Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Застраховки живот

 Застраховки живот Лили (гост) 31.12.2007 12:27

Колеги, съвсем предпразнично, чета коментар на курс от Л.Мермерска.Наистина изключителен професионалист, но ме озадачи, нейното мнение, че върху сумата за застраховките Живот направени от работадателя следва да се внасят осигуровки.Аз ли бъркам или нещо не съм разбрала?Благодаря!

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 31.12.2007 13:45

Не чувам мнения, или нямате такъв случай или вече празнувате!

 RE: Застраховки живот pamela Профил 31.12.2007 13:57

Социален разход ли е застраховката "Живот"
Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - зам. директор в НАП

Въпрос: Социален разход ли е застраховка "Живот" в полза на служители по трудов договор трета категория труд, направена за сметка на работодателя, и следва ли върху сумата на разхода да се начислят осигуровки в размера за фонд "Пенсия"? Трябва ли да се съобразяваме с текста на чл. 294 от ЗКПО при определяне на дължимите осигуровки, който за нуждите на данъчното облагане изрично отнася разходите за застраховки "Живот" към социалните разходи?Отговор: Социално-битовото и културното обслужване на работниците и служителите се финансира със средства на работодателя и от други източници. Правото да се определят начинът на разпределението и използването на тези средства, съгласно чл. 293 от Кодекса на труда, е предоставено на Общото събрание (Събранието на пълномощниците), включително и несиндикалните членове, които имат равни права да се ползват от тези средства. За Общото събрание или Събранието на пълномощниците съществува нормативно установено задължение от чл. 6 и чл. 7 от Кодекса на труда да защитава общите интереси на работниците и служителите по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи и организации.

Общото събрание не може да делегира правомощията си по чл. 293 от КТ на работодателя, който по своя преценка и с вътрешен акт да налага и други критерии в разпределението на средствата.

В Закона за корпоративното подоходно облагане е дадено определение на понятието "социални разходи". Това са отчетените като разходи социални придобивки (в пари или в натура), определени по чл. 293 и 294 от Кодекса на труда или по ред и начин, определени от ръководството на предприятието и достъпни за всички работници и служители, включително на лицата, на които е възложено управлението, и на лицата, наети по правоотношения, приравнени към трудовите по смисъла на ЗДДФЛ. Не е налице предоставянето на социални разходи в натура в случаите на възстановяване на разходи на лицата под каквато и да е форма.

На основание чл. 1, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за работещите по трудови правоотношения се изчисляват и внасят върху получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

В чл. 2 , ал. 1 от Наредбата изрично е посочено,че върху сумите, изплащани за сметка на средствата за социални разходи пряко, постоянно или периодично, на работниците и служителите в натура или в пари се дължат осигурителни вноски, а в чл. 2, ал. 2 изчерпателно са изброени хипотезите, при които не се изчисляват и внасят осигурителни вноски.

Според разпоредбата на чл. 6, ал. 11 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 2, ал. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, върху средствата за социални разходи, давани постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО, в пари или в натура, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии, определени съответно по реда на чл. 6, ал. 3, 4 и 5.

Задължението за начисляване и внасяне на осигурителните вноски не освобождава осигурителите от внасянето им, ако върху същите разходи се дължат и са заплатени данъчни задължения. Данъчните задължения не може да се отъждествяват със задължението за внасяне на осигурителните вноски. Социалните разходи за целите на социалното осигуряване се третират по различен начин. Налице е специална нормативна уредба в областта на социалното осигуряване, която изключва приложението на данъчното законодателство по отношение на задължителното осигуряване.

Сумите за социални разходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, не се включват при определянето на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност на осигурителя.

Вноските за застраховка "Живот" по ЗКПО ще се считат за социален разход, ако са изпълнени по-горе споменатите условия.
От 1 януари 2007 г. е в сила чл. 2а от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, съгласно който осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт.[/B]

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 31.12.2007 14:10

Pamela,защо така ме "уби" в навечерието на Нова Година!Сега и да се скъсам не мога да намеря начин да изкарам тези застраховки "задължителни"!И няма да пиеш ли-както казва един познат!

 RE: Застраховки живот plankov Профил Изпрати email 31.12.2007 14:25

е добре, де що не пишеш че Работниците са ти дали парите за тези застраховки (демек им удържаш от заплатата) :) (Това естествено, ако фирмата Ви не е супер изрядна)

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 31.12.2007 14:33

В интерес на истината ,фирмата наистина е изрядна.Представи си само- каним се да платим корпоративен данък върху 200 000 лв.И сега изведнъж тези шибани застраховки, и не сме вече изрядни!Няма как да пиша, че съм им ги удържала от заплатите, защото ведомостите са разписани месец за месец и няма удръжки,нали не искаш да кажеш, че трябва да правя нови ведомости и наново да събирам подписи.Освен да не ги осчетоводявам ,като разход, а да ги мина като разчет през 498 или някоя подобна сметка и все едно ми ги внасят на ръка с един П.К.О. как мислите, а!

 RE: Застраховки живот plankov Профил Изпрати email 31.12.2007 14:49

е аз точно за това говорех, да минеш през разчет и с ПКО все едно са ти внесли кинтите .

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 31.12.2007 14:56

Така де!Няма да се излагаме пред данъчните!То иначе, къде му е далаверата, като им внесеш осигуровките, че и лихвите ,дето сме се сетили по-никое време след това ,мерси за облекчението!

 RE: Застраховки живот plankov Профил Изпрати email 31.12.2007 15:09

ами след като не е задължително 501 да се равнява на касовата наличност... Щото аз имам един клиент, дето всеки месец правим инвентаризация на касата :)

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 31.12.2007 15:19

Нашата каса -501 е един голям, омазнен джоб на шефа на фирмата.Обикновено инвентаризациите ги правят жена му и децата му, така че ние отдавна не сме я равнявали:)

 RE: Застраховки живот яна (гост) 31.12.2007 18:11

колеги,,
разполагам с отговор на НАП,ДИР-Я ОУИ СОФИЯ, от м.7/2007 г ,в което ,категорично ми отговарят ,че в/у застраховките живот направени от работодател за работник не се дължат никакви со.,защото застраховат.суми не се изплащат от работодателя,а се изплащат на работника от застрахователя и още защото това не са доходи от трудова дейност.
обещавам ,че в първите работни дни на 2008 ще ви кача целия текст на писмото.
весело посрещане на 2008!

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 31.12.2007 18:22

Ле ле Яна, господ здраве да ти дава!Ако това го направиш, ще те похваля на най-хубавия мъж през Новата Година!Публикувай го да им натрия носовете на данъчните евентуално!Хайде ,засега приключвам ,че трябва да се обличам!Весело посрещане на НГ на всички!

 RE: Застраховки живот аудитория (гост) 31.12.2007 18:35

и ние искаме да участваме в кастинга за най-хубавия мъж

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 02.01.2008 10:13

Ч.Н.Г! Янче чакаме обещаното указание!

 RE: Застраховки живот momchilov Профил Изпрати email 02.01.2008 10:53

Освен традиционните пожелания за здраве и благополучие, нека си пожелаем през настъпващата 2008 г. в дискутираните теми във форума, да намираме правилните и изгодни за нашата практика отговори на поставените въпроси!
Лили,
Няколко пъти съм посочвал, че с писмо изходящ № 21-02-15/04.07.2007 г. подписано от Б.Атанасов - директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението " към НАП, е записано, че "вноските за застраховка "Живот" не са включени в обхвата на чл.2, ал.2 на Нередбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски."
На това основание не съм начислявал и дружеството не е плащало осигурителни вноски, върху застраховката "Живот" на наетите работници и служители през 2007 г.

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 02.01.2008 10:56

Благодаря сърдечно!Ако ми кажеш и откъде мога да го намеря да го имам черно на бяло ,направо цена няма да имаш!

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 02.01.2008 12:04

Момчилов, влязах в страницата на НАП, написах въпросното писмо но не излиза нищо.Моля те кажи откъде га намери или го публикувай ако ти е възможно!Благодаря!

 RE: Застраховки живот яна (гост) 02.01.2008 13:29

Честита нова година на всички колеги,
пожелавам ви много здраве, късмет,любов по-малко работа и повече парички.
към ЛИЛИ,
точно това писмо е цитирал и колегата момчилов ,понеже не ми се набира текста,дай факс ще ти го изпратя

 RE: Застраховки живот momchilov Профил Изпрати email 02.01.2008 13:32

Или мейл.

 RE: Застраховки живот GOST (гост) 02.01.2008 14:25

АКО МОЖЕ ДА МИ ГО ИЗПРАТИТЕ НА Е-МЕЙЛ KREMENA03@ABV.BG, А ФАКС 052/ 68 60 99

 RE: Застраховки живот Мими (гост) 02.01.2008 14:41

ако може и на ma_luk_pk@abv.bg

 RE: Застраховки живот шани Профил Изпрати email 02.01.2008 14:53

ако не го праснете в доксторето, пратете го и на мен schanitka@abv.bg.
Благодаря!
Успешна Нова година на всички!

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 02.01.2008 14:56

Хей, златни сте! Давай те го: inter_rp@ abv.bg!Предварително благодаря!

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 02.01.2008 16:07

Хайде бе златни, какво стана нищо няма в пощата!

 RE: Застраховки живот momchilov Профил Изпрати email 02.01.2008 16:23

Мими,
Писмото ми се връща обратно, не искаш да го приемеш.
Лили,
Не бях в офиса.Помислих, че съм ти го изпратил (на Кремена).Сега ти го пускам.

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 02.01.2008 16:43

Момчилов, получих го благодаря ти, НО мисля че номерът няма да мине, защото тези моите застраховки "Живот" не са задължителни, а собственикът сам ги прави в "Алианц",така че може би при мен нещата не седят по този начин.Ти на кой нормативен документ се позоваваш ,за да ги правиш тези застраховки или твоите за задължителни?

 RE: Застраховки живот momchilov Профил Изпрати email 02.01.2008 16:50

Лили,
В писмото точно става въпрос за застраховки "Живот" които правим и ние. Ако не става за теб - не става и за мен с което не мога да се съглася.

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 02.01.2008 16:57

Ами, добре дано да си прав!Аз пък и не знам има ли такива за които тези застраховки да са задължителни.За определи категории дейности и професии има задължителни ,на за "трудова злополука", но за "живот" не съм чувала.

 RE: Застраховки живот momchilov Профил Изпрати email 02.01.2008 19:11

Лили,
Без да ме прощава, но този път г-жа Аспасия Петкова се опитва да чете по изгоден за НАП начин.Защото се позовова на чл.1(1) от Н-бата... Но също там намирам и основанието, че осигурителни вноски не са дължими поради това, че:
- застрахователната премия се заплаща еднократно на застрахователя от работодателя и е по общ неперсонифициран договор сключен между посочените страни, т.е. сумата не е персонифицирана;
-тази сума не е включена пряко в работната заплата на който и да е от работниците.

 RE: Застраховки живот Лили (гост) 02.01.2008 19:21

Момчилов, или аз не съм обяснила правилно какъв е моя случай или незнам!Става въпрос за застраховки "Живот" които ежемесечно плаща работодателя на "Алианц" до 60лв. месечно на човек.Кажи сега твоя случай същият ли е или не?Какви еднократно изплатени премии, какви 5 лв. не мога да разбера?

 RE: Застраховки живот momchilov Профил Изпрати email 03.01.2008 12:49

Лили,
Няма значение коя е застрахователната компания. Дружеството ежемесечно превежда сума до 60,00 лева на човек по нейна сметка.Останалото са взаимоотношения между застрахователната компания и застрахованите работници от списъка, приложен към договора.

 RE: Застраховки живот кремена (гост) 04.01.2008 15:33

Здравейте!
Благодаря за писмото!
При нас работодателя превежда застраховките Живот еднократно в годината на застрахователя, това проблем ли е според вас относно прилагането на писмото като основание за незаплащане на осигуровки?

 RE: Застраховки живот lin6 Профил Изпрати email 21.04.2011 13:52

Виждам че темата с стара, но не успях да открия писмо изходящ № 21-02-15/04.07.2007 г. НАП.Моля да ми го изпратите на адрес lin6@abv.bg .Благодаря предварително.

 RE: Застраховки живот Снежи (гост) 19.05.2011 20:32

Знам, че темата е стара, но за мен пролемът е нов.
Не успях да намеря въпросното писмо № 21-02-15/04.07.2007 , както и никакво друго по въпроса.
А въпросът ми всъщност е следва ли да се начисляват осигуровки върху соц.разходите за застраховки Живот - 60 лв. месечно?
Моля, дайте насоки. Благодаря

 RE: Застраховки живот etege Профил 07.09.2011 10:38

в момента и мен ме вълнува тази тема ако може да го публикувате това писмо и да споделите личен опит ще съм ви много благодарна.

 RE: Застраховки живот savov1977 Профил 07.09.2011 21:42

И мен ме вълнува това за застраховките Живот с ежемесечна премия,въпреки че съм агент на такива.......Имам и фирми,които са сключили такива и на обучението ни казаха че не се дължи нищо от страна на работодателя,а премията е разход за фирмата.......
И наистина много ме вълнува,защото.......става лошо,ако се дължат осигуровки и върху премията.

 RE: Застраховки "Живот" savov1977 Профил 08.09.2011 12:53

има компетентни по темата със сигурност.....

 RE: Застраховки живот neli7304 Профил Изпрати email 08.09.2011 13:00

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г.) Осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт.

По аргумент на противното от текста в наредбата, считам, че са част от осигурителният доход, щом работодателят ги прави доброволно, а не е задължен от нормативен акт.

Ако са в изпълнение на законово задължение- няма осигуровки.
 

 RE: Застраховки живот Vaniata Профил 23.02.2012 16:38

Здравейте,
Имам следният казус фирмата в което работя взе решение да направи застраховка ''Живот'' за част от своите служители , премията е различна за всяко едно от застрахованите лица.
Тъй като премията е различна и застраховката не е за целия персонал направеният разход не отговаря на условията за социален съгласно разпоредбите на ЗКПО т.е. облагат се с 10 на сто данък върху разходите.
Интересува ме как стой въпроса с осигурителните вноски.
Трябва ли да се начисляват ОВ върху платената застрахователна премия?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство