Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Себестойност

 Себестойност Юли (гост) 23.10.2007 21:42

Задължително ли е да се изчислява себестойността на произведената продукция и да се прави калкулация? Не може ли само да се съпостовят приходите и разходите от дейността?

 RE: Себестойност ivanini Профил Изпрати email 23.10.2007 21:46

задължително, май някои хора ги домързява а???

 RE: Себестойност Юли (гост) 23.10.2007 21:48

А някой проверява ли калкулацията, при ревизия например?

 RE: Себестойност ivanini Профил Изпрати email 23.10.2007 21:49

разбира се

 RE: Себестойност _dexter_ Профил 23.10.2007 22:02

Защо да е задължително? Преди беше - заради разпоредба в стария зддс, според която не можеше да се продава под себестойност. Но този текст отпадна. Не се сещам ЗСч да поставя такова изискване (но си проверете - за всеки случай).

 RE: Себестойност ivanini Профил Изпрати email 23.10.2007 22:06

това че е отпаднал този текст от ЗДДС според теб те освобождава да изчисляваш себестойност така ли?????

 RE: Себестойност _dexter_ Профил 23.10.2007 22:12

Ами да - освен ако не ми посочиш законов текст, с който да ме опровергаеш :)). Определянето на себестойността остава добра счетоводна и търговска практика, но не се сещам за такова законово изискване. Следователно не е задължително от гледна точка на закон. Ако си напишеше в счетоводната политика, че няма да определяш себестойност, не би следвало да имаш проблеми.

 RE: Себестойност ivanini Профил Изпрати email 23.10.2007 22:14

а в стандартите чете ли?що не видиш СС2

 RE: Себестойност bimba (гост) 23.10.2007 22:16

браво отговор в стил niki67, а аз съм му фен.

 RE: Себестойност _dexter_ Профил 23.10.2007 22:16

Кои по-точно? За материалните запаси ли? Там пише как се определя себестойността, а не че задължително трябва да се определя такава.

 RE: Себестойност ivanini Профил Изпрати email 23.10.2007 22:18

темата май се изчерпа, а?:))))

 RE: Себестойност ivanini Профил Изпрати email 23.10.2007 22:20

Чл. 13. (1) Активите, собственият капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

(2) Историческа цена е цената на придобиване, себестойността или справедливата цена.

(3) Последващи оценки на активите и пасивите се извършват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

 RE: Себестойност One Профил 23.10.2007 22:22

При условие, че имаш начален и краен запас от продукция и незавършено производство и не правиш себестойност, как ще съставиш ОПР и баланс и ще определиш верен финансов резултат?
Ако става въпрос за някой ресторант или кафе напр. може да не правиш себестойност, а само да изписваш материалите по определените в рецептите разходни норми, но за сериозно производствено предприятие без себестойност не можеш да направиш верен финансов отчет.

 RE: Себестойност emili (гост) 23.10.2007 22:22

ivanini подържам те изцяло
В НСС 2 Стоково-материални запаси се съдържат основни изисквания относно обхвата на разходите, формиращи себестойността на произвежданата продукция и себестойността на предоставяните услуги от предприятието. Общото, което се отнася за себестойността на продукцията от собствено производство и за себестойността на предоставяните услуги, е, че в нея не се включват:

- административни разходи;

- разходи за продажба;

- финансови разходи;

- извънредни разходи.

Тези разходи се отчитат като текущи разходи в периода, в който са направени.

Тази нормативна постановка е в съответствие с определението на основното понятие „себестойност“, дефинирано в Допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, а именно: „Себестойност е оценката на произведените (създадените) в предприятието активи, в която не се включват административните разходи, разходите за продажби, финансовите и извънредните разходи.“

Себестойността на продукцията се определя от:

- стойността на употребените материали;

- стойността на разходите за преработка;

- стойността на другите разходи, свързани с производството на съответната продукция.

 RE: Себестойност _dexter_ Профил 23.10.2007 22:28

Ок, ivanini, доказа си тезата. Сгрешила съм :))), има законово изискване :).
Колкото до незавършено производство, ако правилно разбирам Юли - най-вероятно няма.....

 RE: Себестойност ivanini Профил Изпрати email 23.10.2007 22:40

няма, в смисъл?

 RE: Себестойност _dexter_ Профил 23.10.2007 22:43

В смисъл защо няй-вероятно няма незавършено производство ли? Говорех за конкретния въпрос на Юли - щом иска да съпоставя приходите с разходите, следователно иска да формира резултат. И може би не иска да прави себестойност, да изписва продукция, защото всички натрупани разходи са му продукция, която вече я няма (реализирана някъде). Ама кой знае дали не греша и този път - само си разсъждавам :)

 RE: Себестойност emili (гост) 23.10.2007 22:49

_dexter май пак грешиш ,след като има продажба на готова продукция ,следва да има себестйност на същата

 RE: Себестойност _dexter_ Профил 23.10.2007 22:50

Emili, може да греша, но според мен ти не ме разбираш добре :))

 RE: Себестойност ivanini Профил Изпрати email 23.10.2007 22:52

Стоково-материални запаси - краткотрайни материални активи под формата на:
.....................................
....................................

г) незавършено производство, представляващо съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция;

 RE: Себестойност emili (гост) 23.10.2007 23:01

_dexter може би не съм те разбрала ,ама какво значи "не иска да прави себестойност, да изписва продукция, защото всички натрупани разходи са му продукция, която вече я няма "-представи си ,че има производство на 50 вида изделия ,как ще разбере кои от тях са печеливши и кои не ,или за теб е важен крайния резултат.
Аз те разбрах напълно - всички разходи за продукция са вложени ,и същата е продадена .
Според мен себестойност и калкулация на готова продукция - задължително .

 RE: Себестойност _dexter_ Профил 24.10.2007 12:00

Emili, почуствах нужда да обясня още малко какво имах предвид :)). Представете си баничарница - всеки ден произвежда определен брой закуски. Няма останало тесто от предишния ден (незавършено производство), няма непродадени закуски (продукция на склад). Започват производството сутринта, влагат материали и труд, произвеждат и продават. На края на деня няма тесто (незавършено производство) и няма непродадени закуски (продукция на склад). Имат вложени разходи, сумата от които им е себестойността на продукцията. Не са броили колко закуски са произвели. Не ги интересува особено каква им е печалбата по отделни закуски. След като няма продукция на склад и незавършрно производство - какви активи ще оценяват, че да се налага да определят себестойност? Промерът е хипотетичен, изхождам от оскъдната информация на Юли (човекът, задал първоначално въпроса).
Не поддържам тезата, че е правилно да не се определя себестойност, но хипотетично е възможно - поне според мен.

 RE: Себестойност emili (гост) 24.10.2007 20:12

За целите на счетоводното отчитане е необходимо фиксиране на стойностите и натуралните параметри на готовата продукция към дадена дата. Законът за счетоводството е определил такава дата - тази, към която се съставя годишният финансов отчет. При изготвяне на междинни отчети също е задължително да се калкулира себестойността на готовата продукция.
хипопотетично е възможно ,но не е правилния вариант.

 RE: Себестойност toti-999 Профил 24.10.2007 20:35

Ето накратко моето мнение.

Купил си материали разни за 500 000 лв.

Отчиташ продадена продукция за 750 000 лв.

Нямаш незавършено производство и нямаш останала продукция в склада. Тоест всичко което е произведено е продадено.

Ако имаш аналитична отчетност на продажбите и успееш с разходните норми за всяко изделие продукция да докажеш , че със закупените материали може да се произведе продукция само за 750 000 лв. няма да имаш никакви проблеми.

Ако обаче съгласно разходните ти норми за изделията ти трябва да си отчел продажба на продукция за 1 000 000 лв. ще имаш проблеми ако данъчния не е корумпиран.

На практика в повечето фирми е така . Отчетена продадена продукция за 750 000 лв. а не за 1 000 000 лв. Разликата от 250 000 лв. е произведена и продадена без продажни документи.
Ако имаш аналитична отчетност на продажбите няма начин сериозен данъчен да не хване разликата от 250 000 лв. укрити приходи. Съответно ще си платиш за дяволъка. Ако нямаш аналитична отчетност няма да е проблем на въпросния данъчен да докаже укритите приходи от 250 000 лв.

След всичко това реши дали е добре да си правиш себестойност или да не правиш. Не забряавяй , че ти трябва да доказваш че закупените материали са отишли за производството на цялата отчетена от теб продадена продукция.

 RE: Себестойност _dexter_ Профил 24.10.2007 21:43

Е, то ако говорим да се преметнат данъчните, какво ми пречи да си завиша или занижа разходната норма? Както се случва в повечето фирми, според мен. Много ти разбира данъчният колко прежда отива за производството на 1 метър плат (има специфичен начин на обработка, който може да се използва като оправдание за завишени разходни норми на материали).
Пак казвам - не смятам, че е правилно да се работи без калкулация на себестойност, но теоретично би било възможно.

 RE: Себестойност toti-999 Профил 24.10.2007 22:38

Как какво ти пречи . Разходната норма/РН/ е една .Няма как да имаш две РН за едно изделие .

Я кажи как дефинираш РН.

 RE: Себестойност _dexter_ Профил 24.10.2007 22:59

РН е ясно какво е - я ти кажи кой я определя? И ако е технологът на фирмата, дали не може да я побутне от тук, от там, за да докара нужната себестойност? Ако всички във фирмата си разбират от работата, винаги могат да се обосноват защо е нужно да се вложат 5 единици материал, а не 4,5.
В същия този дух може да се поспекулира с незавършеното производство, особено в някои производства, в които фактическата инвентаризация е трудна или почти невъзможна.....

 RE: Себестойност toti-999 Профил 25.10.2007 09:30

какво ми пречи да си завиша или занижа разходната норма?

По горното за РН написах заради горния текст. След уточнението за 5 единици вместо 4.5 разбира се може . Но ако вместо 5 изпишеш 7 - това вече си е уливане. При това положение има най-малко три варианта.

1. Честен , съвестен и кадърен данъчен - ще те хване и ще си платиш за дяволъка . В моя пример още 250 000 приходи и лихви съответно.

2. Кадърен но корумпиран - ще го купиш с определена сума.

3. Кадърен но мързелив - печелиш пак с по малко разходи от точка 2.

По въпроса дали трябва да се прави в случая себестойност - отговора е препоръчителен подход.

 RE: Себестойност emili_p7 (гост) 25.10.2007 12:15

toti-999 не съм много съгласна с твоето мнение ,защото първо в себестойността на един продукт влиза не само материали - влизат заплати ,осигуровки ,амортизации ,ел.енергия /които са променливи в различните периоди/и др.,а това ,че данъчния може да открие укрити приходи е много относително ,да не кажа почти невъзможно .За да се формира и счетоводната печалба играят роля и други разходи непряко свързани с дейността на фирмата ,които се разпределят на база продадена продуция.

 RE: Себестойност ivarbanov Профил Изпрати email 25.10.2007 12:19

Подкрепям нуждата от формиране на себестойност.
Счетоводство само заради данъчните ли се води?

 RE: Себестойност Мrak (гост) 25.10.2007 12:39

А аз се чудя, как в едно производствено предприятие,където се води двустранно (не двойно) счетоводство,може да се работи без себестойност.Как заприхождавате (303/611) и изписвате (701/303) готовата продукция ако нямате себестойност.

 RE: Себестойност toti-999 Профил 25.10.2007 21:20

emili_p7 - не си права. Приеми , че в примера става въпрос само за приходи от продажба на продукция. Няма как да скриеш от данъчния истинските разходни норми/РН/. Чрез тях той много лесно ще те хване че вместо да изписваш разходи само за действително отчетените приходи от теб / в примера 750 000лв./ ти изписваш всички разходи от 302 сметка , и защото в склада нямало останала непродадена продукция , и нямало незавършено производство.

Нали говорим за кадърен и некорумпиран данъчен . В противния случай всичко е възможно.

 RE: Себестойност tzvetito Профил Изпрати email 25.10.2007 21:50

ХОРА, НЕ ЧЕТЕТЕ ЛИ??? НЕ Е ОТПАДНАЛА ПРОДАЖБАТА ПОД СЕБЕСТОЙНОСТ !!!!!!!!!!!
СПРАВКА-ЧЛ. 27 ОТ ЗДДС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 RE: Себестойност Accept (гост) 25.10.2007 21:59

чл.27 е само за определени хипотези (това не е основана норма). Основната норма е чл.26

 RE: Себестойност toti-999 Профил 29.10.2007 10:34

ЗДДС ТУК НЯМА НИЩО ОБЩО. ТУК СТАВА ВЪПРОС ЗА СЪПОСТАВЯНЕ НА приходите от продажба на продукция и разходите за произвеждане на тази продукция. Себестойност може да не правиш , но разходна норма/ РН/ - материали за единица изделие трябва да имаш.
Ако нямаш проверяващия ще те застави да направиш . След прилагането на РН ще се види ясно ,че изписаните материали са много повече от отчетената продадена продукция. Така ще цъфнат укритите приходи , откраднатото ДДС и откраднатите данъци съответно.

Така , че ако Ви проверява кадърен и некорумпиран данъчен няма измъкване .
Ако обаче данъчния е кадърен но корумпиран , както писах по-горе може да водиш счетоводството си както искаш . Всичко е въпрос на цена на данъчния.

 Двустранно счетоводство!Спешно Пиленцето (гост) 27.11.2007 15:01

Извинявам се ама някой може ли да ми каже някакво определение за двустранно счетоводство..Моля :)

 RE: Себестойност фйоееКДМ (гост) 27.11.2007 15:03

Дебин Маса/Кредит Каса

 RE: Себестойност witch Профил 27.11.2007 15:04

Чакай сега, това е коледния банкет не е двустранно счетоводство :-))))))))))

 RE: Себестойност Федор Венедиктович Ез...  Профил 27.11.2007 15:14

Тоти :-) представи си едно нормално кафене :-))) Дали ще сложиш 6 грама в кафемашината или 8 резултата е един и същ :-)
Или ще се получи от двата варианта кафе тип "прани чорапи" или ще е нормално кафенце ;-). А вярвай ми, тази разлика от 2 грама на ден може да е кило, две :-) на месец, колко ще е :-)
А ако ти трябва и сложиш 10 грама, с 8 грамовото изобщо няма да има разлика. Пък ти ми разправяй за честен и кадърен данъчен, който ще ми дава акъл да слагам "по-малко" кафе в кафемашината и да си изгоня клиентите, като им давам топла водичка. Ми ако аз съм решил да "мачкам" конкуренцията със силно кафе? Да не говорим за коктейлите ;-Р

 RE: Себестойност toti-999 Профил 27.11.2007 15:41

Федя за кафене може да не се престараваш . Не вярвам данъчния да ровичка детайлно , макар че и от тях има катили.

 Себестойност -Моля помогнете s_lady (гост) 07.03.2008 17:53

Имам нужда от помощ! Имам въпрос за защита на диплома: Какво представлява и как се определя "доставната стойност (себестойността) на стоково-материалните запаси? В СС 2 пише какво представлява добавната стойност, но не ми е ясно как се определя. И защо добавната стойност е представена като историческа цена - има ли разлика м/у историческа цена и себестойност?

 RE: Себестойност r_01 Профил 08.03.2008 00:26

Щом си стигнала до дипломна работа значи си минала изпита по счетоводство.Ами вземи го отвори и почети, защото иначе направо ще е шашнеш комисията

 RE: Себестойност hrisss89 Профил 21.06.2012 07:40

Въпрос: Съществуват ли връзки или зависимости между калкулираната себестойност на продадените продукция и услуги, финасовият резултат и нетнана реализируема стойност?
Благодаря предварително.

 RE: Себестойност hrisss89 Профил 21.06.2012 07:52

Въпрос: Съществуват ли връзки или зависимости между калкулираната себестойност на продадените продукция и услуги, финансовият резултат и нетната реализируема стойност?
Благодаря предварително. Отговор на emili(23.10.2007 22:22):

 RE: Себестойност hrisss89 Профил 21.06.2012 07:52

Въпрос: Съществуват ли връзки или зависимости между калкулираната себестойност на продадените продукция и услуги, финансовият резултат и нетната реализируема стойност?
Благодаря предварително. Отговор на r_01(08.03.2008 00:26):

 RE: Себестойност hrisss89 Профил 21.06.2012 07:53

Въпрос: Съществуват ли връзки или зависимости между калкулираната себестойност на продадените продукция и услуги, финансовият резултат и нетната реализируема стойност?
Благодаря предварително.

 RE: Себестойност Mitko33 Профил 21.06.2012 10:06

Тоти примерите ти продължават да са тъпи както и преди 5 години.....
излишното количество вложени материали винаги може да се оправдае, чрез Протокол за производствена авария, бракувана продукция и ред други....
също така, себестойността на продукцията ти не се определя само от количеството на вложените материали и при едно голяма производство със скъпи машини и европейско заплащане на вложения в производството труд, то вложените материали могат да се окажат една незначителна част от себестойността на продукцията.... така че, примерите с разни баничарници и кафенета са повече от неподходящи в случая..... пък и при производство на няколко етапа е много трудно да ти проследят РН, още повече, както обичаш да споменаваш АЖУРА има планови себестойности и т.н.
А и самото ти твърдение, че фирмите произвеждали продукциа за 1 млн., а отчитали продажби за 750 хил. показва, че нямаш никакъв опит с производствените фирми...
Айде пожелавам ти повече практика.....

Отговор на toti-999(29.10.2007 10:34):
toti-999 каза:
ЗДДС ТУК НЯМА НИЩО ОБЩО. ТУК СТАВА ВЪПРОС ЗА СЪПОСТАВЯНЕ НА приходите от продажба на продукция и разходите за произвеждане на тази продукция. Себестойност може да не правиш , но разходна норма/ РН/ - материали за единица изделие трябва да имаш.
Ако нямаш проверяващия ще те застави да направиш . След прилагането на РН ще се види ясно ,че изписаните материали са много повече от отчетената продадена продукция. Така ще цъфнат укритите приходи , откраднатото ДДС и откраднатите данъци...

 RE: Себестойност toti-999 Профил 21.06.2012 10:31

Отговор на Mitko33(21.06.2012 10:06):
Mitko33 каза:
Тоти примерите ти продължават да са тъпи както и преди 5 години.....
излишното количество вложени материали винаги може да се оправдае, чрез Протокол за производствена авария, бракувана продукция и ред други....
също така, себестойността на продукцията ти не се определя само от количеството на вложените материали и при едно голяма производство със скъпи машини и европейско заплащане на вложения в производството труд, то вложените материали могат да се окажат една незначителна част от себестойнос...


"Саше" много си....сещате се....

Сега едно по едно.

1--излишното количество вложени материали винаги може да се оправдае, чрез Протокол за производствена авария, бракувана продукция и ред други...."Саше" сакаш да кажеш с манипулациика...доообре "Саше"...

2--"Саше" разхода на материал в изделие ....имам предвид научно определен/разбирай от специалисти/ - данъчните винаги могат да назначат проверка на такива да определят колко е РН........нали "Саше"...Сега се надевам "саше", си разбрал, че не може некой си като гледа в тавана да определи РН...

3---Другите разходи в себестойноста заплати съответно и осигуровки например...да могат да бъдат завишени....ами "саше" дал бог всекиму такова "манипулиране" на себестойноста....

Повече не смятам да те опровергавам "Саше" щото си ...знаеш къв си...по-горе е написано...

Ажурчето никога не бих го използвам за изчисляване на себестойности.... "Саше" аз използвам за това Ексела от 18 години "Саше"....и никога не съм имал проблеми със себестойноста с данъчните....

Хубав ден "Саше"....обаче, ше знаеш, че си много....сещаш се нали "Саше"....

 RE: Себестойност Mitko33 Профил 21.06.2012 10:36

абе ти си болен мозък.... кой ти говори за преправяне на резултати... смешко!
Ако имаше повече опит щеше да знаеш, че производствени аварии се случват почти ежедневно за 1, 2, 3 часа, за което се съставя протокол, подписва се от началник на смяна и т.н.
Колкото до това да ме наричаш Саше - в този сайт си имам само един профил и хората, които трябва си го знаят... но това, че отскоро ти пак се появи с този си ник и отново ръсиш малоумия е повече от досадно....
айде със здраве...
 

 RE: Себестойност toti-999 Профил 21.06.2012 10:45

Отговор на Mitko33(21.06.2012 10:36):
Mitko33 каза:
абе ти си болен мозък.... кой ти говори за преправяне на резултати... смешко!
Ако имаше повече опит щеше да знаеш, че производствени аварии се случват почти ежедневно за 1, 2, 3 часа, за което се съставя протокол, подписва се от началник на смяна и т.н.
Колкото до това да ме наричаш Саше - в този сайт си имам само един профил и хората, които трябва си го знаят... но това, че отскоро ти пак се появи с този си ник и отново ръсиш малоумия е повече от досадно....
айде със здраве...


"Саше" не си ме разбрал правилно "Саше", чети бавно това което съм написал, пък дано го разбереш....ама кат се казваш "Саше"...простено да ти е....

"Саше"..ти си човек, и като такъв имаш право да ръсиш глупости по адрес на всеки...нищо, че не го познаваш ..... Демокрация сме от 22 години "Саше"....дерзай по същия път....и ще стигнеш до под кривата круша обаче!!!

"Саше" я ми посочи една фирма която за да си завиши манипулативно себестойноста както казваш ти през последните 5 години да е използвала способа - повишаване на заплатите и съотв. осигуровките. Ама нека да е частна фирма ...и да има заети лица повече от 100.

Каквото повикало...такова се обадило "Саше"...стара народна мъдрост!!!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство