Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. отпуска при непълно работно време-4 часа

 отпуска при непълно работно време-4 часа гост (гост) 25.07.2005 14:55

Лице,което работи на 4 часа желае да напусне.Отпуската как се изчислява като на работник на 8 часа или по друг начин.Според мен както се изчислява на 8 часа,но шефа ми твърди,че щом е на 4 часа има право на 10 дни в годината.

 Re: отпуска при непълно работно време-4 часа Весела (гост) 25.07.2005 15:04

Шефът ти не е прав.

 Re: отпуска при непълно работно време-4 часа гост (гост) 25.07.2005 15:08

Значи съм си прав изчислявам си я на база 20 дни в годината,смятам колко месеца има отработени х 1,666 и получавам колко му се полага

 Re: отпуска при непълно работно време-4 часа ррр (гост) 25.07.2005 15:33

това 1,666 какво е?

 Re: отпуска при непълно работно време-4 часа gera_r Профил 25.07.2005 15:35

това са дни платен отпуск за 1отрботен месец

 Re: отпуска при непълно работно време-4 часа ррр (гост) 25.07.2005 15:38

добре, къде е описано /инструкция или нещо такова/ начина за пресмятане на сумата на платеният отпуск?

 Re: отпуска при непълно работно време-4 часа gera_r Профил 25.07.2005 15:40

не бе мило!за 1година имаш 20дни пл.год.отпуск по закон.
за 1месец ги изчисляваш:20/дни/:12/мес./ х изработените месеци до напускане

 Re: отпуска при непълно работно време-4 часа ррр (гост) 25.07.2005 15:47

аааа, добре
и аз получавам същото, но го смятам в обратен ред:
изработените месеци до напускане го умножавам с 20, чак тогава си деля на 12. Не съм обърнала внимание, че 20 и 12 са постоянни величини и мога просто да си ги използвам като коефициент.
Ами мерси
 

 Re: инфото от КТ и тази наредба ....и т.н. divna Профил Изпрати email 26.07.2005 00:24

чл.155 Всеки работник или служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право на платен годишен отпуск.
- размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.
- някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен отпускът по ал.2. Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск се определят от Министерския съвет.
чл.156 За работа във вредни за здравето условия - минимум 5 дни.
За работа при ненормирано работно време - минимум 5 дни.
чл.157 1. При брак - 2 дни
2.При кръводаряване - за деня на кръводаряването плюс още един ден (2 дни)
3.При смърт на роднина - 2 дни
4.За призовка
6.При отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение - по 1 час дневно за дните на предизвестието.
чл.158 За участие във военно-учебен сбор: полага се служебен отпуск, включително за дните на отиване и връщане.Ако мероприятието е повече от 15 дена, се полагат 2 календарни дни преди и 2 след завръщането от сбора.
Неплатен отпуск: до 30 работни дни в годината се зачитат за трудов стаж, а над 30 дни само по уважителни причини.
Отпуск за обучение: 25 работни дни за 1 учебна година.Не се полага при повтаряне на учебната година по своя вина; 30 дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен (дипломна работа, дисертация) изпит - еднократно. Неплатен отпуск: до 20 дни за подготовка и явяване на изпит и до 4 месеца за явяване на държавен изпит, дипломна работа. Този отпуск се зачита за трудов стаж.
чл.177. Заплащане: изчислява се от полученото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, в който работещия е отработил поне 10 работни дни.


НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Допълнителни и преходни разпоредби
§1.В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл.177 от КТ или на обезщетенията по ял.228 от КТ се включват следните трудови възнаграждения:
1.Основното трудово възнаграждение за отработено време
2.Възнаграждението над основното,определено според прилаганите системи за заплащане на труда
3.Допълнителното трудово възнаграждение по чл.3-6 (клас; вредни; възнаграждението за по-висока лична квалификация - доктор, доктор на науките; нощен труд ), и по чл.2, ал.1, които имат постоянен характер (допълнително договорените специфични допълнителни трудови възнаграждения в КТД.
4.Допълнителното трудово възнаграждение за звание за работа при специфичен режим в ЖП транспорта
5.Допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по член 259 от КТ
6.Възнаграждението заплащано при престой или поради производствена необходимост по чл.267, ал.1 и 3 от КТ
7.Месечната част от изплатените суми свързани с инфлацията
§2.В брутното трудово възнаграждение при изчислението на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл.177 от КТ се включва съответната част от допълнително изплатените тримесечни или годишни възнаграждения по т.2 на §1 след използването на годишния отпуск. За целта се преизчисляват
изплащаните възнаграждения.
§3.Средното брутно трудово възнаграждение по чл.177 се установява, като полученото брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работещият е работил поне 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец.
§4.При определяне размера на трудовото възн., установеното по §3 средно дневно брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните през месеца приет за база и броя на работните дни през съответния месец, през който се ползва отпуската.
§5.При сумирано изчисляване на работното време, броя на отработените дни се установява, като отработените часове през месеца, след превръщането на нощните часове в дневни, се разделят на дневната продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчита -
не на работното време.
§6Когато работещия не е отработил пълен работен месец, брутното трудово възнагражд. по чл. 228 от КТ се определя, като полученото средно дневно възнаграждение се умножи по броя на работните дни за същия месец.
§9.Когато по силата на КТД или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът към или след тази дата е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, към него се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определено по трудовото правоотношение.

реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство