Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Мнооого гореща тема! фактура за лихви

 фактура за лихви гост (гост) 14.09.2007 14:26

Издава ли се фактура за лихви от Данъчно задължено лице? И ако да, как отразявате доставката в дневника за продажби?

 RE: фактура за лихви кротка (гост) 14.09.2007 14:59

Фактура може и да не се издава съгл.чл.113,ал.3,т.1 от ЗДДС. Аз лично издавам фактури за лихви. Доставката е по принцип освободена по реда на чл.46,ал.1,т.1.Ако лихвата е начислена въз основа договор за лизинг лицето може да избере доставката да е облагаема - съгл.чл.46,ал.2.
Вие трябва да определите каква е сделката Ви и как ще процедирате относно документирането й. Ако при Вас лихвата попада в кръга на освободените доставки обърнете внимание на чл.73 от ЗДДС.

 RE: фактура за лихви гост (гост) 14.09.2007 15:26

лихвата е начислена върху депозит за наем, не е лизинг.

 RE: фактура за лихви кортка (гост) 14.09.2007 15:44

Нещо не мога да схвана - за лихва ли говорим или за неустойка?

 RE: фактура за лихви мария (гост) 14.09.2007 15:48

Добре върху неустойката дължи ли се ДДС?Говорим за неустойка върху невнесена навреме наемна вноска.

 RE: фактура за лихви ivanini Профил Изпрати email 14.09.2007 15:59

(2) Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер.

 RE: фактура за лихви кротка (гост) 14.09.2007 16:01

Вижте чл.26,ал.1 и ал.2 - от ал.2 - изречение второ

 RE: фактура за лихви гост (гост) 14.09.2007 16:37

значи фирмата е внесла депозит по договор за наем, по който получава лихва. ясно, че влиза в чл.26,ал.1 и ал.2 и ддс не се дължи, но издавам ли фактура и как да я отнеса в дневника за продажби?вероятно като освободена доставка?

 RE: фактура за лихви куки (гост) 14.09.2007 16:42

Ами сега?????

 RE: фактура за лихви Вова (гост) 14.09.2007 16:48

не издаваш фактура ,лихвите ти са само паричен поток.

 RE: фактура за лихви witch Профил 14.09.2007 16:50

Дъвкано, дъвкано

Отговор (за пореден път)
Не се издава фактура, а се издава подходящ документ, в който се пише кой на кого какви лихви и за какво дължи
Не е обект на облагане по ЗДДС и не влиза в дневника

 RE: фактура за лихви Жули (гост) 21.09.2007 09:51

Лично аз издавам фактура за лихвите ( въпреки възможността да не се издава).
Кредитополучателят си признава лихвата на разходи и този разход е документарно обоснован с документ. Не знам лихвените листи, писма и прочее документи дали ще бъдат признати от данъчните органи с оглед реквизити и други. Така че - фактура, основание чл.46, ал.1, т.1!

 RE: фактура за лихви ivanini Профил Изпрати email 22.09.2007 12:10

Лично според мен фактурата не е необходима, в крайна сметка може и други документи, нека разчупим стереотипа вече, моля Ви!

 RE: фактура за лихви Калина Янкова Профил Изпрати email 22.09.2007 21:04

Ако не се издаде фактура за лихвите , трябва да се вкл. в отчета за продажбите.

 RE: фактура за лихви ели Профил 22.09.2007 21:16

Калинче, ти нали имаш финансови къщи .. погледнато от твоята къщурка е точно така :)

ако лихвата е с обезщетителен характер / пр. за ненавременно внесена сума по доставка/ тогава самата лихва не е доставка и не се включва в дневника - няма характера на освободените фин.доставки

 RE: фактура за лихви Калина Янкова Профил Изпрати email 23.09.2007 16:55

Ели, обаче ако става въпрос за представен заем от фирма-нефинансова институция , как ще се оформи лихвата?

 RE: фактура за лихви lansky Профил Изпрати email 23.09.2007 17:37

чл 84 ППЗДДС

 RE: фактура за лихви ели Профил 23.09.2007 18:14

Калинче, аз и горе го казах набързо, но хайде пак :)

Предоставен заем вече е освободена доставка - чл. 46 ал.1 т.1
Самата лихва при този случай е възнаградителна, а не обезщетителна, затова се показва в дневниците, независимо, че съгласно чл. 113 ал.3 т. 2 може да не се издава данъчен документ.

Лански, този член от правилника е за другите лихви, които не се отразяват в дневника.

 RE: фактура за лихви lansky Профил Изпрати email 24.09.2007 19:13

ихаааа.... от дискусията в одита - направо в дневниците или вън от тях )))

неофициално тълкуване "одит.инфо" - така ли стана???

 RE: фактура за лихви ели Профил 24.09.2007 23:09

Лански, май не си единствения дето не е разбрал китайския ми :) обаче колкото и пъти да го кажа, май пак ще е със същия акцент :))

 RE: фактура за лихви Yahoo (гост) 25.09.2007 01:39

Айде едно рамо от мен за Ели.

Ако получаваш лихви по депозит за наем - чл. 46, ал. 1, т.1 ЗДДС (малко не съм убеден че точната точка е т.1, може и т.3 да е):
издаваш - не издаваш фактура - в освободените доставки и в дневника за продажби

Ако получаваш лихви за забавено плащане на наема (което си е абсолютно, ама абсолютно различна хипотеза) - тук се се гледа чл. 26, ал. 2 ЗДДС - лихви за забава и чл. 84 ППЗДДС и няма фактура и е налице възможност за пълно творчество за документирането.
Според мен чл. 84 ППЗДДС е доста глупав текст - няма пречки лихвите да се опишат във фактурата като доп. информация за наема, но да не влязат в данъчната основа.
тези лихви не влизат в дневника - нито като облагаеми доставки (наем) нито като освободени.

 RE: фактура за лихви aso Профил 16.11.2007 12:16

Здравейте, трябва да изчисля лихва за забавено плащане на контрагент по договор за услуга, не ми е много ясно дали лихвата трябва да я изчислявам върху сумата по издадената фастура с ДДС или върху сумата без ДДС.Предварително Ви благодаря

 RE: фактура за лихви Вова (гост) 16.11.2007 12:24

В договра каква сума фигурира ? редно е да е без ДДС т.е в/у дан.основа .

 RE: фактура за лихви evrodeputat Профил 02.12.2008 14:49РАЗЯСНЕНИЕ № 2431193 от 25.02.2008 г. относно прилагане разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и § 8 от ПЗР на ЗДДС
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
чл. 26, aл. 2 ЗДДС,

чл. 84 ППЗДДС
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-193/16.05.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:

Българско юридическо лице, във връзка с извършвани от него доставки на стоки задава следните въпроси:
1. Кои лихви и неустойки са с обезщетителен характер, и кои не са?
2. При неизпълнение на задължение за плащане по фактури от предходни години, следва ли лихвите и неустойките с обезщетителен характер да бъдат елемент на данъчната основа, или за тях е приложим режимът за 2007 г.?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:

По Първи въпрос:

Данъчното третиране на лихвите и неустойките с обезщетителен характер е регламентирано с разпоредбите на чл. 26, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност и чл.84 от Правилника за неговото прилагане.

Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от Закона, данъчната основа се определя на база всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Изрично в Закона е предвидено, че плащанията за лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер, не се смятат за възнаграждение по доставката. При документирането им. не се издава данъчен документ, а само документ, който удостоверява плащането им ог контрагента по доставката, съгласно разпоредбите на чл.84 от Правилника за прилагане на ЗДДС.

По своята правна същност лихвите и неустойките могат да бъдат разделени на такива с обезщетителен характер или, такива, със санкциопен характер.

С обезщетителен характер се считат тези лихви и неустойки, които обезщетяват страната по договора, която е претърпяла вреди, в следствие неизпълнение на задълженията на другата страна по същия.

По смисъла на чл.86 от Закона за задълженията и договорите, при неизпълнение на парично задължение, длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. За действително претърпените вреди в по-висок размер, кредиторът може да поиска обезщетение съобразно общите правила. На основание на същата законова разпоредба, лихва / обезщетение/ за всеки ден забава на съответното плащане, е дължимо, дори и в случаите, когато в сключения между страните договор липсва изрична клауза за заплащане на лихва.

Лихвите и неустойките със санкционен характер са тези. които са уговорени между страните като допълнителна санкция, а именно, в допълнение на тази, която компенсира неизпълнението на договора и представлява заместваща престация.

На основание чл.26, ал.2 от Закона, лихвите и неустойките със санкционен характер се включват в данъчната основа. В случаите на разваляне на конкретния договор, уговорените между страните неустойки не са основа за начисляване на данък върху добавената стойност по смисъла на чл.26, ал.1 от Закона, тъй като не е налице доставка по смисъла на чл.6 от същия закон.

По Втори въпрос:

По отношение на лихвите и неустойките с обезщетителен характер, платени през 2007 година, дължими за неизпълнение на задължения но фактури от предходни години, считам, че за същите, съгласно разпоредбите на параграф 8 от ПЗР на ЗДДС, е приложим данъчният режим, съществуващ към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана с фактура доставка. Съгласно цитираната разпоредба, когато след влизането в сила на Закона /Обн. ДВ,бр.63/2006г., в сила от 01.01.2007г./, възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставката, която е фактически извършена и документирана до влизането в сила на същия закон, изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на данъчно известие по чл.115 от материалния закон, при издаването на което се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана преди това доставка.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ

ЗА ПРИХОДИТЕ:

/МАРИЯ МУРГИНА
 

 RE: фактура за лихви Лихва (гост) 03.12.2008 12:38

Нещо много тъп отговор на Мургина ми се стува.Ако има лихва по д-р за забавено плащане,то трябва да я разделиш на две.Първо до размера според ЗЗД и другото което е над тази ст-ст е вече със санкционен характер и влиза в дан.основа.Много тъпо не мислите ли?
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС