Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! осигуровки в/у аванс

 осигуровки в/у аванс маргарита (гост) 04.12.2007 14:20

При плащане на аванс осигуровките само за с-ка на работодателя ли се внасят или и личните?

 RE: осигуровки в/у аванс John Профил 04.12.2007 14:25

Чл. 7, ал. 1 и 11 КСО.

 RE: осигуровки в/у аванс маргарита (гост) 04.12.2007 15:03

Което означава, че личните вноски се внасят при окончателното изплащане на заплатите. Така ли John?

 RE: осигуровки в/у аванс GALA (гост) 04.12.2007 15:04

ДА ТАКА Е

 RE: осигуровки в/у аванс маргарита (гост) 04.12.2007 15:08

За първи път ще изплащаме аванс за текущия месец на 7-мо число на м.12 , а заплатите за м.11 ще гиизплатим на 21.12.07г. Кога трябва да подам декл.1 и декл.6?

 RE: осигуровки в/у аванс GALA (гост) 04.12.2007 15:10

КОГАТО ИЗПЛАТИШ ОКОНЧАТЕЛНО ЗАПЛАТИТЕ

 RE: осигуровки в/у аванс маргарита (гост) 04.12.2007 15:23

Като изплатя заплатите за м.11 на 21.12.2007г. на следващия ден подавам декл.1, до края на м.12 - декл.6.
На 24.01.2008г. ще платя заплатите за м.12.2007г. след като приспадна аванса за м.12.2007г., изплатен на 07.12.2007г. На 24.01.2008г. додавам декл.1, до края на м.01.2008г. подавам декл.6.
Ако греша ме поправете...

 RE: осигуровки в/у аванс тина (гост) 04.12.2007 16:41

Декл.1 не се ли подава при всяко пащане на аванс или заплата и внасяне на осигуровки на следващия ден, а декл.6 в края на месеца , съответно с код1 за изплатения аванс, който е за текущия месец и за заплатата, която е за предходен месец / с изключение на декларираните с код 1 в предходния месец/.

 RE: осигуровки в/у аванс маргарита (гост) 04.12.2007 20:11

Много ме объркахте, дайте ми компетентен отговор знаещи, моля Ви....

 RE: осигуровки в/у аванс 456 (гост) 04.12.2007 20:17

Кое беше некомпетентното в отговора на John

 RE: осигуровки в/у аванс маргарита (гост) 04.12.2007 20:24

Тина ме обърква...

 RE: осигуровки в/у аванс 777 (гост) 04.12.2007 20:26

НАРЕДБА № Н-8
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) Декларация образец № 1 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г.) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;

Д6
Код 1 - изплатен аванс за месеца. Дължат се осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, ДЗПО, Учителски пенсионен фонд, здравно осигуряване и вноски за фонд „ГВРС” за сметка на осигурителя, чиито размери следва да се попълнят по точки 10 до 15 в полетата на съответната колона.
Този код се посочва и когато през съответния месец работодателят е длъжен да внесе данък по чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ (определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания, направени през предходния месец). В този случай се попълва само размера на данъка в т. 17 на съответната колона.

 RE: осигуровки в/у аванс ели (гост) 04.12.2007 20:33

Ами хайде обяснете го по простичко де...

 RE: осигуровки в/у аванс milN (гост) 04.12.2007 21:27

простичко може само един човек, ние с него не можем да се мерим
www.nap.bg/ospage?id=180
Указание относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №Н–8
 

 RE: осигуровки в/у аванс маргарита (гост) 05.12.2007 10:08

Пример 2:

1. Изплатен е аванс за текущия месец на 15 февруари и дължимите осигурителни вноски върху аванса са следните: за ДОО - 600,00лв.; за ДЗПО в универсален пенсионен фонд - 50,00лв.; за здравно осигуряване – 80,00лв.; за фонд ГВРС – 30,00лв.
2. Изплатено е възнаграждение на 25 февруари за месец януари на работещите по трудово правоотношение лица и дължимите осигурителни вноски върху възнаграждението са следните: за ДОО - 800,00лв.; за ДЗПО в универсален пенсионен фонд - 90,00лв.; за здравно осигуряване – 150,00лв.; за фонд ГВРС – 60,00лв.Удържан е данък по чл. 42 от ЗДДФЛ в размер на 100,00лв.
В този случай общото задължение за месеца по фондове е ДОО-1400,00лв.; ДЗПО в универсален пенсионен фонд - 140,00лв.; за здравно осигуряване – 230,00лв.; за фонд ГВРС – 90,00лв. и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ - 100,00лв. Осигурителят следва да попълни и подаде Декларация обр. № 6 до 28 февруари 2007г. със следното съдържание:

Не може да се копира декл.6.
Вижте примера на този адрес.
www.nap.bg/ospage?id=180реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване