Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА

 дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА гост (гост) 17.10.2007 13:31

дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА

 RE: дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА 6MATI Профил 17.10.2007 13:34

Заповед№..............дата м-ц г-на............я марш от тука!

 RE: дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА ralicadi Профил 17.10.2007 13:35

"......................................." ООД СТ.ЗАГОРА

ЕГН: ================
Табелен N°: 000010

ЗАПОВЕД N° 5/03.09.2007

На основание чл.326 ал.1 от Кодекса на труда
и молба N° 9400-7 от дата 03.08.2007


ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

c .........................................., считано от: 05.09.2007
от фирма ".........................................................." ООД
с място на работа МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
в област Старозагорска СТ.ЗАГОРА
на длъжност Експерт реклама и РR
шифър по НКП 2419 Експерт, реклама

Причини за прекратяване на трудовия договор:
Предизвестие от работника.

На лицето да се изплатят следните обезщетения съгласно:

а) 0.00лв
б) 0.00лв
в) 0.00лв

Други условия


Копие от заповедта да се връчи на лицето и отдел ТРЗ.

АНТОНИЯ ПАНЧЕВА
..........
подпис

Изготвил заповедта : Ралица Димитрова Експерт, УЧР
..........
подпис

Съгласувано с :

Гл. счетоводител :...........
подпис


Юрисконсулт:............
подпис


Дата на връчване на заповедта

Работник :..........
подпис на лицето

 RE: дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА ralicadi Профил 17.10.2007 13:35

И много моля утре да не питате пак!

 RE: дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА 6MATI Профил 17.10.2007 13:36

ralicadi - ще ти се а:)))))

 RE: дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА ralicadi Профил 17.10.2007 13:38

И АЗ ИСКАМ!!!!

 RE: дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА mata hari Профил Изпрати email 17.10.2007 13:40

Аааа моля ви се "И АЗ ИСКАМ" си е запазена марка!!!

 RE: дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА гост (гост) 17.10.2007 13:41

фирма.................
София,адрес
булстат
дан.№

акт за прекратяване на трудово правоотношение
№..........от дата............

Днес ...........на основание чл.325,т.1 от КТ ,лична молба с вх.№......Директора(име) действащ
като изпълнителен директор
прекратява трудово правоотношение на
трите имана на лицето и ЕГН постояне адрус,личана карта №
на длъжност......
шифър по НКП кат персонал
причини за прекратяване: по взаимно съгласие на двете страни.
на лицето се дължат обезщетения:
например по чл. 224от Кт (неизползван платен годишен отпуск)
Копие от заповедта да се връчи на лицето ,на служителите от ФСО и АСО
за сведение и изпълнение

Изготвил: директор

заповдта връчена на лицето(дата и подпис)

 RE: дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА witch Профил 17.10.2007 13:42

може ли още веднъж, че нещо си обърках и не съм сигурна това ли е документа. СПЕШНО Е!
 

 RE: дайте пример на ЗАПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ РАБОТА ralicadi Профил 17.10.2007 14:04

айде почна се - предавам се ще а...м
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство