Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Бракуване на МПС

 Бракуване на МПС Ани (гост) 22.11.2007 20:50

Здравейте, предстои ми да бракувам катастрофирало МПС за което трябва да съставя протокол за брак. От КАТ ми казаха че протокола трябва да е свободен текст, но все пакда ви питам има ли някакви по- специални изисквания.

 RE: Бракуване на МПС хх (гост) 23.11.2007 11:34

№………………………………………… Предприятие…………………………….....
Дата…………………. Адрес ……...…………………………………………………………..


ПРОТОКОЛ за бракуване
на дълготрайни материални (нематериални) активи
КОМИСИЯ в състав:
Председател ………………………………………………………………………..….
трите имена, длъжност

Членове : 1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………..

на основание на Заповед № …………………Дата …………………… прегледа:


Инв. № …………………………и намери:

1. Материалният (нематериалният) дълготраен актив е бил въведен за първи път в експлоатация на дата …………………..във ………………………………………….
2. Първоначалната стойност е …………………….. лв.
3. Отчетената амортизация е. ................................... лв
4. Резервът от последващи оценки към датата на бракуването е ………………….лв.
5. Техническото състояние на актива е: ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
6. Причините за това състояние са: ……………………………………………………
............................................................................................................................................
7. Комисията намира, че за това състояние на актива са виновни (няма виновни) следните длъжностни лица: ………………………………………………………….
..........................................................................................................................................
Въз основа на горните констатации, комисията намира, че посоченият по-горе материален (нематериален) дълготраен актив не може да се използва според предназначението му в системата на предприятието, в което се намира, нито в друго предприятие и реши, че той следва да се ликвидира

№ Дебит ………./Кредит ………………Сума ………………………

Статия № ..........................сметка ан. с/ка ……………сметка ан. с/ка


Председател ……………
подпис
Членове:
Счетоводител: …………
подпис
1. ……………………….
подпис
2. ……………………….
подписЗАПОВЕД
за ликвидация на материален (нематериален) дълготраен активОдобрявам протокол №…………………… за бракуване на негоден материален (нематериален) актив.Нареждам дълготрайния материален (нематериален) актив да се ликвидира от комисия в състав:

Председател ………………………………………………………………………..….
трите имена, длъжност

Членове : 1. ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………..чрез: ………………………………………………………………………………………

Получените материали да се: …………………………………………………………..

Гр. (с.)………………
Дата………………… Ръководител…………

ето това е скъпа!

 RE: Бракуване на МПС ели (гост) 20.12.2007 14:01

някой ,може ли да ми отговори?Имаме бракувано МПС /влекач/,искаме някои от частите да ги заприходим в фирмата счетоводно за използване ,като втора употреба.Как може това да стане?Благодаря!

 RE: Бракуване на МПС raq Профил 20.12.2007 14:36

дебит материални запаси, кредит сметка ликвидация

 RE: Бракуване на МПС ели (гост) 20.12.2007 16:22

какви суми да им сложа по оценка на наша комисия или примерно по някакъв % от цената на нови?Благодаря!
 

 RE: Бракуване на МПС Филипа Профил 20.12.2007 21:05

По оценка на ваша комисия ги заприхождаваш ,примерно в склад втора употреба.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство