Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. материално отговорно лице

 материално отговорно лице Oly Профил Изпрати email 06.06.2007 10:27

Някой знае ли къде да потърся определение за материално отговорно лице - в кой закон?

 RE: материално отговорно лице satanasowa Профил Изпрати email 06.06.2007 12:51

Правилата за осъществяване на имуществената отговорност на работника или служителя са регламентирани в чл. 203 - чл. 212 от Кодекса на труда – глава Х, р-л ІІ.
Съгласно чл. 203 от Кодекса на труда работникът или служителят отговаря имуществено съобразно горните правила за вредата, която е причинил на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или е причинена не при или по повод изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя от гражданския закон. Имуществената отговорност на работника или служителя се прилага независимо от дисциплинарната, административнонаказателната и наказателната отговорност за същото деяние.
По отношение на материално-отговорните лица има специална разпоредба, която определя тяхната отговорност. Съгласно чл. 207, ал. 1 КТ работник или служител, на когото е възложено като трудово задължение да събира, съхранява, разходва или отчита парични или материални ценности, отговаря спрямо работодателя:
1. в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение;
2. за липса - в пълен размер, заедно със законните лихви от деня на причиняването на щетата, а ако това не може да се установи - от деня на откриването на липсата. ЛТ/
 

 RE: материално отговорно лице Oly Профил Изпрати email 06.06.2007 13:09

Тези постановки от КТ ги видях, обаче имаш ли представа тая наредба, дето описва материалната отговорност как се казва, че да я изчета и нея.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения