Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. заявление за отпуск по чл.164, ал.1

 заявление за отпуск по чл.164, ал.1 cveti (гост) 31.07.2007 16:24

Здравейте, някой може ли да ми каже откъде да намеря бланка за заявлението, което майката трябва да подаде на работодателя, за да ползва отпска по чл.164, ал. 1 от КТ. Предварително благодаря за съдействието.

 RE: заявление за отпуск по чл.164, ал.1 Ани В Профил 31.07.2007 16:35


Вх. № .............................. ДО
Дата: ............................... г н (г жа) ..........................................
директор, управител, председател л и др.
на .......................................................
предприятие, фирма, учреждение и т.н.
гр. (с.) ................................................З А Я В Л Е Н И Е

от
трите имена по документ за самоличност
ЕГН ..........................................., живущ в гр. (с.)
ул. ..................................................................., № ......., бл. ......., вх. ......., ет. .....…………….
на длъжност ........................................, в
цех, отдел, звено

Уважаеми(а) господин(жо) .............................,

На основание чл.164, ал.1 от Кодекса на труда заявявам, че ще ползвам платен отпуск за отглеждане на малко дете до навършване на 2 годишна (6 месечна) възраст на детето ми

трите имена на детето
родено на ...................................... 20... г., считано от 20... г.
Прилагам:
1. Акт за раждане на детето № ................... от 20... г.
2. Декларация по чл.46, ал.2 от НРВПО от 20... г.


гр.(с) ................................. С уважение: .......................
................................ 20... г. подпис


Забележка: Ненужното се зачертава.

 RE: заявление за отпуск по чл.164, ал.1 cveti (гост) 31.07.2007 16:53

Сърдечно благодаря :-)! Приятна вечер. И само да попитам, то подавайки декларацията по чл.46,ал.3 от НРВПО не е необходимо да се подава декларация, че детето не е настанено в детско заведение?? Ако пък трябва тази декларация в свободен текст ли е?? Отново благодаря предварително.

 RE: заявление за отпуск по чл.164, ал.1 Ани В Профил 31.07.2007 17:04

Не е необходимо да се подписва друга декларация. Това, че детето не е настатето в детско заведение се декларира в декларацията по чл.46, ал.2
 

 RE: заявление за отпуск по чл.164, ал.1 cveti (гост) 01.08.2007 12:55

Благодаря ти Ани В :)! Приятен ден!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване