Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Сторно касова бележка

 Сторно касова бележка Стъни (гост) 22.06.2007 16:06

Идвам си аз днес на работа и касиерката ми казва, че един клиент и е върнал кредитното известие с аргумента че касовата бележка не е наред. Взимам аз да я разгледам и не виждам нищо нередно - име на получател , на доставчик, булстат, ДДС номер, номер на ДКИ, по фактура еди коя си, сума. Та моя ако може някой да ми каже какво не и е на ред на моята сторно касова бележка.

 RE: Сторно касова бележка РУМИ (гост) 22.06.2007 16:12

Абе как ще ти кажеме ние, да бяхте питали клиента

 RE: Сторно касова бележка Влади* Профил 22.06.2007 16:22

Какъв аргумент е изтъкнал клиента - какво не му е харесало?

 RE: Сторно касова бележка Стъни (гост) 22.06.2007 16:23

Обадих се на клиента разбира се - в момента счетоводителката му я нямало, затова не може да ми каже какво не и е на ред. Но аз исках да попитам да не би да пропуска нещо? Някоя, нова наредба или някакъв непопълнен реквизит.

 RE: Сторно касова бележка Стъни (гост) 22.06.2007 16:26

Клиентът казва, че имало вече нови изисквания за сторно бележките, или нови формуляри, нещо такова. Касиерката не можа да ми обясни точно

 RE: Сторно касова бележка Влади* Профил 22.06.2007 16:31

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г.


Чл. 31. (1) Корекция при връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) се документира:
1. при използване на ФУ-чрез издаване на касова бележка от кочан;
2. при използване на ИАСУТД-чрез касова бележка с надпис "сторно".
(2) Документът по ал. 1, т. 1 съдържа реквизитите съгласно чл. 35, ал. 1 и надпис "СТОРНО", номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът, причината за сторно операцията и данни за клиента (единен идентификационен код по БУЛСТАТ, наименование, седалище и адрес за кореспонденция), когато последният е едноличен търговец или юридическо лице.
(3) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова бележка лицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2, като отбелязва номера и датата на съставения протокол за проверка.
(4) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква, съгласно чл. 27, ал. 3.
(5) Сторно операция по време на ремонт на ФУ се извършва по реда на ал. 1, т. 1.
(6) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2 се извършва чрез издаване на кредитно известие, на което освен задължителните реквизити по ЗДДС са отбелязани и индивидуалните номера на ФП и на ФУ, от което е издадена фактурата, по повод на която е съставен сторно документът.

 RE: Сторно касова бележка Стъни (гост) 22.06.2007 16:36

Благодаря Влади, това беше първото нещо което прочетох когато започнах да нищя днес проклетата касова бележка. Като изключим натписа "Сторно" и номера на ФУ всичко друго си го имаме. Когато говоря отново с клиента ще пиша какво е станало

 RE: Сторно касова бележка Влади* Профил 22.06.2007 16:38

Че то вие най-важното нямате - "СТОРНО"! "СТОРНО"! "СТОРНО"!

 RE: Сторно касова бележка ванчито (гост) 11.06.2010 14:25

искам да попитам, когато сторнирате касова бележка, попълваме два екземпляра сторно. Прикрепям касовата бележка към това сторно и после къде следва да стои? в книгата за дневните отчети ли?

 RE: Сторно касова бележка гега (гост) 11.06.2010 14:37

а това трябва ли да влезе по някакъв начин в дневниците?

 RE: Сторно касова бележка MarPan Профил Изпрати email 11.06.2010 14:38

Отговор на гега(11.06.2010 14:37):
гега каза:
а това трябва ли да влезе по някакъв начин в дневниците?


Кое? Сторно касовата бележка ли?

 RE: Сторно касова бележка Гега (гост) 11.06.2010 14:40

сумата , която е чукната
 

 RE: Сторно касова бележка M.Mihailov Профил 11.06.2010 20:05

Стъни (гост),
май е време да си наемеш счети !
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство