Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Нормативно признати разходи

 Нормативно признати разходи Елена (гост) 07.01.2008 13:27

Моля, някой ако може да ми каже, за ГД нормативно признатите разходи вече 25% ли са и от къде мога да прочета повече, включително и размерът на НПР за лектори?

 RE: Нормативно признати разходи г0г0 (гост) 08.01.2008 13:56

За ГД за 2008 година НПР са 25%.
Пише го в ЗДДФЛ.
Надявам се да съм бил полезен :)

 RE: Нормативно признати разходи tea70 Профил Изпрати email 08.01.2008 13:59

Облагаем доход

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:

1. с 40 на сто за:

а) доходи от продажба на произведени, преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;

б) авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;

в) доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;

2. с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови

 RE: Нормативно признати разходи Елена (гост) 08.01.2008 14:08

Благодаря много на всички!

 RE: Нормативно признати разходи валя (гост) 08.01.2008 22:40

ами адвокатските услуги към кои спадат

 RE: Нормативно признати разходи tea70 Профил Изпрати email 08.01.2008 22:41

29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

 RE: Нормативно признати разходи seremed Профил 08.01.2008 22:43

29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

 RE: Нормативно признати разходи seremed Профил 08.01.2008 22:43

lol tea70

 RE: Нормативно признати разходи Федор Венедиктович Ез...  Профил 08.01.2008 22:48

E, не само вие можете :-)))))

чл.1 ал.5 (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват дейност:

1. (доп. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други;

2. като плащат патентен данък и не са еднолични търговци;

3. (отменена в частта й по чл. 1, ал. 4, т. 3 относно "и съдебните кандидати по чл. 164, ал. 3 от Закона за съдебната власт" с Решение № 8525 на ВАС - ДВ, бр. 8 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1 и 2.

Който познае откъде е това, има една боза без баничка от мен :-P

 RE: Нормативно признати разходи sheti Профил Изпрати email 09.01.2008 22:19

абе колеги вие въобще работите ли :) или нсамо вадите цитати

 RE: Нормативно признати разходи Федор Венедиктович Ез...  Профил 09.01.2008 22:19

sheti, не каза спечели ли боза без баничка или не :-D

 RE: Нормативно признати разходи tea70 Профил Изпрати email 09.01.2008 22:20

sheti кво ти пречат цитатите :))

 RE: Нормативно признати разходи viking_k Профил Изпрати email 09.01.2008 22:32

а ти какво вадиш?

 RE: Нормативно признати разходи Ина (гост) 15.01.2008 17:18

А по договор за управление 10 % НПР отпаднаха, нали???

 RE: Нормативно признати разходи viking_k Профил Изпрати email 15.01.2008 17:19

да

 RE: Нормативно признати разходи Федор Венедиктович Ез...  Профил 15.01.2008 17:26

Викинг, аз ли какво вадя? Хмммм, ама още никой не е спечелил бозата. Ще падне промоцията

 RE: Нормативно признати разходи аси (гост) 06.02.2008 15:08

2. с 25 на сто за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови -- след това облагат ли се с 10% ДОД.

 RE: Нормативно признати разходи snej18 Профил Изпрати email 06.02.2008 19:27

Ами ако е пенсионер лицето което упражнява свободна професия?

 RE: Нормативно признати разходи nick_cave Профил Изпрати email 06.02.2008 19:36

Недев, давай баницата и бозата ;)

НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

 RE: Нормативно признати разходи GeorgiBi Профил Изпрати email 06.02.2008 19:39

nick_cave, защо чак в Наредбата за ...... ..... като си го пише и КСО

 RE: Нормативно признати разходи Каскадьорка Профил 06.02.2008 19:42

Федка

А за да спечелиш бозата, какво точно трябва да направиш?
 

 RE: Нормативно признати разходи nick_cave Профил Изпрати email 06.02.2008 19:43

Ми Професор Недев пита за въпросния цитат откъде е, затова:)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване