ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! УП-2 И УП-3

 УП-2 И УП-3 Ани (гост) 10.05.2004 09:57

Бихте ли ми казали кога се издават тези удостоверение - УП-2 и УП-3 и по - точно винаги ли при напускане се издават

 Re: УП-2 И УП-3 maya (гост) 10.05.2004 10:54

Има три УП-та - 1, 2 и 3. УП-1 и УП-2 се издават от последния работодател когато лицето ще се пенсионира. В УП-1 се описва неговия трудов стаж, а в УП-2 се описва дохода за избраните от него 3 години преди 1997 и целия период след 1997 г. Тези документи служат пред НОИ за отпускане на пенсията, без значение дали тя е за прослужено време, по болест и т.н.
УП-3, или по-известо като образец 30, се издава за да удостовери на каква длъжност и за кой период е работил служителя при даден работодател. Това УП не е задължително да се издава при напускане на служителя, но ако бъде поискано от него не може да бъде отказано неговото издаване. Това УП служи да удостовери пред друг работодател трудов стаж ако служителя си е загубил трудовата книжка, но основно е създаден да служи отново пред НОИ като дублиращ документ на трудовата книжка ако има някакви празноти в нея. Например за по-възрастните служители, на които трудовия стаж в началото на кариерата им не е бил оформян с продълговатия печат, винаги при подаване на документи за пенсия се изискваше и УП-3. И днес ако в НОИ възникнат някакви проблеми с оформения трудов стаж в трудовата книжка, служителите имат пълното основание да изискат издаване на УП-3. Но то се издава само от предприятието където служителя е работил през дадения период, а не от последния му работодател.
УП-3 може да се издава и в случай че имате назначен на трудов договор пенсионер. Издавайки му този документ той го представя пред НОИ и по този начин може да си повдигне % за прослужени години, но не и размера на самата пенсия. За повдигане размера на пенсията се изисква УП-2.

 Re: УП-2 И УП-3 Ани (гост) 10.05.2004 11:51

Мая много ти благодаря за изчерпателния отговор
Желая ти много успехи

 Re: УП-2 И УП-3 Ани (гост) 01.06.2004 16:30

И тук се бъркат УП-3 и УП-30
УП- 3 се издава за удостоверяване на осигурителния стаж
УП-30 за удостоверяване на трудовия стаж
Не винаги двете неща се покриват

 Re: УП-2 И УП-3 Веселин Профил 01.06.2004 17:38

Ани, ти се бъркаш нещо. УП-3 е новият вариант на стария УП-30. Ако обърнеш внимание в УП-30 имаше текст в колонката за стажа, който цитира параграфи от ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЕНСИИТЕ, но такива правилник и закон вече няма. При трудов договор осиг.стаж съвпада с трудовия. Новото т.е. УП-3 се опира на наредбата за пенсиите и осиг.стаж.
Само помисли за пример според теб кога се прави УП-3 и кога УП-30 и ще разбереш, че грешиш. Използва се само УП-3.

 Re: УП-2 И УП-3 Веселин Профил 05.06.2004 20:14

Тъй като ходих на един семинар посветен на УП-1, УП-2 и УП-3 ще уточня нещо със сигурност за тези, които се интересуват, тъй като от горните писания се вижда, че има противоречиви мнения и то как няма да има като никъде нищо не пише по въпроса, а ги научаваме по метода на пробите и грешките.
УП-3 подменя УП-30...всъщност УП-3 е изчистения обновен вариант на УП-30, съобразен с новите изисквания съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и КСО. Специалистът каза, че можел да се използва и УП-30, защото от НОИ нямяло да откажат да го пиремат. Както много неща в нашата татковина не са узаконени, така и тези УП-та не са, а някой или някоя институция в случая НОИ си измисля формуляри, които после се използват официално. Все пак се препоръчва да се ползва УП-3. Ако някой го интересува нещо повече да пита, каквото знам ще уточня за тези УП-та.

 УП-2 И УП-3 Нина (гост) 03.08.2004 10:22

Кой оформя документите, удостоверяващи стаж, заплати и т.н. Чии подписи се полагат - на главен счетоводител и работодател, или други?

 Re: УП-2 И УП-3 Веселин Профил 10.08.2004 11:42

Всеобщо разпространено е мнението и така се и прави в практиката, че УП-1 се изготвя и подписва от длъжностини лица при последния работодател, при който се пенсионира лицето. Това всъщност било задължение на лицето, което се пенсионира. И наистина като се замислим в УП-1 нали се описва целият стаж на пенсионера от всички налични документи, а какво отношение спрямо този стаж има последният работодател, че ще полага и подписи даже на това УП-1. Така поне ни беше обяснено на семинара от лекторката. Друг е въпроса доколко самия пенсионер ще се справи с попълването на образеца.
УП-2 вече се попълва от длъжностно лице от съответното предприятие, откъдето се издава за него няма как, защото се дакларира изплащан доход от него.
Кой ще го подписва си решава предприятието т.е. може да са заместници на ръководителите на образеца си пише кой го подписва. Например там, където аз работя въобще УП-2 и УП-3 не се подписват от гл.сч. и директор, а от по-ниски в йерархията длъжностни лица със запетайка като заместници...

 RE: УП-2 И УП-3 edmond (гост) 15.11.2009 23:11

bihte li mi kazali ot kide da vzema upe 2 za trudov staj predi 1997,sled kato predpriyatieto v koeto e rabotil basta mi e likvidirano

 RE: УП-2 И УП-3 StD Профил 17.11.2009 19:14

На теория добре, но на практика получаването на стари УП-3 се оказва почти невъзможно, тъй като фирмите вече не съществуват. И това само ще се задълбочава във времето.

А това с правоъгълния печат си е направо уникална българска практика - не се гледа какво пише, а дали е правоъгълен. Ами ако е леко със заоблени краища?! :-)

Между другото наредбата за т.нар. правоъгълен печат е отпаднала от около 8 г.

 RE: УП-2 И УП-3 Вероника (гост) 10.12.2009 11:04

Ако предприятието е ликвидирано, ведомостите му задължително се носят в НОИ. Само в НОИ могат да издадат УП-2 или УП-3.

 RE: УП-2 И УП-3 ЛС Профил 10.12.2009 11:09

НОИ не издават УП-3 и УП-2, техните удостоверения за осиг.стаж и осиг.доход са други.

 RE: УП-2 И УП-3 гост (гост) 24.12.2009 17:43

Съкращават ме. Какви документи и печати трябва да изисквам, свързани със стаж и др. ? Не съм кандидат пенсионер, млад съм.

 RE: УП-2 И УП-3 1234 (гост) 25.12.2009 21:17

Поискай си УП-2 и УП-3 и си ги пази за пенсиониране, нищо че си млад. Годините си минават и като дойде време за пенсия фирмата,в която си работил може и да я няма. По закон ако прекрати дейност, фирмата предава ведомостите за заплати в НОИ, но не разчитай на това. Наскоро напуснах фирма, в която съм работил 17 години. Подадох си писмена молба за издаване на тези удостоверения и ми ги направиха. Нямат право да ти откажат. В УП-2 се описва осигурителния доход,а в УП-3 осигурителния стаж (който не винаги съвпада с този в трудовата книжка)
ДО
.........................
.........................ЗАЯВЛЕНИЕ

от:……………………………………………………………………………………………........
адрес: гр./с./……………………………..област…………………………………………..
ул. ……………………………………….№………ж.к. …………………………………......
бл. ………….вх. ………ет. …….. ап. …………..тел. ……………………………………
роден /а/ на ……………………………………..в гр./с./………………………………….
област:………………………………………….ЕГН…………………………………….........


На основание чл.5, ал (7), т. 2 от Кодекса за социално осигуряване
Моля, да ми бъдат издадени:
- УДОСТОВЕРЕНИЕ обр. УП-2 за полученото брутно трудово възнаграждение (осигурителен доход за определяне размера на пенсията) и
- УДОСТОВЕРЕНИЕ обр. УП-3 ( за осигурителния стаж)


както следва:
от ……………………до ………………… на длъжност …………………………………….
от ……………………до ………………... на длъжност …………………………………….
от ……………………до ………………… на длъжност ………………………………......

Приложение: копие на трудова книжка…………………200….. г. Подпис:…………………………

 RE: УП-2 И УП-3 анонимен (гост) 31.05.2011 12:58

имам въпрос премстих се през деемвир мчиналат година от едно място на друго, след като съм служил 4 години. Издадоха ми документ УП -3, на който отдолу пише трудовият стаж е равен на осигурителният (това го пише и в трудовата ми книжка) но нямам УП2. Нуждая ли се от УП2?

 RE: УП-2 И УП-3 ЛС Профил 31.05.2011 13:01

да

 RE: УП-2 И УП-3 koko28283 Профил Изпрати email 25.06.2011 22:44

издадено ми е УП-3 от фирма в която съм работил преди 10 години. Видях че има графи: " законоустановено работно време осем часа" и " работил при непълно работно време четири часа".
понеже разбрах, че турдовия стаж не съвпада с осигурителния стаж, МОЖЕЛИ ФИРМАТА ДА Е ПИСАЛА ПО ТОЗИ НАЧИН, ЧЕ СЪМ БИЛ НА ЧЕТИРИ ЧАСА РАБОТНО ВРЕМЕ?! и така трудовия ми стаж да не е равен на осигурителния!
друго което ме претеснява за издаването на УП-3 е следния текст от УПЪТВАНЕТО за попълването му, цитирам: "Осигурителят е длъжен да издава удостоверение обр. УП-3 в случаите, когато осигурителният стаж на лицето не е равен на трудовия /служебен/ стаж и когато има положен извънреден труд."
БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!

 RE: УП-2 И УП-3 neli7304 Профил Изпрати email 26.06.2011 12:24

През 2001 г. 4 ч. РВ е пълен осиг. стаж. Друг е въпросът, че вероятно доходът е по-нисък.

 RE: УП-2 И УП-3 koko28283 Профил Изпрати email 26.06.2011 19:20

благодаря много за отговора!!
значи няма място за безпокойство, че осигурителния и трудовия стаж се разминава!!

 RE: УП-2 И УП-3 neli7304 Профил Изпрати email 26.06.2011 19:22

Отговор на koko28283(26.06.2011 19:20):
koko28283 каза:
благодаря много за отговора!!
значи няма място за безпокойство, че осигурителния и трудовия стаж се разминава!!


Ами те не се разминават за 2001 г.

 RE: УП-2 И УП-3 neli7304 Профил Изпрати email 26.06.2011 19:23

Всеки работен ден, в който сте отработили 4 ч. по ТД имате 1 ден трудов и 1 ден осигурителен стаж.

 RE: УП-2 И УП-3 koko28283 Профил Изпрати email 27.06.2011 02:11

благодаря много за търпението и отговорите!
бъдете здрави!

 RE: УП-2 И УП-3 jaroud Профил Изпрати email 20.09.2011 09:34

Ще използвам темата да попитам задължен ли е последния работодател да издаде УП-1 на служител, който се пенсионира и в кой нормативен акт е посочено това задължение. ова го чухме на един семинар, но и там не казаха къде точно го пише и сега възникна спор тук.

Благодаря предварително на отзовалите се.

 RE: УП-2 И УП-3 Liglyo Профил 20.09.2011 09:35

Отговор на jaroud(20.09.2011 09:34):
jaroud каза:
Ще използвам темата да попитам задължен ли е последния работодател да издаде УП-1 на служител, който се пенсионира и в кой нормативен акт е посочено това задължение. ова го чухме на един семинар, но и там не казаха къде точно го пише и сега възникна спор тук.

Благодаря предварително на отзовалите се.


По мое мнение, не е задължен :)))

 RE: УП-2 И УП-3 Ани1 Профил 20.09.2011 09:38

НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2009 г.) Пенсиите и добавките към тях се отпускат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), към което се прилагат всички необходими оригинални документи. Заявлението може да се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса или чрез упълномощено лице до териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя. Заявление за пенсия от лице, изтърпяващо наказание "лишаване от свобода" или задържано под стража, може да се подава и чрез ръководителя на мястото за лишаване от свобода, съответно на мястото на задържане под стража, който издава удостоверение, в което се вписват трите имена по документ за самоличност на лицето, единният граждански номер и постоянният му адрес.

 RE: УП-2 И УП-3 jaroud Профил Изпрати email 20.09.2011 09:40

Да, и аз го четох това, но пише може , а не че последния осигурител е задължен да го издаде и да подаде документите.

Отговор на Ани1(20.09.2011 09:38):
Ани1 каза:
НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2009 г.) Пенсиите и добавките към тях се отпускат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), към което се прилагат всички необходими оригинални документи. Заявлението може да се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигу...

 RE: УП-2 И УП-3 Ани1 Профил 20.09.2011 09:41

значи не е задължен :)

по-скоро е въпрос на добра воля от последния осигурител да изготви УП1

Отговор на jaroud(20.09.2011 09:40):
jaroud каза:
Да, и аз го четох това, но пише може , а не че последния осигурител е задължен да го издаде и да подаде документите.


 RE: УП-2 И УП-3 jaroud Профил Изпрати email 20.09.2011 09:50

И аз така мисля, но тази информация на семинара ме обърква.....
Отговор на Ани1(20.09.2011 09:41):
Ани1 каза:
значи не е задължен :)

по-скоро е въпрос на добра воля от последния осигурител да изготви УП1


 RE: УП-2 И УП-3 Ани1 Профил 20.09.2011 09:52

Преди доста години, последния работодател подготвяше и подаваше документите в пенсионното.
Но отдавна не е така :)

Отговор на jaroud(20.09.2011 09:50):
jaroud каза:
И аз така мисля, но тази информация на семинара ме обърква.....

 RE: УП-2 И УП-3 ро Профил 20.09.2011 10:00

[[citat]]
Ани1 каза:
Преди доста години, последния работодател подготвяше и подаваше документите в пенсионното.
Но отдавна не е така :)


АЗ все още подавам служебно документи за пенсиониране.Става по лесно. Има си служител,който работи със служ.лица Отговор на Ани1(20.09.2011 09:52):

 RE: УП-2 И УП-3 Ани1 Профил 20.09.2011 10:01

Не споря, но не е задължение на последния осигурител :)))

Отговор на ро(20.09.2011 10:00):
ро каза:
[[citat]]
Ани1 каза:
Преди доста години, последния работодател подготвяше и подаваше документите в пенсионното.
Но отдавна не е така :)


АЗ все още подавам служебно документи за пенсиониране.Става по лесно. Има си служител,който работи със служ.лица

 RE: УП-2 И УП-3 на_Дришльо_кака_му Профил 20.09.2011 10:02

Не споря, но не е .....


представям си като решиш да спориш :Р

Отговор на Ани1(20.09.2011 10:01):
Ани1 каза:
Не споря, но не е задължение на последния осигурител :)))


 RE: УП-2 И УП-3 Ани1 Профил 20.09.2011 10:03

хих......
Каката, днес май не си хапнала шоколад? :))

Отговор на на_Дришльо_кака_му(20.09.2011 10:02):
на_Дришльо_кака_му каза:
Не споря, но не е .....


представям си като решиш да спориш :Р


 RE: УП-2 И УП-3 Liglyo Профил 20.09.2011 10:04

Отговор на Ани1(20.09.2011 10:03):
Ани1 каза:
хих......
Каката, днес май не си хапнала шоколад? :))По изплезения и език ли позна? :)))

 RE: УП-2 И УП-3 veronika11 Профил 06.09.2013 16:39

здравейте бих искала да ви попитам от къде мога да си извадя УП 3 и УП2 като фирмата е в ликвидация от 1995 и единствения документ който имам е трудовата ми книжка
благодаря ви предварително Отговор на neli7304(26.06.2011 19:23):
 

 RE: УП-2 И УП-3 Abby12 Профил 06.09.2013 17:49

прекратените осигурители без правоприемник предават ведомостите в НОИ
проверете тук: https://applications2.nssi.bg/ARCHRegisteredEmployers/
ако намерите фирмата - искайте издаване от НОИ
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване