода и стипца като кръвоспиращи средства.
Чл. 27. (1) Сапунът от бръснача се почиства на течаща вода или с неупотребявана салфетка.
(2) Кожата се пудри със специален пулверизатор или със сухия край на салфетка.
(3) Космите от лицето и шията се почистват с мека четка.
Чл. 28. (1) Работните масички, плотовете, шкафчетата и каските на сешоарите всекидневно след всяка смяна се дезинфекцират с влажно забърсване, а подовете се измиват след края на работното време на обекта с 3% разтвор на хлорин или с 1% разтвор от хлорамин.
(2) Веднъж седмично помещенията и инвентарът в тях се почистват основно и се дезинфекцират.
Чл. 29. (1) Отпадъците (косми, хартии, памук и др.) след всяко обслужване се събират без вдигане на прах и се поставят в плътен съд с капак.
(2) Забранено е пушенето в работните помещения и чакалните.
Чл. 30. През топлите месеци на годината помещенията се защитават от мухи, комари и други насекоми, като се извършва системно дезинфекция, а при необходимост и дератизация.
Чл. 31. (1) Работещите в салоните трябва да имат редовно заверени лични здравни книжки, които се съхраняват от отговорника на салона или от заместника му (определени със заповед на ръководството).
(2) Работещите в салона преминават курс по санитарен минимум, който се отразява в личната им здравна книжка.
Чл. 32. Във всеки салон се осигурява книга за санитарното състояние (санитарен журнал) на обекта.
§ 1. Тази наредба се издава на основание § 2 от заключителните разпоредби във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве и отменя Правилника за реда и санитарните изисквания при устройството, обзавеждането и експлоатацията на бръснарско-фризьорски и козметични салони (ДВ, бр. 25 от 1970 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 1988 г. Изискванията по раздел I са задължителни за всички нови и преустроени салони след 1 януари 1982 г., а за останалите обекти, както и за обзавеждането с инструменти и апаратура - в срок, определен от органите на държавния санитарен контрол.
§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от народните съвети и органите на държавния санитарен контрол.
§ 4. Отговорност за спазването на наредбата носят ръководителите на стопанските организации, отговорниците на салоните и работещите в тях.
§ 5. Наредбата е съгласувана с Асоциация "Търговия и услуги".

 RE: Фризьорски салон начинаеш (гост) 05.06.2007 14:25

Не е ли малко старичка тази наредба? Имам в предвид че сега вечно излизат нови неща..., изисквания към магазин, заведения, .... и т. н. та за това?

Иначе много блягодаря за бързата реакция!

 RE: Фризьорски салон as (гост) 05.06.2007 14:26

Питайте в ХЕИ или там както сега се нарича !

 RE: Фризьорски салон ВЕСЕЛИЯ (гост) 05.06.2007 14:28

Имало и по нова !
НАРЕДБА № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
Обн., ДВ, бр. 57 от 14 юли 2006 г.
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към лицата, работещи във:
1. детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;
2. специализираните институции за възрастни;
3. водоснабдителните съоръжения и обекти-помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;
4. предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;
5. бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
(2) Здравните изисквания по ал. 1 включват извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
(3) Здравните изисквания към лицата по ал. 1 са задължителни и при неспазването им лицата не се допускат на работа.
Чл. 2. (1) Извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания се регистрират в лична здравна книжка на лицето съгласно приложение № 1.
(2) Личните здравни книжки се съхраняват в обекта, в който лицето работи, и се представят за проверка при поискване от контролните органи.
(3) Провеждането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания и редовността на здравните книжки са задължение както на всеки постъпващ на работа в обектите по чл. 1, ал.1, така и на съответния работодател.
Чл. 3. (1) Предварителните медицински прегледи и изследвания се провеждат преди постъпване на работа и включват:
1. преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ)-за лицата по чл. 1, ал. 1;
2. бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство-за лицата по чл. 1, ал.1, т. 1, 2, 3 и 4;
3. изследвания за чревни хелминти и протозои-за лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
(2) При провеждане на прегледа по ал. 1, т. 1 лекарят е длъжен:
1. да снеме анамнеза по отношение на прекараните заразни заболявания;
2. да впише в личната здравна книжка прекараните заразни заболявания;
3. да извърши щателен преглед на кожата, окосмените части и лигавиците;
4. при съмнение за заразно заболяване (остро или хронично протичащо) незабавно да насочи лицето към съответния медицински специалист за извършване на необходимите лабораторни изследвания за уточняване на диагнозата;
5. да регистрира откритите болни от заразни болести и/или заразоносители съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от 2005 г.).
Чл. 4. (1) Резултатите от проведените предварителни медицински прегледи и изследвания се вписват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили.
(2) След извършване на всички предварителни медицински прегледи и изследвания ОПЛ дава заключение за постъпване на работа, като вписва в личната здравна книжка на лицето "допуска се на работа" и поставя своя универсален идентификационен номер и печат.
(3) Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) срещу представен документ за самоличност на лицето извършва заверка на всяка новоиздадена лична здравна книжка чрез поставяне на печата на РИОКОЗ върху снимката на лицето и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката.
(4) Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве води регистър на заверените здравни книжки съгласно приложение № 2. Регистърът включва: данни от личната карта на лицето, промени в местоработата, универсален идентификационен номер на ОПЛ, издал заключението за постъпване на работа, дата на поредната заверка в РИОКОЗ.
Чл. 5. Периодичните медицински прегледи и изследвания включват:
1. веднъж годишно: преглед от ОПЛ на кожа, окосмени части на тялото и лигавици и преглед от дерматолог при съмнение за заразно заболяване-за всички лица, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1;
2. веднъж годишно изследвания за чревни хелминти и протозои-за лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
Чл. 6. (1) При извършване на преглед от ОПЛ или друг лекар по повод на друго заболяване задължително се снема епидемиологична анамнеза за чревни инфекции. При диаричен синдром задължително се извършва микробиологично изследване.
(2) По епидемиологични показания, по преценка на ОПЛ или по искане на РИОКОЗ в периодичните прегледи могат да се включат и допълнителни изследвания.
(3) Резултатите от проведените периодични прегледи и изследвания се записват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили. След приключване на периодичния преглед ОПЛ дава заключение, че здравният статус на лицето отговаря на изискванията на настоящата наредба.
Чл. 7. Подлежат на временно отстраняване от работа лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, за които при периодичния медицински преглед или при преглед или изследване по друг повод се установи съмнение за заразно заболяване и/или положителен резултат от изследванията по чл. 5, т. 2, както и при диагностициране на следните заболявания:
1. остри чревни заразни заболявания, вкл. диарии с неизяснена етиология;
2. възпалителни процеси на очите от заразен произход;
3. гнойни риносинуити, остри ангини и тонзилити;
4. гнойни бронхити;
5. активна форма на туберкулоза на белите дробове с бацилоотделяне и/или с наклонност към прогресиране (пресни инфилтрати, пресни разсейки, вкл. без находка на туберкулозни бактерии в храчките);
6. анална фистула;
7. незаразни болести, разположени по откритите части на тялото (лупус, екзема и др.), само за работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 5;
8. краста, епидермофития и други заразни болести по кожата;
9. гнойни заболявания на кожата;
10. сифилис в заразния период, остра гонорея, мек шанкър;
11. актиномикоза с разязвявания или фистули на откритите части на тялото;
12. протозоози и контактни хелминтози.
Чл. 8. Всяко лице, работещо в обектите по чл. 1, ал. 1, е длъжно незабавно да уведоми прекия си ръководител и при:
1. поставена диагноза на заболяване по чл. 7;
2. признаци на стомашно-чревно разстройство;
3. възпалително заболяване на горните дихателни пътища;
4. възпалително заболяване на кожата;
5. нараняване, получено по време на работа;
6. заболели от заразни болести членове на семейството му;
7. контакт с други лица, заболели от заразни болести.
Чл. 9. Ръководителите на обектите по чл. 1, ал. 1 са длъжни:
1. временно да отстранят незабавно от работа лицата със симптоми на заболяванията по чл. 7;
2. да допуснат на работа след преболедуване от заболяванията по чл. 7 само лица със заверени здравни книжки.
Чл. 10. Лице, което идва на работа от друг обект, не подлежи на предварителен медицински преглед и изследване, ако от последния извършен медицински преглед не е изтекла една година и в здравната му книжка са нанесени отрицателни резултати от проведените изследвания.
§ 1. По смисъла на тази наредба "работещи" са всички лица, които работят по трудови или граждански договори в обектите по чл. 1, ал. 1.
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето.
§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на РИОКОЗ.
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните заведения (ДВ, бр. 8 от 1979 г. )
риложение № 1 към чл. 2, ал. 1
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 4
РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ЗДРАВНИ КНИЖКИ В РИОКОЗ.........................................
ПРЕЗ ........................ГОДИНАпо
ред Трите
имена
и ЕГН
на ли-
цето Данни
от личната
карта
(номер,
издадена на,
от) Место-
работа,
адрес УИН и
фамилия на
ОПЛ,
извършило
заверката Дата
на заверката в
РИОКОЗ

1.
2.
...

 RE: Фризьорски салон начинаещ (гост) 05.06.2007 14:32

Благодаря на Веселия
 

 RE: Фризьорски салон ВЕСЕЛИЯ (гост) 05.06.2007 14:34

Все пак трябва да питате в РИОКОЗ за помещението !
реклама

ODIT.info > Дискусия > Разни