Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! обезщетение по чл.222т.3

 обезщетение по чл.222т.3 нина (гост) 13.07.2007 08:36

Върху каква база се изчислява обезщетението при пенсиониране по чл.222т.3 .На база предходен месец като се има впредвид осн.заплата и доп. възнаграждения с постоянен характер или на база предходен месец в/у брутното възнаграждение ,което включва примерно и приемия или награда .

 RE: обезщетение по чл.222т.3 Таня2 (гост) 13.07.2007 08:45

Ето малък цитата от НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА. Надявам се да ти помогне.
Чл. 19. (1) Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.
(2) Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.

 RE: обезщетение по чл.222т.3 ЛС Профил 13.07.2007 09:03

Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетениято е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение, доколкото друго не е предвидено.

 RE: обезщетение по чл.222т.3 ммм (гост) 13.07.2007 13:17

Искате да кажете ,че ако юни имам основна заплата 500лв. ДТВ за тр. стаж и проф.опит 100лв. и 500лв. целева награда ,200лв. изв.труд,То обезщетението ми от 6 заплати в юли ще е равно на 1300лв.*6заплати .Не се ли има впредвид само възнаграждението с постоянен характер .Така е и при определяне размера възнаграждението на отпуск

 RE: обезщетение по чл.222т.3 dida_28 Профил 13.07.2007 14:15

Аз мисля че извънредният труд и наградата не влизат в базата за изчисляване на обезщ.по чл.222 ал.3 само основната заплата + класа.Нека и някой друг да помогне.

 RE: обезщетение по чл.222т.3 ЛС Профил 13.07.2007 14:17

ОМЗ+постоянните допълнителни трудови възнаграждения

 RE: обезщетение по чл.222т.3 шш (гост) 18.07.2007 16:09

Къде точно мога да намеря как се изчислява обезщатението по чл.222ал.3

 RE: обезщетение по чл.222т.3 ЛС Профил 18.07.2007 16:15

чл.228 от КТ

 RE: обезщетение по чл.222т.3 гг (гост) 18.07.2007 17:57

В чл.228от Кт не се конкретизира какво влиза в брутното тр.. възнаграждение .поред мен е осн.заплата и ДТВ с постоянн характер ,а не награди премии, изв.труд

 RE: обезщетение по чл.222т.3 lll (гост) 19.07.2007 09:44

г-жа с.атанасова няма ли да се включи . Много ми е важно .При изчисляване на обезщетението какво взимам за база -осн. заплата и ДТв с пост характер или всички начисления за предходен месец.Къде да го прочета ?

 RE: обезщетение по чл.222т.3 trz-to Профил 19.07.2007 09:50

Чл. 19. (1) Когато работникът или служителят не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 от Кодекса на труда се определя, като полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.

(2) Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск и обезщетенията по Кодекса на труда при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата.

Чл. 20. В брутното трудово възнаграждение извън случаите по чл. 177 и 228 от Кодекса на труда се включват основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда.

 RE: обезщетение по чл.222т.3 Божо Профил Изпрати email 19.07.2007 10:02

Брутното трудово възнаграждение в твоя случай ще включва омз и допълнителните възнаграждения, без значение дали са с постоянен или с непостоянен характер
Просто взимаш брутното трудово възнаграждение получено от работника или служителя за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение.
Естсествено , ако в КТД - то напремир няма предвидено друго.

 RE: обезщетение по чл.222т.3 John Профил 19.07.2007 10:25

НСОРЗ - Чл. 17. (1) В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват:
1. основната работна заплата за отработеното време;
2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;
4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;
5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.
(2) В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск.

Мисля, че тази разпоредба от новата наредба (м/у другото с почти непроменено съдържание спрямо старата) дава еднозначен отговор. Нито извънреден труд, нито целева награда, могат да влезнат при определяне на обезщетенията по глава десета, раздел ІІІ КТ, както и възнаграждението за платен отпуск.
 

 RE: обезщетение по чл.222т.3 Божо Профил Изпрати email 19.07.2007 10:54

Да , Джон, така е . За извънредния труд си прав. За него спор няма.

Но за премиите и наградите - не съм сигурен .
Защото , според мен , раздаваните премии и награди се определят на някаква база - нещо постигнато например, което задължително се определя във Вътрешните правила за РЗ на предприятието. И те МОГАТ ДА БЪДАТ с постоянен характер.

Така , че по-правилно тогава е в такъв случай след като се определи точно какво влиза в брутното възнаграждение да бъдат определени кои допълнителни възнаграждения са с постоянен характер и кои не .

В Наредбата - увеличеното заплащане на нощния труд не е включено в допълнителните възнаграждения с постоянен характер, но това не означава , че трябва да бъдат изключени от обезщетението на работник , който работи само нощни смени и за него това се явява постоянно ДВ , същото е отразено и във ВПОРЗ на предприятието.

Така , че моето мнение , е да се определи премиите и получавани награди имат ли постоянен характер, отразени ли са като такива във ВПОРЗ за да могат да бъдат част от т.3 на чл.17/1/ от Наредбата за структурата
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения