Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! ДМА помощ!!!!

 ДМА помощ!!!! незнаещ (гост) 18.01.2008 15:38

Фирмата изгражда хале , което ще се използа за ремонтна работилница . По с/ка 207 - 32540 лв. След като приключи изграждането му сумата ще се прехвърли в с/ка 203. В момента сме почти готови и въпроса ми е - какъв е реда за да удостоверя наличието на този актив, протокол за въвеждане в експлоатация или как точно стоят нещата? Благодаря Ви предварително!

 RE: ДМА помощ!!!! Христов Профил 18.01.2008 15:40

Протокол/Акт за въвеждане в експлоатация е достатъчен.

 RE: ДМА помощ!!!! незнаещ (гост) 18.01.2008 15:45

Христов,
Благодаря ! Тъй като фирмата сама изгражда халето , следва ли, че сами ще си издадем този протокол ?

 RE: ДМА помощ!!!! Христов Профил 18.01.2008 15:46

Няма кой друг.

 RE: ДМА помощ!!!! krispi Профил 18.01.2008 15:53

добре но тази работилница няма ли да има Акт 16
аз мисля че е достатъчна база за заприхождаване на актива- протокол и акт 16

 RE: ДМА помощ!!!! Христов Профил 18.01.2008 15:55

krispi, зависи какво категория е обекта и как се извършва приемането му. Понякога се издава само Разрешение за експлоатация.

 RE: ДМА помощ!!!! krispi Профил 18.01.2008 16:00

ами именно-мисля че документа, който въвежда актива в експлоатация- разрешение ли ще е, акт ли няма значение толкова името, е достатъчно основание за прехвърляне на набраните разходи по сметка от гр 20
тогава започва да отговаря и на критериите за актив-контролирам го, черпя изгода от него..

 RE: ДМА помощ!!!! Христов Профил 18.01.2008 16:02

krispi, за целите на включването на активи в ДАП и САП ще е необходим този Протокол/акт за въвеждане в експлоатация.

 RE: ДМА помощ!!!! krispi Профил 18.01.2008 16:04

Христов ако да кажем сме на етап някакви довършителни работи-боядисване и там.... аз още трупам по набирателната сметка-имам още разходи, но с акт 16 го признавам че е е годен за позлване и е довършен. това не е ли основание за завеждане в група 20

 RE: ДМА помощ!!!! незнаещ (гост) 18.01.2008 16:09

Благодаря ви за вниманието - халето се изгражда от панелни конструкции , не е масивна сграда, и се чудя и аз в коя категория първа ли седма , не знам.

 RE: ДМА помощ!!!! Христов Профил 18.01.2008 16:10

Krispi, датата на въвеждане в експлоатация, може да е различна от датата на издаването на Акт 16 или 14. В повечето случаи тя е последваща. Водещо е кога сме въвели актива в експлоатация.

 RE: ДМА помощ!!!! krispi Профил 18.01.2008 16:16

че то преди акт 16 добре има сгради някой ги ползват, но все пак. значи на акт 14-15 го вкарвам в група 20, на акт 16-въвежда в експлоатация. а преди въвеждането в експлоатация аз ще съм го осчетоводила като актив, на който обаче не му начислявам амортизация защото не го ползвам още.
въпреки че малко ми е странно за сграда- ползвам , не ползвам тя се амортизира. ако ще 10 год да ми чака за акт 16, тя няма да има същата ст/ст както след като е нова. това е във връзка с начисляването на амортизация.
нека и някой друг си каже мнението по въпроса
 

 RE: ДМА помощ!!!! Vankito Профил 18.01.2008 22:09

ЗУТ
Чл. 177. (Изм., ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) (Изм., ДВ, бр. 29 от 2006 г.) След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5.
(2) Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 178. (Изм., ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл. 177.
(2) Не подлежат на въвеждане в експлоатация строежите от шеста категория.
(3) Строежите не се въвеждат в експлоатация, когато:
1. (доп., ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) не са извършени мероприятията, предвидени в част "Вертикална планировка" и не е реализирано озеленяване по одобрения проект;
2. не са премахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване в издадената виза за проектиране;
3. не са завършени фасадите на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект;
4. (нова, ДВ, бр. 103 от 2005 г.) не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи съгласно чл. 69 в курортите, ваканционните селища, голф селищата, аквапарковете и в другите територии за рекреационни дейности, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен имот.

чл 137
6. шеста категория - строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147.

строежите от 4 и 5 категория се въвеждат в експлоатация от главния архитект на Общината (Района) - РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство