Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! земеделски производител и счетоводство

Страница 1 от [2] 12»

 земеделски производител и счетоводство гост (гост) 26.07.2007 17:20

зем.производител рег.по ддс /физ.лице/трябва ли да сключи договор за счетоводно обслужване във връзка с ГФО

 RE: земеделски производител и счетоводство didah Профил 26.07.2007 18:41

Чакай малко! Какво питаш? Дали да си наемеш счети, или дали да съставяш ГФО?

 RE: земеделски производител и счетоводство гост (гост) 26.07.2007 18:52

ами май и двата въпроса са интересни

 RE: земеделски производител и счетоводство гост (гост) 26.07.2007 18:55

като физическо лице/зем.производител/ мога ли да сключа договор за счетоводно обслужване с друго физическо лице/счетоводител/

 RE: земеделски производител и счетоводство didah Профил 26.07.2007 18:58

Попаднах на въпроса ти и на другото място.Там съм ти отговорила.Ти ли си ЗП?Имаш ли наети лица?

 RE: земеделски производител и счетоводство гост (гост) 26.07.2007 19:09

няма наети лица

 RE: земеделски производител и счетоводство гост (гост) 26.07.2007 20:12

защо никой не се включва в дискусиите за земеделски производители

 RE: земеделски производител и счетоводство nick_cave Профил Изпрати email 26.07.2007 20:15

храним прасетата :)

 RE: земеделски производител и счетоводство elisaveta_p Профил Изпрати email 26.07.2007 20:16

... и не пипаме нищо

 RE: земеделски производител и счетоводство Булгар (гост) 26.07.2007 20:17

А теб какво те притеснява , защо мислиш че не би могло

 RE: земеделски производител и счетоводство Булгар (гост) 26.07.2007 20:18

Ей оставете една плешчица и за назе

 RE: земеделски производител и счетоводство Булгар (гост) 26.07.2007 20:19

Мале ама благи прасенца бре

 RE: земеделски производител и счетоводство гост (гост) 26.07.2007 20:29

а за ГФО какво ще кажете

 RE: земеделски производител и счетоводство Гост от П-в Профил 26.07.2007 21:04

Eдно прасенце за един ГФО ?!
Не става !!!

 RE: земеделски производител и счетоводство гост (гост) 27.07.2007 09:18

земеделски производител рег.по ддс/физллице/ има ли задължение за съставяне на ГФО,питам не следвайки логиката ,а съобразно закона

 RE: земеделски производител и счетоводство niki67 Профил Изпрати email 27.07.2007 09:33

Ами все пак ЗП не е търговец, не би следвало да трябва да изготвя ГФО. Това е задължение на търговците по ТЗ.
ЗП има задължение да се регне по ЗДДС, ако облагаемия му оборот надхвърли 50х, но според мен това не значи, че той е търговец и че трябва да води счетоводство. Трябва да води отчетност по ЗДДС, да подава дневници и декларации, обаче ми се струва, че като ФЛ нетърговец той не е длъжен да изготвя ГФО.

Материята обаче е много далеч от сферата на интересите ми:)))) така че не съм на 100% сигурен, нека се включат и други.

ЗП се регистрира като такъв в Областната дирекция "Земеделие и гори" и е освободен от облагане по ЗДДФЛ за непреработената растителна и животинска продукция, която произвежда. Доходите си ги декларира в данъчната декларация, но те са необлагаеми.
Не виждам как би съставил баланс, защото в него какво ще включи - цялото си лично имущество ли? Той не е фирма, не е ЕТ. Той си е физическо лице. Това, че има задължение да се регне по ДДС при определени условия, е съвсем отделно според мен.

 RE: земеделски производител и счетоводство гост (гост) 27.07.2007 10:50

интересно ,че съгл.закона за статистиката зем.призводител трябва да подава отчет в НСИ

 RE: земеделски производител и счетоводство гост (гост) 27.07.2007 12:22

Ако сте земеделски производител-ЕТ и сте регистрирани по ДДС, трябва да се води счетовоство във всичките му аспекти.

 RE: земеделски производител и счетоводство гост (гост) 27.07.2007 12:43

не става въпрос за зем.производител ЕТ , а за физ.лице

 RE: земеделски производител и счетоводство ivarbanov Профил Изпрати email 27.07.2007 12:44

вЪПРОСА Е ЗА ЗЕМ. ПРОИЗВОДИТЕЛ фл нерег. като ЕТ предполагам

Ами много е спорно, аз така и не ми стана ясно Но май съм склонен да приема че НЕ Ама имало там някаква наредба.....

odit.info/?s=6&i=31931&f=1

 RE: земеделски производител и счетоводство nadqiv Профил Изпрати email 27.07.2007 13:08

Земеделски производител, регистриран по ЗДДс води счетоводство/двустранно/ защото е регистриран по ЗДДС, възстановява ДДС, акциз за горивата, правят му проверки данъчните при тези възстановявания. Така също баланси ,ОПР и ОПП искат баките, защото работят с кредити. Така че е редно да си има счетоводител/грамотен/ Относно годишния отчет, поради обстоятелството ,че в качеството си на регистриран земеделски производител реализира непреработена земеделска продукция,попълва специалната справка в ГДД, не формира облагаем редултат, съответно не подава годишен финансов отчет.

 RE: земеделски производител и счетоводство Галия Профил Изпрати email 27.07.2007 13:18

Физическото лице щом е регистрирано по ДДС и води двустранно счетоводство ,би трябвало да изготвя ГФО , независимо ,че е е освободен от облагане . Данъчните не са много компетентни , затова по добре се подсигури.

 RE: земеделски производител и счетоводство съмнителен (гост) 27.07.2007 15:41

ти с тия термини ГФО, закони малко повече ги знаеш за земеделски производител ?????????

 RE: земеделски производител и счетоводство nadqiv Профил Изпрати email 27.07.2007 19:29

Какъв ГФО бе колеги, той не реализира облагем резултат. какво ще пишете в ОПР-то , само приходи ли? Та нали няма да ви го приеме статистиката/подавам ги по електронен път/ .Я погледнете в ГДД справката за регистрираните земеделски проидводители, които реализират непререботена селскостопанска продукция, някъде да има резултат????

 RE: земеделски производител и счетоводство jjjl (гост) 27.07.2007 19:55

В търговския закон ясно е разграничено , кои лица НЕ са търговци : това са физически лица занимаващи се със земеделие, регистрираните земеделски производители са вече нещо друго, те попадът в разпоредбите на ЗКПО, ЗОДФ и други,

 RE: земеделски производител и счетоводство jjjl (гост) 27.07.2007 19:56

Изпуснал съм едно Л , ама ше прощавате , човек на 2 водки бърка

 RE: земеделски производител и счетоводство дейна Профил Изпрати email 27.07.2007 19:58

вмъкнал си и едно Ъ,дет не му е мястото

 RE: земеделски производител и счетоводство амии (гост) 27.07.2007 20:06

nadqiv-може да се прави ОПР и още как.А как си води регистрите по ДДС, ако няма приходи и разходи,хм? И в ГД-откъде си изсмуква сумите, дори и да са необлагаеми?????

 RE: земеделски производител и счетоводство MoRdoc (гост) 27.07.2007 20:21

nadqiv кои колеги питаш?

 RE: земеделски производител и счетоводство Рени Р Профил Изпрати email 27.07.2007 20:41

Ако иска изготвя ако иска не . Не задължено а пък това дали е регистрарано в позем.комисия или не е ама е все едно .Ако случайно не се е регистриало какво , нима няма пак да влезе в регистрация по ЗДДС или пък има значение каде ще си посочи дохада в табличката за неолбагаемите или не за ГФО няма никакво значение . ГФО е регламентирано в ЗСч . не в ППЗСПЗЗ. Виж и да е рег.земеделски и да не е вес едно щом е по ЗДДС двустраното не му мърда .

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
В сила от 1.01.2002 г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (изм. доп. ДВ бр. 105/2006 г.) Този закон урежда:
1. изискванията към всеобхватността и достоверността на счетоводните системи (счетоводствата) в предприятията;
2. съдържанието, съставянето и публичността на финансовите отчети на предприятията;
3. изискванията към лицата, които съставят финансовите отчети отчет.
(2) Предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност.
Търговец
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 1996 г.) Търговец по смисъла на този
закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от
следните сделки:
1. покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в
първоначален, преработен или обработен вид;
2. продажба на стоки от собствено производство;
3. покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
4. търговско представителство и посредничество;
5. комисионни, спедиционни и превозни сделки;
6. застрахователни сделки;
7. банкови и валутни сделки;
8. менителници, записи на заповед и чекове;
9. складови сделки;
10. лицензионни сделки;
11. стоков контрол;
12. сделки с интелектуална собственост;
13. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги;
14. покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
15. лизинг.
(2) Търговци са:
1. търговските дружества;
2. кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.
(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по
предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако
дейността му не е посочена в ал. 1.
Лица, които не са търговци
Чл. 2. Не се смятат за търговци:
1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност

 RE: земеделски производител и счетоводство ivarbanov Профил Изпрати email 27.07.2007 21:11

И защо да не му мърда двустранното? В момента май няма такова изискване. Мислиш ли че не мога да си определя данъка за внасяне /данъчни кредит/ само на база на регистрите по ЗДДС Единственото ми съмнение е по една наредба, която не познавам, и се цитираше в линка, който дадох по горе

 RE: земеделски производител и счетоводство jjjl (гост) 27.07.2007 23:15

Тая дейна е опасна , братче

 RE: земеделски производител и счетоводство дейна Профил Изпрати email 27.07.2007 23:17

о,не просто обичам българският език и литературното му приложение

 RE: земеделски производител и счетоводство jjjl (гост) 27.07.2007 23:21

Аууу тук се натъкнахме на удивително хармонично много странно развита /госпожица/ госпожа/ господин/

 RE: земеделски производител и счетоводство jjjl (гост) 27.07.2007 23:22

Подчертай вярното

 RE: земеделски производител и счетоводство дейна Профил Изпрати email 27.07.2007 23:23

познай без жокер !

 RE: земеделски производител и счетоводство jjjl (гост) 27.07.2007 23:37

Да бе

 RE: земеделски производител и счетоводство дейна Профил Изпрати email 27.07.2007 23:48

да,бе

 RE: земеделски производител и счетоводство jjjl (гост) 27.07.2007 23:48

Дейна по скро ме питай некое счетоводно въпросче

 RE: земеделски производител и счетоводство дейна Профил Изпрати email 27.07.2007 23:57

нямам нужда да питам,но защо не се регистрираш?

 RE: земеделски производител и счетоводство jjjl (гост) 28.07.2007 00:19

Къде ?

 RE: земеделски производител и счетоводство jjjl (гост) 28.07.2007 00:21

в сайта ли

 RE: земеделски производител и счетоводство дейна Профил Изпрати email 28.07.2007 00:24

е ,ако искаш и по ЗДДС

 RE: земеделски производител и счетоводство jjjl Профил 28.07.2007 00:25

аха

 RE: земеделски производител и счетоводство Misho Kehajov Профил Изпрати email 28.07.2007 00:33

Никъде в БЪЛГАРСКОТО законодателство за ф.лице З.П. , няма конкретни счетоводни,
точно определени изисквания, освем прага на самоосигуряване - 55.00 за земеделие и 110.00 за животновъдство, доказват го самите изисквания за кандидатстване в европейските фондове.

 RE: земеделски производител и счетоводство гост (гост) 28.07.2007 00:48

Няма изискване зем.производител /физ.лице/ да съставя ГФО,подава си дан.декларация ,подава си отчет за НСИ /който съдържа ОПР и т.н./,ако е регистриран по ДДС -подава и регистрите съгл.ЗДДС, и сам си избира формата на счетоводство.

 RE: земеделски производител и счетоводство didah Профил 28.07.2007 10:25

Кехайов,
"55.00 за земеделие и 110.00 за животновъдство, доказват го самите изисквания за кандидатстване в европейските фондове. "
Това пък откъде?

 RE: земеделски производител и счетоводство pantafil Профил Изпрати email 28.07.2007 17:01

Абе, който заспива на две водки да не се хваща. ЗП регистриран по ДДС да си наеме някой, който да си блъска главата с дивотиите и да си гледа спокойно добитъка.Дето се казва "кой за каквото учил"
и да си носи отговорностите. Ха на здраве!

 RE: земеделски производител и счетоводство Рени Р Профил Изпрати email 28.07.2007 17:15

ivarbanov, прав си вярно , това не съм му обърнала внимание ,че е отпаднало ... сигурно защото нищо това едностранно ми е адски странно животно и не го практикувам
 

 RE: земеделски производител и счетоводство ivarbanov Профил Изпрати email 28.07.2007 18:11

Май имаше по рано изискване за двустранно при рег. по ДДС То и аз си спомням нещо такова Само че тук не говорим и за едностранно даже а за липсва на счетоводство
реклама
Нагоре
Страница 1 от [2] 12»

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство